Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

På rett spor - Reform av jernbanesektoren

Meld. St. 27 (2014-2015), Innst. 386 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra SamferdselsdepartementetSaken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteenInnstilling avgitt 11.06.2015Innst. 386 S (2014-2015)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har gitt sin tilslutning til regjeringens planer for reformarbeid for jernbanesektoren. Dette medfører en betydelig omlegging av jernbanesektoren. Det etableres et jernbanedirektorat underlagt Samferdselsdepartementet med styrende og koordinerende oppgaver. Videre etableres et infrastrukturforetak som bl.a. skal eie, forvalte, drifte, vedlikeholde og fornye jernbaneinfrastrukturen, ivareta byggherrefunksjon, utføre trafikkstyring og eie og forvalte eiendom. Det blir også lagt opp til gradvis å innføre konkurranse om persontransport med tog. NSB videreføres som et samlet transportselskap, men deler av dagens NSB-konsern skilles ut, bl.a. til infrastrukurforetaket/Samferdselsdepartementet, for å skape like konkurransevilkår. Etter en overgangsfase hvor persontogtrafikken konkurranseutsettes, vil trafikkselskapet NSB være konkurranseutsatt i alle sine delmarkeder.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 11.06.2015

  Behandlet i Stortinget: 15.06.2015