Skatter, avgifter og toll 2014 - lovsaker

Prop. 1 LS (2013-2014), Innst. 4 L (2013-2014), Lovvedtak 1-22 (2013-2014)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2013 Innst. 4 L (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2014 vedtatt finanskomiteens tilråding om lovendringer på skatte-, avgifts- og tollområdet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.12.2013