Representantforslag om å sikre en varig kompensasjonsordning for uføre etter uførereformen

Dokument 8:103 S (2014-2015), Innst. 369 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirsti Bergstø, Karin Andersen, Snorre Serigstad Valen Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.06.2015 Innst. 369 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å sikre en varig kompensasjonsordning for uføre etter uførereformen. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2015