Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen

Dokument 4 (2017-2018), Innst. 310 S (2017-2018)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 22.05.2018 Innst. 310 S (2017-2018)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen. Komiteen understreker i innstillingen den særlig viktige funksjonen ombudsmannen har for den enkelte borger og for samfunnet som helhet. Komiteen understreker verdien av åpenhet i forvaltningen og at offentlighetsloven praktiseres riktig, og at ombudsmannen har en viktig rolle i disse spørsmålene. Komiteen registrerer at antall klager har gått vesentlig opp i 2017, blant annet som følge av mer utadrettet aktivitet for at flere skal kjenne til ordningen. Komiteen registrerer at andelen av realitetsbehandlede saker som totalt sett fører til kritikk eller henstilling om å se på saken på nytt, er på rundt 9 pst. Komiteen påpeker viktigheten av at klagesaksbehandlingen ikke er for langvarig og viser til at ventetiden har gått ned i 2017, samtidig som ombudsmannen har fått en vesentlig økning i antall klager. Komiteen mener dette er positivt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.05.2018

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2018