Representantforslag om å utarbeide en klimaplan for helsesektoren

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 472 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om å utarbeide en klimaplan for helsesektoren. Forslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Debattert i Stortinget 25.05.2021
   Votert i Stortinget 25.05.2021