Endringer i forvaltningsloven

Prop. 116 L (2012-2013), Innst. 342 L (2012-2013), Lovvedtak 72 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.05.2013 Innst. 342 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i forvaltningsloven. Endringene innebærer at forvaltningen kan kommunisere elektronisk med befolkningen. Forvaltningen kan som hovedregel kommunisere elektronisk, men privatpersoner kan reservere seg mot dette og i stedet motta tradisjonell post fra forvaltningen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.05.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.06.2013