Representantforslag om et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon

Dokument 8:98 S (2015-2016), Innst. 154 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hege Haukeland Liadal, Kirsti Bergstø, Martin Henriksen, Stine Renate Håheim, Torgeir Knag Fylkesnes, Tove Karoline Knutsen Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (A) og (SV) Innstilling avgitt 20.12.2016 Innst. 154 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om et nasjonalt kompetansesenter for ungdomsarbeid, ungdomsmedvirkning og ungdomsinformasjon. Forslaget ble forkastet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.12.2016

   Behandlet i Stortinget: 17.01.2017