Endringer i studentsamskipnadsloven

Prop. 92 L (2011-2012), Innst. 319 L (2011-2012), Lovvedtak 65 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2012 Innst. 319 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 12.06.2012