Representantforslag om å utarbeide en klimaplan for helsesektoren

Dokument 8:143 S (2020-2021)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang