Statsbudsjettet for 2011

Prop. 1 S (2010-2011), Innst. 14 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2010 Innst. 14 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for de budsjettkapitler som hører inn under henholdsvis Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (budsjettramme 2 familie og forbruker) og Kulturdepartementet (budsjettramme 3 kultur). De samlede utgiftene utgjør for budsjettramme 2 familie og forbruker 39,9 mrd kroner og for budsjettramme 3 kultur 8,2 mrd. kroner. Ramme 2 ble vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Ramme 3 ble vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet.og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2010