Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i sykehus

Dokument 3:4 (2013-2014), Innst. 135 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.02.2014 Innst. 135 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om effektivitet i sykehus. Målet med undersøkelsen har vært å vurdere om det er mulig å effektivisere sykehusenes organisering av pasientbehandlingen. Rapporten konkluderer med at sykehusene kan bli mer effektive, og at mange sykehus kan øke produktiviteten dersom de tilegner seg erfaringer fra sykehus med kort liggetid og effektive behandlingsforløp. Komiteen ga i innstillingen uttrykk for at den forventer at statsråden følger opp overfor helseforetakene. Saken ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.2014

   Behandlet i Stortinget: 20.03.2014