Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)

Prop. 1 S (2018-2019), Innst. 15 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.12.2018 Innst. 15 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Statsbudsjettet for 2019, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Rammeområde 7 ble vedtatt med netto sum på kroner 452 120 308 000.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2018