Endringar i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 8 S (2013-2014), kap. 820-823, 3821 og 3822, Innst. 77 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.12.2013 Innst. 77 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet 2013 under Barne-, likestillings - og inkluderingsdepartementet for følgende budsjettkapitler: Kap. 820 Integrerings- og mangfaldsdirektoratet, kap. 821 og 3821 Busetjing av flyktningar og tiltak for innvandrarar, kap. 822 og 3822 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, samt kap. 823 Kontaktutvalet mellom innvandrarbefolkninga og myndigheitene

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2013