Representantforslag om effektiv håndhevelse av forbudet mot reservasjon for leger

Dokument 8:37 S (2013-2014), Innst. 276 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Karin Andersen, Snorre Serigstad Valen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 10.06.2014 Innst. 276 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet forslag fra Sosialistisk Venstreparti om tiltak for mer effektiv håndheving av gjeldende regler om hvorvidt leger skal kunne reservere seg fra å utføre visse helsetjenester. Arbeiderpartiet støttet forslagene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2014