Representantforslag om endringer i energiloven § 4-7 om krav om funksjonelt skille

Dokument 8:87 S (2017-2018), Innst. 180 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marit Arnstad, Nils T. Bjørke, Ole André Myhrvold, Sandra Borch Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 08.03.2018 Innst. 180 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om endringer i energiloven § 4-7 om krav om funksjonelt skille. Det ble vedtatt at regjeringen skal legge frem forslag til en lovendring som ivaretar de mindre nettselskapene, og der det i kravet om funksjonelt skille legges til grunn at nettselskap med under 30 000 abonnenter gis fritak. Videre ble det vedtatt å gi nettselskap som drifter flere naturlige monopol i samme selskap, unntak fra kravet om funksjonelt skille.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.03.2018

   Behandlet i Stortinget: 16.03.2018