Representantforslag om en sektorlov for vann- og avløpssektoren

Dokument 8:78 S (2016-2017), Innst. 436 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Kjersti Toppe, Marit Arnstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 06.06.2017 Innst. 436 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om en sektorlov for vann- og avløpssektoren. Stortinget vedtok å be regjeringen gjennomgå anbefalingene fra overvannsutvalget (NOU 2015:16), og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med forslag til tiltak og virkemidler for overvannsproblematikk, inkludert en vurdering av en egen sektorlov for vann- og avløp.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2017

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2017