Representantforslag om å nedsette et offentlig utvalg som skal følge opp ansvarsreformen

Dokument 8:139 S (2010-2011), Innst. 54 S (2011-2012) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 15.11.2011 Innst. 54 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Et forslag fra Venstre om å opprette et utvalg som skal følge opp ansvarsreformen for psykisk utviklingshemmede, er enstemmig vedtatt vedlagt protokollen.En samlet komité mener at det må gjennomføres en helhetlig utredning som vurderer resultatene av ansvarsreformen fra 1991 og levekårssituasjonen for brukere og pårørende, og som vurderer tiltak for hvordan livsvilkårene for denne gruppen kan bedres.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2011