Representantforslag om mer effektive planprosesser for raskere realisering av nye veiprosjekter

Dokument 8:22 S (2011-2012), Innst. 116 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagfinn Høybråten, Geir Jørgen Bekkevold, Knut Arild Hareide, Line Henriette Holten Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 08.12.2011 Innst. 116 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i representantforslag fra Kristelig Folkeparti drøftet problemstillinger vedrørende mer effektive planprosesser for realisering av nye veiprosjekter. Samtlige partier deler forslagstillernes bekymring over at planleggingsprosessene tar uforholdsmessig lang tid, og presiserer nødvendigheten av at planleggingstida må kortes ned og planprosessene effektiviseres. Forslaget ble vedtatt vedlagt protokollen med stemmene til AP, SV og Sp.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2011