Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (81 - 100 av 2338)
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2268 (2017-2018)

  Innlevert: 13.09.2018

  Sendt: 13.09.2018

  Til behandling

  Når vil statsråden sende traseforslagene gjennom Tysvær ut på høring?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2267 (2017-2018)

  Innlevert: 13.09.2018

  Sendt: 13.09.2018

  Besvart: 19.09.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Iflg. DN 13.9.18 ga Nordlaks i mai 2017 49.940 til Nordland FrP, parallelt med at selskapet anket til NFD avslag fra Direktoratet ifm. utviklings-konsesjoner. Iflg. Vesterålen avis 6.9.17 skal tidl.statråd Sandberg ha engasjert seg direkte i saken, og få dager før valget ha gitt selskapet nyheten om at de fikk totalt 21 konsesjoner. Kan statsråden redegjøre for den kontakt som har vært mellom Nordlaks og NFD i 2017, herunder pol.ledelse vedr. saken, og hvilken faglig vurdering som ble lagt til grunn for tillatelsene?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2266 (2017-2018)

  Innlevert: 13.09.2018

  Sendt: 13.09.2018

  Besvart: 24.09.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan statsråden redegjøre for bruk av FKT-midlene i rovdyrforvaltningen, i 2016 og 2017, og herunder hvor mye som ble fordelt på de enkelte rovviltregionene mot det som ble fordelt til direktoratet, samt hva som ble budsjettert i regionene og direktoratet mot regnskap over det som faktisk ble forbrukt?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2265 (2017-2018)

  Innlevert: 13.09.2018

  Sendt: 13.09.2018

  Besvart: 20.09.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Mener statsråden klimaendringene er menneskeskapt, og hvis ikke er dette i tråd med regjeringens syn?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2264 (2017-2018)

  Innlevert: 13.09.2018

  Sendt: 13.09.2018

  Besvart: 21.09.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Vil statsråden greie ut kva konsekvensar ei ordning for å gje Color Line høve til å flagge Kiel-ferjene til NIS vil ha for nordiske sjøfolk i ferjedrifta i Norden, og kva tid kan i så fall ei slik utgreiing vere ferdig?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2263 (2017-2018)

  Innlevert: 12.09.2018

  Sendt: 13.09.2018

  Til behandling

  Vil statsråden fremskunde bygging av ny Eigerøy bru eller iverksetja andre tiltak slik at det ikkje er naudsynt med avgrensninger på tungtrafikken over brua?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2262 (2017-2018)

  Innlevert: 12.09.2018

  Sendt: 13.09.2018

  Besvart: 19.09.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Det kommer fram i NRK tirsdag 12.9, med referanse til Strasak-rapporten 1.6.18, at politiet henlegger 2 av 3 saker knyttet til anmeldte seksuallovbrudd. Dette på tross av at Riksadvokaten i Rundskriv 23.2.18 understreker at seksuallovbrudd, spesielt mot barn skal "gis forrang dersom det er knapphet på ressurser"(s 7). Hva vil justisministeren at politiet på kort sikt skal nedprioritere for å flytte politiressurser til Riksadvokatens prioriterte sakstyper?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2261 (2017-2018)

  Innlevert: 12.09.2018

  Sendt: 13.09.2018

  Besvart: 20.09.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Er statsministeren komfortabel med å ha en statsråd med ansvar for matforsyning og matsikkerhet som ikke vil svare på om klimaendringene er menneskeskapte?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2260 (2017-2018)

  Innlevert: 12.09.2018

  Sendt: 13.09.2018

  Besvart: 20.09.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

  Mener Statsråden at klimaendringene er menneskeskapte?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2259 (2017-2018)

  Innlevert: 12.09.2018

  Sendt: 12.09.2018

  Besvart: 17.09.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hva koster en asylsøker, uten gyldig grunn til opphold, i gjennomsnitt fra ankomst til utreise?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2258 (2017-2018)

  Innlevert: 12.09.2018

  Sendt: 12.09.2018

  Besvart: 19.09.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  En gruppe granskere, med mandat fra FNs menneskerettighetsråd, har konkludert med at Myanmars øverste militære ledere må stilles til ansvar for folkemord og forbrytelser mot menneskeheten i forbindelse med drapene og fordrivingen av rohingyane. Skal saken behandles i den Internasjonale straffedomstol (ICC), må saken henvises til ICC fra FNs Sikkerhetsråd. Er norske myndigheter enig i at FNs Sikkerhetsråd skal henvise denne saken til ICC, og hva vil UD eventuelt gjøre for å påvirke en slik beslutning?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2257 (2017-2018)

