Endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 09.12.2020 Innst. 171 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har handsama endringar i statsbudsjettet 2020 under Arbeids- og sosialdepartementet og Kap. 2540 under Nærings- og fiskeridepartementet . Endringane vart vedtekne.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2020

   Debattert i Stortinget 16.12.2020
   Votert i Stortinget 16.12.2020