Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (21 - 40 av 339)
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:316 (2019-2020)

  Innlevert: 15.11.2019

  Sendt: 15.11.2019

  Til behandling

  Vil statsråden sikre at det viktige tilbudet Vadsø ungdomssenter ikke legges ned, slik at en region som allerede er presset på kompetanse i barnevernet ikke blir ytterligere svekket?
 • Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:315 (2019-2020)

  Innlevert: 15.11.2019

  Sendt: 15.11.2019

  Til behandling

  Vil helseministeren innføre krav om at kun autorisert helsepersonell kan utføre kosmetiske injeksjoner og behandlinger i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Åshild Bruun-Gundersen (FrP) til helseministeren

  Dokument nr. 15:314 (2019-2020)

  Innlevert: 15.11.2019

  Sendt: 15.11.2019

  Til behandling

  Vil Helseministeren godkjenne søknad om offentlig autorisasjon for naprapater og osteopater?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:320 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 15.11.2019

  Til behandling

  Mener statsråden det er riktig å bruke høye parkeringsavgifter til å subsidiere sykehusets økonomi, og hva vil statsråden gjøre for å sørge for at parkeringsavgifter ikke skaper ulikhet i innbyggernes mulighet til å besøke sykehuset?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:313 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 15.11.2019

  Til behandling

  Kan helseministeren beskrive innholdet i anmodningen som er gitt til forsvaret om å bistå i flyambulansekrisen, og begrunne hvorfor det kun varer frem til jul?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:312 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 15.11.2019

  Til behandling

  At importen øker, samtidig som man er fullt klar over at selvforsyningsgraden i Norge reduseres er bekymringsverdig. Hvilke tiltak ser statsråden for seg å iverksette om en naturkatastrofe, krig eller en annen form for hendelse oppstår, og vi av disse årsaker blir nødt til å ta utgangspunkt i en for lav selvforsyningsgrad, der import ikke vil være mulig?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:311 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 15.11.2019

  Til behandling

  Hva er utenriksministerens holdning til den dramatiske og alvorlige utviklinga i Bolivia, hva gjør Norge for å være pådriver for at demokratiet raskt gjenreises, at alle aktører avstår fra vold og at det gjennomføres et fullstendig fritt nyvalg hvor alle partier får stille sine kandidater på like vilkår?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:310 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 15.11.2019

  Til behandling

  Hvor mange pasienter venter på TOO-behandling (tortur- og overgrepsofre, samt pasienter med odontofobi) i de ulike fylkene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:309 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 15.11.2019

  Til behandling

  Agder OPS Vegselskap har ansvar for driften av strekningen E18 Grimstad – Kristiansand. Spørsmålet om spordybde har vært et tilbakevennende tema for denne strekningen. Har selskapet fulgt opp avtalen som ligger til grunn for driften av veistrekningen, herunder krav til maksimal spordybde, eller foreligger det tilfeller med brudd på avtalen, og hva går disse bruddene i så fall ut på?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:308 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 15.11.2019

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Til behandling

  I regjeringens handlingsplan for infrastruktur for alternative drivstoff står det at "Regjeringen vil legge til rette for rask utbygging av ladeinfrastruktur i hele landet, gjennom en kombinasjon av offentlige virkemidler og markedsbaserte løsninger" og at "Regjeringen vil be NVE gå gjennom relevant regelverk for å sikre at hensyn til etablering av infrastruktur for alternative drivstoff er ivaretatt". Hva er status på dette arbeidet, og hvordan vil statsråden følge det opp i tiden som kommer?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:307 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 14.11.2019

  Besvart: 19.11.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan forsvarsministeren forklare hvorfor flyttingen av skvadronen på Bardufoss til Rygge er i gang samtidig som Luftambulansetjenesten ikke klarer å opprettholde beredskapen i Nord på egen hånd?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:306 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 14.11.2019

  Til behandling

  Kan statsministeren forklare hva hun egentlig mener med denne uttalelsen og vil hun garantere for at Stortinget skal få seg forelagt en egen sak som en oppfølging av havbruksskatteutvalget?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:305 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 14.11.2019

  Til behandling

  Regjeringen har gitt Avinor i oppdrag å legge til rette for elektriske fly i kommersiell luftfart. Flere aktører, og der i blant Avinor, arbeider for at den første kommersielle elektriske flytilbudet mellom Stavanger og Bergen skal være i drift fra 2023. Vil realisering av kommersielle elektriske fly få konsekvenser for andre planlagte infrastrukturinvesteringer i samme region?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:304 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 14.11.2019

  Til behandling

  Hvordan mener statsråden at det er i tråd med en satsing på desentralisert utdanning at lærerutdanningene på Helgeland skal stå uten fagmiljø eller tilpassede lokaler, og med over halvparten av undervisningen 30 mil utenfor regionen, samtidig som det fagmiljøet som raseres på Nesna var blant landets beste innen akkurat desentralisert utdanning?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:301 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 14.11.2019

  Til behandling

  Mener statsråden en nybygget båt ikke kan ha gjennomgått prøvedrift for å kunne få støtte fra Enova i forbindelse med kjøp, og vil statsråden i så tilfelle vurdere å endre kriteriene for Enova-støtte til også å inkludere støtte til 0-utslippsfartøy som har vært i prøvedrift?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:303 (2019-2020)

  Innlevert: 13.11.2019

  Sendt: 14.11.2019

  Til behandling

  34 videregående skoler har i høst tatt i bruk et nytt datasystem «Visma In School» med en rekke feil og mangler. Planen er at systemet skal rulles ut til alle videregående skoler i landet fra neste år. Deler statsråden min bekymring for å rulle ut et uferdig system med mange feil i hele landet, og hva har statsråden foretatt seg i saken for å unngå at dette blir et nasjonalt mageplask?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:302 (2019-2020)

  Innlevert: 13.11.2019

  Sendt: 14.11.2019

  Til behandling

  Statens belønningsavtale med Kristiansand kommune utløper i mai 2020 og i følge Fædrelandsvennen er arbeidet med å kvalitetssikre Gartnerløkka stoppet. Hva er statsrådens fremdriftsplan for å få kvalitetssikret Gartnerløkka og komme i mål med ny avtale og kan statsråden garantere at belønningsmidlene i ny avtale vil videreføres på omtrent samme nivå eller økt, i forhold til dagens avtale?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:300 (2019-2020)

  Innlevert: 13.11.2019

  Sendt: 14.11.2019

  Til behandling

  Som følge av nedleggingen av NRKs Lisenskontor i Mo i Rana vil omkring 100 ansatte miste jobben. Ved opprettelsen av 70 nye stillinger ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, trodde de fleste av de ansatte ved lisenskontoret at de var sikret ny jobb. Det er de ikke. Svært lite er tilrettelagt fra NRK og departementets side for å kvalifisere de 100 ansatte til de nye jobbene. Hva vil statsråden og NRK foreta seg for å hjelpe, kvalifisere og sikre nye jobber til de 100 ansatte som snart står uten jobb?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:299 (2019-2020)

  Innlevert: 13.11.2019

  Sendt: 14.11.2019

  Til behandling

  Finnes det en plan for når alle statlige fergesamband går på klimavennlig teknologi?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeri- og sjømatministeren

  Dokument nr. 15:298 (2019-2020)

  Innlevert: 13.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at ferskfiskordningen blir opprettholdt fram til nyttår. Det bør være mulig å flytte 5000 tonn torsk fra trål til kyst.