Representantforslag om Utvidelse av kompensasjonsordningen for næringslivet

Dokument 8:95 S (2019-2020), Innst. 365 S (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Merknad

Foreslås sendt finanskomiteen, unntatt forslag 1, som foreslås behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 17.06.2020 Innst. 365 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med stemmene fra Høyre, FrP, Venstre og KrF forkastet et representantforslag om utvidelse av kompensasjonsordningen for næringslivet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.2020

   Debattert i Stortinget 19.06.2020
   Votert i Stortinget 19.06.2020