Endringer i statsbudsjettet 2012 under Miljøverndepartementet

Prop. 24 S (2012-2013), Innst. 117 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 29.11.2012 Innst. 117 S (2012-2013)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2012 under Miljøverndepartementet.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Slik stemte representantene

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 29.11.2012

      Behandlet i Stortinget: 11.12.2012