Representantforslag om tiltak for å innfri Stortingets mål om minst 15 prosent økologisk forbruk og jordbruksareal innen 2020

Dokument 8:108 S (2015-2016), Innst. 59 S (2016-2017)

Merknad

MERKNAD: Ved en feil kunne ikke voteringsanlegget benyttes, og det foreligger ingen elektroniske data for voteringen. Opptellingen ble foretatt manuelt. Resultat: Forslag 2-6 på vegne av SV: FOR: 4 (SV og MDG) MOT: 97 Forslag 1 på vegne av V og SV: FOR: 9 (V, SV og 1 fra Sp) MOT: 92 Forslag 7 på vegne av MDG: FOR: 4 (SV og MDG) MOT: 97 Forslag 8-11 på vegne av MDG: FOR: 1 (MDG) MOT: 100: Komiteens tilråding: Enstemmig

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Rasmus Hansson Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (MDG) Innstilling avgitt 10.11.2016 Innst. 59 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanten Rasmus Hansson om tiltak for å innfri Stortingets mål om minst 15 pst. økologisk forbruk og jordbruksareal innen 2020. Stortinget vedtok å legge representantforslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2016

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2016