Representantforslag om å opprette et offentlig register over trafikkskoletilbudene i landet

Dokument 8:94 S (2010-2011), Innst. 291 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 30.03.2011 Innst. 291 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i forslag fra Venstre har Stortinget drøftet oppretting av et offentlig register over autoriserte trafikkskoler og innholdet av et slikt register. Stortinget vedtok å legge saken ved protokollen etter forslag fra Ap, FrP, H, SV, Sp og KrF. Transport- og kommunikasjonskomiten peker i sin innstilling på at de deler forslagstillernes ønske om gode og brukevennlige systemer slik at infomasjon om trafikkskolene og kvaliteten på opplæringen blir lettere tilgjengleig.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.04.2011