Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2017, kapitler under Barne- og likestillingsdepartementet, Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet (rammeområdene 2 og 3)

Innhold

Til Stortinget
Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 8. desember 2016

Svein Harberg

leder og ordf. for kap. 300, 800 og 3300

Geir Jørgen Bekkevold

ordf. for kap. 323, 326, 337, 843, 847, 848, 871, 3326 og 3847

Arild Grande

ordf. for kap. 334, 335 og 3334

Hege Haukeland Liadal

ordf. for kap. 320, 321, 325, 867, 868, 3320, 3323 og 3325

Kårstein Eidem Løvaas

ordf. f kap. 315, 339 og 3339

Steinar Gullvåg

ordf. for kap. 845, 853, 854, 855, 856, 3855 og 3856

Torkil Åmland

ordf. for kap. 846, 858 og 3858

Ib Thomsen

ordf. for kap. 322, 328, 329, 860, 862, 865, 3322 og 3329

Anette Trettebergstuen

ordf. for kap. 231, 844, 870 og 873

Mette Tønder

ordf. for kap. 840, 841, 842, 2530 og 3842