Statsbudsjettet for 2011

Prop. 1 S (2010-2011), Innst. 16 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2010 Innst. 16 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet statsbudsjettet for 2011 for rammeområde 1 og 6. Regjeringens budsjettforslag ble vedtatt med stemmene fra de tre regjeringspartiene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 10.12.2010