Representantforslag om å innføre krav om innholdsmerking av alkoholholdig drikk

Dokument 8:29 S (2014-2015), Innst. 164 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gerd Eli Berge, Kjersti Toppe Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 10.02.2015 Innst. 164 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å be regjeringen utrede konsekvenser for EØS-avtalen, småskalaprodusenter og nasjonal alkohol- og næringsmiddellovgivning ved innføring av krav om merking av alkoholholdig drikk. Vedtaket ble støttet av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.02.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.02.2015