Representantforslag om opprettelse av en hjertebro til Danmark for ablasjonspasienter

Dokument 8:131 S (2010-2011), Innst. 419 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jon Jæger Gåsvatn, Kari Kjønaas Kjos, Per Arne Olsen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 09.06.2011 Innst. 419 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet forkastet forslag fra Fremskrittspartiet om å opprette en hjertebro til Danmark for behandling av pasienter med hjerteflimmer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2011