Statsbudsjettet for 2011

Prop. 1 S (2010-2011), Innst. 15 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 30.11.2010 Innst. 15 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2011 for de budsjettkapitler som hører inn under Arbeidsdepartementet, Barne-, inkluderings- og likestillingsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet innen for rammeområde 7. Rammeområde 7 ble vedtatt med netto utgiftsramme på 317 470 444 000 kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2010

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2010