Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (81 - 100 av 1913)
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1840 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 15.06.2018

  Til behandling

  Deler justisminister Wara tidligere justisminister Listhaug og Amundsens beskrivelse av Oslo-politiet?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1839 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 15.06.2018

  Besvart: 20.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Vil justisministeren ta initiativ til et nytt kriminalitetsforebyggende råd, bestående av et tverrfaglig team hvor både politi, frivillige og forskere er med, men også hvor det er særlig god representasjon av ungdom fra Holmlia og Groruddalen?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1838 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 15.06.2018

  Besvart: 22.06.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Står forsvarsministeren fast på at 2. Bataljon (Bn2) som mobiliseringsbataljon vil være fullt ut mobilisert innen 48 timer, og hvor raskt vil Bn2 som mobiliseringsbataljon kunne være klar til å gå i kamphandlinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1837 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 15.06.2018

  Besvart: 22.06.2018 av finansminister Siv Jensen

  Kan finansministeren vise til i hvor mange KVU’er siden 2010 man betegner «investeringer, reinvestering og oppgradering» av bygninger, utstyr mv eid og forvaltet av statlige enheter og statlige selskaper som finansieres gjennom Stortinget, som vedlikehold og driftskostnader (levetidskostnader) i henhold til KS-ordningen, eller skal det normalt regnes inn i de «initiale investeringskostnadene» i utarbeidelsen av KVU’er, og dersom det er unntak, hvilke dreier dette seg om?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1836 (2017-2018)

  Innlevert: 15.06.2018

  Sendt: 15.06.2018

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Besvart: 21.06.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Stortinget fattet den 6. mars 2018 vedtak om å be regjeringen utrede hvorvidt barnetrygden bør holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp, og fremme sak for Stortinget på egnet måte. Er departementet i gang med denne utredningen, og når forventer statsråden å kunne fremme sak for Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1835 (2017-2018)

  Innlevert: 14.06.2018

  Sendt: 15.06.2018

  Til behandling

  Hvordan jobber statsråden for å sikre at organisasjonsretten blir ivaretatt i land hvor vi har et formelt samarbeid, og mener statsråden at Norge har et solidarisk ansvar når det kommer til å sikre organisasjonsfriheten for arbeidere i andre land?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristian Tonning Riise (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1834 (2017-2018)

  Innlevert: 14.06.2018

  Sendt: 15.06.2018

  Besvart: 20.06.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Kan statsråden avklare hvorvidt det er rom for å gi sesongtariff innenfor dagens regelverk, gitt at man utformer denne etter objektive og kontrollerbare kriterier?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1833 (2017-2018)

  Innlevert: 14.06.2018

  Sendt: 15.06.2018

  Til behandling

  Vil statsråden prioritere å møte bønder som nå er hardt rammet av flere ulveangrep?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1832 (2017-2018)

  Innlevert: 14.06.2018

  Sendt: 15.06.2018

  Besvart: 20.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hva er de estimerte årlige kostnadene knyttet til ankomst av asylsøkere nå, i forhold til året da det kom flest asylsøkere?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1831 (2017-2018)

  Innlevert: 14.06.2018

  Sendt: 15.06.2018

  Besvart: 22.06.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvor i Stortingets vedtak om landmaktproposisjonen 5. desember 2017 står det at regjeringen skulle «sjekke om det var mulig» å leie eller lease nye stridsvogner til hæren, slik statsråden påstod i Stortinget 23. mai?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Rune Strifeldt (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1830 (2017-2018)

  Innlevert: 14.06.2018

  Sendt: 15.06.2018

  Til behandling

  Vil regjeringen vurdere å gjennomføre konkrete tiltak for hvordan konkurransesituasjonen i bedriftsmarkedet for mobil kan bedres?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1829 (2017-2018)

  Innlevert: 14.06.2018

  Sendt: 15.06.2018

  Til behandling

  Hva har det å si for satsningen på Notodden sykehus og akuttilbudet til de titusenvis som sokner til dette sykehuset, at en del viktige funksjoner i den akutte beredskapen på Notodden sykehus er blitt redusert, og er disse reduksjonene i tråd med ministerens ambisjoner for et sykehus med et robust akutt tilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1828 (2017-2018)

  Innlevert: 14.06.2018

  Sendt: 14.06.2018

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for å forhindre at dømte seksualforbrytere kan reise til utlandet for å begå nye overgrep?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1827 (2017-2018)

  Innlevert: 14.06.2018

  Sendt: 14.06.2018

  Til behandling

  Kan arbeids- og sosialministeren se på Navs regelverk for å finne en annen ordning til de som har jobbet i bedrifter som posten i en årrekke, slik at de kan fortsette å beholde jobbe?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1826 (2017-2018)

  Innlevert: 14.06.2018

  Sendt: 14.06.2018

  Besvart: 20.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvilke grep vil justisministeren ta for at dette blir rettet opp og for at Politidistrikt Øst kan behandle saker innen frister i framtiden.
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1825 (2017-2018)

  Innlevert: 13.06.2018

  Sendt: 14.06.2018

  Besvart: 19.06.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Mener statsråden at det er problematisk eller hemmer innsikt at direktøren i Petroleumstilsynet ikke vil stille til intervju om Goliatutbyggingen, og hvordan vil statsråden sørge for at allmennheten får innsyn i en så viktig sak for norsk oljenæring?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1824 (2017-2018)

  Innlevert: 13.06.2018

  Sendt: 14.06.2018

  Besvart: 21.06.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  I en merknad til statsbudsjettet 2018 ber et flertall i Stortingets Utenriks- og forsvarskomite Utenriksdepartementet om å vurdere en videreføring av pilotordningen Students at Risk i tre nye år før en ny evaluering gjennomføres. Hvordan vil statsråden og Utenriksdepartementet følge opp Stortingets flertallsmerknad til Statsbudsjettet 2018 vedrørende pilotordningen Students at Risk?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1823 (2017-2018)

  Innlevert: 13.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Til behandling

  I juni 2017 vedtok Stortinget at det skal gjennomføres en NOU av tilbudet til mennesker med autisme i Norge. Utredningen skal også omfatte tilbudet til andre nevroutviklingsforstyrrelser som Tourettes syndrom. Utvalget er ennå ikke satt ned ett år etter dette vedtaket. Vil statsråden ta initiativ til at det settes ned et bredt sammensatt utvalg som følger opp dette vedtaket og når vil dette skje?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1822 (2017-2018)

  Innlevert: 13.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Besvart: 20.06.2018 av finansminister Siv Jensen

  Vil finansministeren ta initiativ til at CO2-avgiften endres slik at Askur AS og andre bedrifter i samme situasjon, får en avgift som slår likt ut for alle bedrifter, uansett størrelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1821 (2017-2018)

  Innlevert: 13.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Besvart: 21.06.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Vil statsråden ta initiativ til at togependlere får samme kvalitet og pris på sine reiser som pendlere på tilsvarende stekninger rundt Oslo?