Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet

Meld. St. 27 (2015-2016), Innst. 84 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.11.2016 Innst. 84 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet meldingen Digital agenda for Norge - IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet. Meldingen omhandler regjeringens IKT-politikk. Innstillingens tilråding ble enstemmig vedtatt. Det ble votert over forslag nr 5-6 fra SV, som fikk stemmene fra SV, SP, MDG og 1 stemme fra AP. Forslaget falt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2016