Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (81 - 100 av 1071)
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:991 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 19.01.2021

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Til behandling

  Kan statsråden fremskaffe en oversikt/gi et anslag over klimaavtrykk (totale CO2-utslipp) på studentmobilitet til og fra Norge for 2019, totalt og hver for de 4 undergruppene nevnt i begrunnelsen, med forutsetning om at tilnærmet alle har minimum 1 tur/retur-reise, og at svært få velger «sykkel, gange og kollektiv» men at tilnærmet alle av reisene foregår ved fly?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:990 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 19.01.2021

  Besvart: 25.01.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil Sonja Victorias Stiftelse og andre brukerorganisasjoner bli invitert når helseforetakene skal bygge nye sykehus; for å sikre livskvalitet og å sørge for at pasienter og deres pårørende blir ivaretatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:989 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 19.01.2021

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 25.01.2021 av næringsminister Iselin Nybø

  Vil statsråden vurdere å gjøre tilpasninger slik at Borg Bingo og lignende bedrifter kan motta nødvendig kompensasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:988 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 19.01.2021

  Til behandling

  Hvor mye penger og hvilke typer ressurser har staten til nå brukt på å følge opp Deisjø-paret (ulvene som ble flyttet til Østfold), og hvor lenge vil man fortsette denne ressursbruken?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:987 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Besvart: 21.01.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

  Når tar statsråden sikte på å avgjøre de to klagene på NVEs avslag på søknad om utsatt frist for idriftsetting av Faurefjellet vindkraftverk og Gilja vindkraftverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Stefan Heggelund (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:986 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Til behandling

  Hva mener statsråden om at Statsbygg forhindrer utnyttelse av privateid næringseiendom på Magnormoen, selv om de i en tinglyst kontrakt understreker at de ikke vil motsette seg regulering av området?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:985 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Besvart: 21.01.2021 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Vil statsråden bidra med mer forutsigbarhet for konsertarrangører og andre, for eksempel med et veikart for gjenåpning?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:984 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Til behandling

  Kan statsråden legge frem statistikk som viser over- og underrepresentasjon på koronarelaterte sykehusinnleggelser gjennom hele pandemien for alle relevante landgrupper, både for personer født i utlandet og norskfødte med innvandrerforeldre, på landsbasis og i de 10 største byene?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:983 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Besvart: 22.01.2021 av statsminister Erna Solberg

  God informasjon til alle i befolkningen er helt sentralt for å stoppe spredning av korona. Innvandrerbefolkningen er mer utsatt enn andre fordi mange bor trangt, har jobber der de utsattes for smitte. Og mange er minoritetsspråklige. Ifølge Klassekampen er bare 2 av 29 strakstiltak rettet mot innvandrere gjennomført, nesten ett år etter pandemien startet. Hvorfor er ikke vedtatte tiltak umiddelbart iverksatt så innvandrerbefolkningen får samme informasjon om smittevern som andre og ikke utsettes for unødvendig smittefare og ved det diskrimineres?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:982 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Til behandling

  Kan statsråden legge frem statistikk som viser over- og underrepresentasjon på smittetall gjennom hele pandemien for alle relevante landgrupper, både for personer født i utlandet og norskfødte med innvandrerforeldre, på landsbasis og i de 10 største byene?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:981 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Til behandling

  Regjeringen melder om forlengelse av flere midlertidige tiltak for permitterte og arbeidsledige i ny krisepakke. Kan mottakere av AAP også forvente å få forlengelse eller kommer ikke regjeringen til å prioritere denne gruppen i ny krisepakke?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:980 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Besvart: 21.01.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Det er kjent at Statsbygg og KDI leter etter ny tomt for Oslo Fengsel. Det er også kjent at Bredtveit området, og tilknytning til Bredtveit fengsel, har vært vurdert som et alternativ. Det er stor lokal motstand mot fengsel på dette området, og det er heller ikke flertall i Oslo bystyret for å regulere området til fengsel. Kan justisminister bekrefte at Bredtveit- området fortsatt er aktuelt som tomt for nytt Oslo fengsel.
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:979 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 22.01.2021 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Mener statsråden det er rett å bare vurdere simultanteksting i hvert enkelt tilfelle, eller ser statsråden at det kan være viktig å sørge for at dette faktisk gjøres i hver pressekonferanse slik at man sikrer at budskapet når bredest mulig ut til befolkningen, og hvordan vil statsråden sørge for at det blitt gitt tilstrekkelig god informasjon på flere språk i tilknytning til regjeringens korona-pressekonferanser?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:978 (2020-2021)

  Innlevert: 18.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Til behandling

  Hvor mye er utbetalt i kontantstøtte i Oslo, per bydel, for årene 2014-2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:977 (2020-2021)

  Innlevert: 17.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Til behandling

  Vil kulturministeren ta initiativ til at det kommer på plass en støtteordning for idrettslag som faller utenfor ordningene rettet mot idrettslag og frivillighet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:976 (2020-2021)

  Innlevert: 17.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Til behandling

  Hvilke bydeler og hvilke eksisterende tjenestesteder skal inngå i opptaksområdet til psykisk helsevern og TSB på Nye Aker sykehus, og når kan vi forvente at overføring av pasienter skal skje utfra eksisterende planer?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:975 (2020-2021)

  Innlevert: 17.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Besvart: 23.01.2021 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  Er statsråden enig med Statens naturoppsyn om at folk i Østfold ikke skal gå tur i området der det såkalte Deisjø-paret ble sluppet, og hvordan mener statsråden hensynet til allmenn ferdsel i utmark skal ivaretas i disse områdene?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:974 (2020-2021)

  Innlevert: 17.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Besvart: 25.01.2021 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Prosjektgruppen mener at kameraovervåking på slakterier kan ha en positiv effekt bl.a. ved å bidra til å fange opp avvik og ha en generell forebyggende effekt for å sikre at rutiner og regelverk blir fulgt. Men rapporten sier også: «For at Mattilsynet skal ha full nytte av kameraovervåkingen, kreves trolig endringer i kameraovervåkingsforskriften § 5». Hvordan ser statsråden på konklusjonene i rapporten, og vil hun ta initiativ til å endre kameraovervåkningsforskriften, der personvern er hensyntatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:973 (2020-2021)

  Innlevert: 17.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Til behandling

  Hvorfor mister norske MS-pasienter tilgang til medisiner med dokumentert effekt, og hva vil statsråden gjøre for å sikre at norske barn som blir rammet av MS får best mulig behandling?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:972 (2020-2021)

  Innlevert: 16.01.2021

  Sendt: 18.01.2021

  Til behandling

  Befolkningen i Meløy mener at Statkraft må vedlikeholde og holde Fykantrappa i god stand. Har Statkraft og andre statlige selskap lignende anlegg i Norge som blir stengt, basert på at det ikke er vilje til å vedlikeholde og sikre kulturhistoriske anlegg for alminnelig ferdsel, og vil statsråden engasjere seg i denne saken for å sikre at Fykantrappa fortsatt vil være åpen for allmenheten, og gjennom det bidra til økt folkehelse, opplevelsesbasert turisme, bruk av naturen som verdiskaper, historisk bevissthet og identitet?