Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring

Meld. St. 16 (2015-2016), Innst. 362 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2016 Innst. 362 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2016