Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringer i foretaksregisterloven (gjennomføring av direktiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre)

Prop. 130 L (2013-2014), Innst. 56 L (2014-2015), Lovvedtak 11 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementetSaken er behandlet i næringskomiteenInnstilling avgitt 20.11.2014Innst. 56 L (2014-2015)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om endringer i foretaksregisterloven. Forslaget gjennomfører Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/17/EU om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre. Formålet med direktivet er å bedre tilgangen til ajourførte og pålitelige foretaksopplysninger. Stortinget har enstemmig gitt sin tilslutning til forslaget om endringer i foretaksregisterloven.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 20.11.2014

  Behandlet andre gang i Stortinget 08.12.2014