  Innlevert: 12.09.2018

  Sendt: 12.09.2018

  Besvart: 18.09.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Nylig har norske forskere slått fast at den omfattende bruken av hydrogenperosid til avlusning i oppdrettsnæringen, sannsynligvis har store negative konsekvenser for blant annet reker og miljøet langs kysten. Fiskere langs kysten har i flere år kommet med tilsvarende advarsler. Hva statsråden gjøre for å få bukt med bruken av skadelige kjemikalier i oppdrettsnæringen, og hva vil han gjøre for å styrke forskningen på området?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2256 (2017-2018)

  Innlevert: 12.09.2018

  Sendt: 12.09.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 19.09.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Er statsministeren som øverste ansvarlig for norsk sikkerhet og beredskap bekymret for at sensitiv informasjon fra innsiden av den norske regjering lekker til kinesiske aktører og vil statsministeren følge opp det åpenbare karantenebruddet fra tidligere statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2255 (2017-2018)

  Innlevert: 12.09.2018

  Sendt: 12.09.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Besvart på vegne av: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Besvart: 17.09.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvordan skal statsråden styrke det forebyggende arbeidet mot vold i nære relasjoner, og på hvilket kunnskapsgrunnlag?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2254 (2017-2018)

  Innlevert: 12.09.2018

  Sendt: 12.09.2018

  Besvart: 20.09.2018 av helseministeren Bent Høie

  Rapporten behandlingstilbudet til voksne som utøver vold: En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport 10/2016) viser store mangler i behandlingstilbudet til voksne som utøver vold. Hvilke tiltak har helseministeren prioritert de siste to årene for å styrke tilbudet, og er DPS mandat for å tilby behandling klargjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2253 (2017-2018)

  Innlevert: 12.09.2018

  Sendt: 12.09.2018

  Besvart: 20.09.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  I regjeringens budsjettforslag for 2018 foreslo ikke regjeringen midler til å ansette studenter som var ferdig på PHS våren 2018. KrF fikk så gjennomslag for å sikre midler til å ansette dette kullet. Den 30.08.18 meldte nrk.no følgende: "Bare 9 av av de 577 ferdigutdannede politibetjentene i 2018-kullet fikk fast jobb etter politihøgskolen. I tillegg står over halvparten av fjorårets kull uten fast arbeid." Hva er årsaken til dette, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at disse studentene får arbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2252 (2017-2018)

  Innlevert: 12.09.2018

  Sendt: 12.09.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 21.09.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Vil statsråden vurdere saka om omdisponering av areal til ei tomt på Søreide i Sogn og Fjordane på nytt slik at neste generasjon får høve til å bygge hus på garden og flytte attende til bygda?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2251 (2017-2018)

  Innlevert: 11.09.2018

  Sendt: 12.09.2018

  Besvart: 21.09.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvor mye har forsinkelsen av prosjektet Hålogalandsbrua kostet stat, kommune og næringsliv, og når kan brua forventes ferdigstilt?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2250 (2017-2018)

  Innlevert: 11.09.2018

  Sendt: 12.09.2018

  Besvart: 19.09.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Det giftige stoffet hydrogenperoksid, som brukes som avlusningsmiddel for oppdrettslaks, dreper skalldyr i havet. Ny kunnskap tilsier at miljøeffekten er betydelig mange kilometer fra der lusegiften blir dumpet, i svært fortynnede konsentrasjoner og over lengre tidsrom enn tidligere lagt til grunn. Er regjeringen enig i at risikobildet er forverret og at dumping av miljøgiften hydrogenperoksid i havet må stanses?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2249 (2017-2018)

  Innlevert: 11.09.2018

  Sendt: 12.09.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 20.09.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Hva har regjeringen gjort og hva planlegger regjeringen å gjøre for å sikre at også mennesker med utviklingshemming får velge hvor, hvordan og med hvem de skal bo - og ikke skal måtte bo i en bestemt boform?