Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Prop. 57 L (2022-2023), Innst. 442 L (2022-2023), Lovvedtak 89 (2022-2023)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra KunnskapsdepartementetSaken er behandlet i utdannings- og forskningskomiteenInnstilling avgitt 23.05.2023Innst. 442 L (2022-2023)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har vedtatt en ny lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Den nye loven er en videreføring av bestemmelser fra den tidligere opplæringslova, men det er også en rekke nye bestemmelser i loven. Stortinget har vedtatt enkelte endringer sammenlignet med regjeringens forslag, blant annet større fleksibilitet i fordelingen av timer, lovfesting av at alle skoler skal ha et foreldreutvalg og en lovbestemmelse om opplæringskontor. Det ble også vedtatt seks anmodningsvedtak.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 23.05.2023

  Behandlet andre gang i Stortinget 05.06.2023