Innstilling frå helse- og omsorgskomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Ivar Odnes og Geir Pollestad om at sjukehusstruktur og endring av vesentlege oppgåver ved sjukehus skal avgjerast av Stortinget i ein nasjonal helse- og sjukehusplan

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 20. mai 2014

Kari Kjønaas Kjos

Audun Lysbakken

leiar

ordførar