Svalbardbudsjettet 2011

Prop. 1 S (2010-2011), Innst. 17 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2010 Innst. 17 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt Regjeringens forslag til bevilgninger og fullmakter for Svalbardbudsjettet

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2010