Representantforslag om nødvendige regelendringer om politiattest for ansettelsesforhold i skoler og barnehager

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hanne Dyveke Søttar, Kari Kjønaas Kjos, Roy Steffensen, Silje Hjemdal Saken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 05.11.2020 Innst. 64 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om at Stortinget skal be regjeringen fremme forslag om endring av reglene om politiattest ved ansettelse i barnehager og skoler, slik at politiattesten viser flere lovbrudd. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.11.2020

   Debattert i Stortinget 12.11.2020
   Votert i Stortinget 12.11.2020