Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/104/EF om vikararbeid (vikarbyrådirektivet)

Prop. 69 S (2011-2012), Innst. 325 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra UtenriksdepartementetSaken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteenUtkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelseInnstilling avgitt 29.05.2012Innst. 325 S (2011-2012)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt å samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/104/EF om vikararbeid (vikarbyrådirektivet). Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet stemte imot forslaget.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 29.05.2012

  Behandlet i Stortinget: 07.06.2012