Representantforslag vedrørende å åpne for forsøk med muntlige karakterer i 7. klasse på barnetrinnet

Dokument 8:152 S (2010-2011), Innst. 23 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Elisabeth Vik Aspaker, Henning Warloe, Jan Tore Sanner, Peter Skovholt Gitmark, Svein Harberg Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 20.10.2011 Innst. 23 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra Høyre om å åpne for forsøk med muntlige karakterer i 7. klasse på barnetrinnet i skolen. Fremskrittspartiets og Høyre stemte for forslaget. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.10.2011

   Behandlet i Stortinget: 18.11.2011