Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (21 - 40 av 1757)
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1737 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Til behandling

  Nattogene ble stanset i forbindelse med utbruddet av covid-19. Er det gjort noen vurdering av om det å reise med nattog kan være bedre utifra smittehensyn enn å reise med fly eller dagtog, og vil statsråden sørge for en gjenåpning av nattogene dersom det viser seg at det er mindre fare for smitte ved å ta nattog enn fly/dagtog?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1736 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Til behandling

  Hva er status med overføringen av de ikke statlige flyplassene til fylkeskommunene?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1735 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Til behandling

  Med tanke på smittevernregler i forbindelse med COVID-19, så har jeg erfart utfordringer ved sikkerhetskontrollene på lufthavner. På hvilken måte ivaretas sikkerheten knyttet til sikkerhetskontrollene ved landets flyplasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1734 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Til behandling

  Hvordan stiller statsministeren seg til at familieministeren slår fast at han ikke vil jobbe for å gjennomføre Stortingets vilje?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1733 (2019-2020)

  Innlevert: 26.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at politiet deler den informasjon de besitter om norske Nerid Høiness’ antatte drapsmann med politiet i Laos og Thailand, slik at han kan straffeforfølges?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1732 (2019-2020)

  Innlevert: 26.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Til behandling

  Norge er en sjøfartsnasjon. Ferger står for mye av gods og passasjertransporten med våre nabolandene. De har lojalt fulgt myndighetenes smitte tiltak. Fortsatt stengte sjøgrenser vil ha store konsekvenser for ansatte, norsk reiseliv og fergerederiene. Rederiene har utarbeidet smitteverntiltak for hele reisen. Åpning av sjøgrenser til land med lav smitte, og kontroll, vil være det mest kraftfulle enkelttiltaket for reiselivsnæringen. Vil statsråden snarest komme med en tidsangivelse for gjenåpning av grensene sjøveien, og mulighet for bilaterale avtaler med land med tilsvarende smittenivå?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1731 (2019-2020)

  Innlevert: 26.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Til behandling

  Politiforum fortalte 13. mai om et engelsk fond for inndratte midler fra kriminalitet, som blir brukt til å finansiere stillinger, utdanning og tiltak rettet mot økonomisk kriminalitet. Noe lignende innført i Norge kunne bidra til at politiet fikk en tydeligere føring om å inndra mer midler i økonomiske straffesaker og å få flere slike saker fram til påtale. Vil statsråden vurdere om denne løsningen eller en lignende løsning er aktuell her til lands?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1730 (2019-2020)

  Innlevert: 26.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Til behandling

  Flere kommuner i Finnmark har et nødnett som ikke fungerer slik det skal. Vil statsråden sørge for at nødnettet fungerer etter intensjonen og slik en betaler for?
 • Skriftlig spørsmål fra Per-Willy Amundsen (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1729 (2019-2020)

  Innlevert: 26.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Til behandling

  Vil utenriksministeren påse at Utenriksdepartementet deler den informasjon de besitter om norske Nerid Høiness’ antatte drapsmann med politiet i Laos og Thailand, slik at han kan straffeforfølges?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1728 (2019-2020)

  Innlevert: 26.05.2020

  Sendt: 26.05.2020

  Til behandling

  Det ble nylig påvist hydrokarboner i drikkevannet på Sør-Kvaløya i Tromsø, som kan skyldes lekkasje fra et nærliggende vindkraftverk. Ifølge Mattilsynet kan drikkevannet i området være ødelagt for lang tid framover. Mener statsråden det er forsvarlig å bygge ut vindkraft i nærheten av drikkevannskilder, slik det nå gjøres i Florø, og vil eierne av vindkraftselskapene holdes økonomisk ansvarlig ved et eventuelt utslipp til drikkevann?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:1727 (2019-2020)

  Innlevert: 26.05.2020

  Sendt: 26.05.2020

  Til behandling

  Hvordan kan fiskeriforvaltningen tillate at dem som gratis har fått tillatelser til å fange leppefisk – på vegne av det norske folk, som eier norsk fiske i felleskap – kan selge slike «fritak fra forbud» for millioner av kroner, og putte pengene i egen lomme. og hvordan har statsråden tenkt å innkreve pengene slik at de kan bli tilbakebetalt til de rettmessige eiere, dvs, kystfolket?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1726 (2019-2020)

  Innlevert: 26.05.2020

  Sendt: 26.05.2020

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til å løse utfordringene for prosess- og leverandørindustrien som er avhengig av å få service og reparasjoner på sine maskiner/utstyr for å opprettholde driften og få folk tilbake i jobb, ved å for eksempel vurder en forskrift for bedriftsintern koronatesting av kritisk personell eller andre løsninger som sikrer at bedriftene kan opprettholde sin virksomhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1725 (2019-2020)

  Innlevert: 26.05.2020

  Sendt: 26.05.2020

  Til behandling

  Hvilken vurdering har Investinor AS formidlet til departementet om hvilken tilgang selskapet har på gode prosjekter for å tilføre innovative vekstselskaper kapital, og hvordan vurderer selskapet potensialet for å realisere disse investeringene innenfor dagens rammer og mandater?
 • Skriftlig spørsmål fra Arild Grande (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1724 (2019-2020)

  Innlevert: 25.05.2020

  Sendt: 26.05.2020

  Til behandling

  Vil regjeringen vurdere utsatt frist for merverdiavgiftinnbetaling eller andre tiltak som kan sikre at arbeidstakere får utbetalt feriepenger uten at bedriftene risikerer konkurs?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1723 (2019-2020)

  Innlevert: 25.05.2020

  Sendt: 26.05.2020

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre hvis det viser seg at barnevernet har bidratt til at barn og unge har blitt sendt til utlandet mot sin vilje og i noen tilfeller blitt utsatt for vold, trusler, frihetsberøvelse, eller tvangsekteskap som følge av utsendelsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1722 (2019-2020)

  Innlevert: 25.05.2020

  Sendt: 26.05.2020

  Til behandling

  Hvordan vil statsråden sikre at skolene får de pengene de trenger til å drive skolene forsvalig, jf. at alle barn har krav på et likeverdig opplæringstilbud, når regjeringen i vårens reviderte statsbudsjett ikke tar høyde for dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1721 (2019-2020)

  Innlevert: 25.05.2020

  Sendt: 26.05.2020

  Til behandling

  Hva har samferdselsministeren tenkt å gjøre for å øke kapasiteten slik at de mange nordmenn som har ferieopplevelser i Lofoten øverst på ønskelista faktisk skal ha mulighet til å komme seg til øyriket og hvilke tiltak vil det i så fall kunne være snakk om?
 • Skriftlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1720 (2019-2020)

  Innlevert: 25.05.2020

  Sendt: 26.05.2020

  Til behandling

  Hva vil olje- og energiministeren foreta seg på kort sikt for begrense skadene av årets potensielle storflom og på lengre sikt for sikre innbyggere og næringsliv langs vassdragene våre mot fremtidige flommer?
 • Skriftlig spørsmål fra Solveig Schytz (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1719 (2019-2020)

  Innlevert: 25.05.2020

  Sendt: 25.05.2020

  Til behandling

  Hva vil helseministeren gjøre for å sikre at flere nordmenn føler seg trygge nok til å ta i bruk Smittestopp-appen og øke tilliten til system for smittesporing?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1718 (2019-2020)

  Innlevert: 24.05.2020

  Sendt: 25.05.2020

  Til behandling

  Hva er oppdatert anslag over forventede samlede utbetalinger for månedene mars, april og mai, under den midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall (kompensasjonsordningen)?