Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 06.12.2018 Innst. 7 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2019 for de budsjettkapitlene som hører inn under Utenriksdepartementets og Forsvarsdepartements ansvarsområder. Under Utenriksdepartementets budsjett del III, Spesielle tema, ble "utredning om om Traktaten om forbud mot kjernevåpen", skilt ut for seinere behandling. De samlede utgiftene for utenrikstjenesten utgjør vel 40 mrd. kroner og for forsvaret nærmere 59 mrd. kroner, og de samlede inntekter henholdsvis 264 mill. og rundt 6 mrd. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.2018

   Behandlet i Stortinget: 13.12.2018