Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper - 2017

Dokument 3:2 (2018-2019), Innst. 153 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra RiksrevisjonenSaken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteenInnstilling avgitt 30.01.2019Innst. 153 S (2018-2019)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2017. Riksrevisjonens kontroll for 2017 har blant annet omfattet 51 heleide aksjeselskaper og 32 deleide aksjeselskaper, ett ansvarlig selskap med delt ansvar, 7 allmennaksjeselskaper (ASA), 8 statsforetak, 4 regionale helseforetak og 7 selskaper som er organisert ved særskilt lov, herunder ett særlovselskap som omfatter 14 studentsamskipnader. For 2017 har Riksrevisjonen funnet grunnlag for merknader til statsrådens forvaltning av statens interesser under Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Kommunal- og moderniseringdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet. Komiteen støtter i sin innstilling Riksrevisjonens anbefalinger.

 • Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 30.01.2019

  Behandlet i Stortinget: 07.03.2019