Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (61 - 80 av 1831)
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1770 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at Statens vegvesen bevilger de om lag 1,5 millioner kronene som trengs for å ferdigstille prosjektet Skurve på E39 mellom Stavanger og Egersund før sommeren?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1769 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 05.06.2020 av barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse

  Hva vil statsråden gjøre for å opprettholde tilbudet om krisesenterplasser til kvinner i aktiv rus, og er det vurdert å styrke tilbudet til denne gruppen i en ekstra krevende situasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:1768 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Til behandling

  Deler statsråden oppfatningen av at det er betydelige problemer knytta til mangelfullt og feil innrettet tilbud til unge med alvorlige rus, kriminalitets- og voldsproblemer, og hvilke initiativ vil han ta for å bidra til å løse dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Laabak (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1767 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Til behandling

  Kan statsråden klargjøre retningslinjene for arbeid og grensekryssing mellom de nordiske landene, slik at nordmenn som bor I Norge men jobber I et annet nordisk land slipper karantene når de kommer tilbake til Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1766 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Besvart: 04.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Stortinget har vedtatt endringer i bioteknologiloven og at flere tiltak skal starte 1. januar 2021. Regjeringen har med andre ord sju måneder på seg til å sikre at kvinner skal få helsehjelp de nå har krav på. Hva er regjeringens plan fra nå og fram til 1. januar for å oppfylle vedtakene fra Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1765 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Besvart: 05.06.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Det har i lang tid vært kjent at gjengmiljøet Young Guns har fotfeste på Nedre Romerike og at det er en konflikt mellom dem og de som har etablert den kriminelle MC-gjengen Satudarah. Vi har også sett flere alvorlige hendelser i området, nå sist 26/5. Det er viktig at politidistrikt Øst prioriterer å være tett på disse miljøene for å unngå en videre negativ utvikling. Det er skadelig for hele hovedstadsområdet, om gjengmiljøer får spillerom rett utenfor bygrensa. Kan statsråden redegjøre for om PD Øst har avsatt egne ressurser til gjengbekjempelse og hvordan arbeidet deres legges opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1764 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Besvart: 05.06.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Når planlegger regjeringen å legge fram den varslede stortingsmeldinga om menneskerettigheter og likeverd for personer med utviklingshemming, som Stortinget ba om i vedtak av 12. juni 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1763 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Til behandling

  Vil statsråden utsette tildelingen av tilskudd til barnehospice frem til stortingsmeldingen om lindrende behandling og omsorg er behandlet i Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1762 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Besvart: 05.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva har vært de konkrete anbefalingene – og smittevernfaglige begrunnelser for – forbud mot deltakelse/besøk for partnere til gravide og fødende innen svangerskaps – og fødselstjenestene, hvordan har anbefalinger og retningslinjer blitt formidlet til landets sykehus og hva er de konkrete anbefalingene/retningslinjene rundt dette på nåværende tidspunkt?
 • Skriftlig spørsmål fra Tina Shagufta Munir Kornmo (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1761 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren

  Besvart: 05.06.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  NRK skriver 28. mai om at Oslo kommune holder igjen 200 000 dokumenter fra offentligheten, blant annet notater fra møter og telefonsamtaler. Byrådslederen mener at dette er vanlig praksis og helt i tråd med hva Stortingets har vedtatt om journalføring. Hva tenker statsråden om denne praksisen og stemmer det at dette er utbredt praksis også i stat og andre kommuner?
 • Skriftlig spørsmål fra Katrine Boel Gregussen (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1760 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Besvart: 05.06.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Fremdriften til Yara Birkeland er usikker. Skroget er skipet til verftet i Brattvaag, men er på grunn av koronasituasjonen er ferdigstillingen utsatt. Har regjeringen vurdert tiltak for å sikre fremdriften til skipet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1759 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Til behandling

  Gassnova SF ble åpnet i Porsgrunn i januar 2005. Foretaket bevilger tilskudd til forskning på industriteknologi, og utvikling av miljøteknologi som karbonfangst- og lagring (CCS). De har i dag 40 ansatte, og representerer en verdifull kompetanse i CCS og utslippsreduksjon i norsk industri. I dag er foretaket plassert i Porsgrunn, meget sentralt ved Herøya industripark og sementfabrikken til Norcem i Brevik. Hvordan ser statsråden for seg organisering og drift av Gassnova SF i tida etter investeringsbeslutningen for CCS?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1758 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Besvart: 05.06.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hva har Statsråden gjort og hva vil han påse vil bli gjort for å "redde" flyplassen Helganes og ser statsråden det samme som meg at beskjed er tydelig fra Stortingets side?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Børge Freiberg (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1757 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Til behandling

  Helseforetakene fikk i forbindelse med behandlingen av Helsenæringsmeldingen i 2019 marsjordre om å etablere prøveprosjekter for innovative anskaffelser av legemidler. Er statsråden kjent med om det er iverksatt prøveprosjekter for innovative innkjøpsavtaler, og er Sykehusinnkjøp innstilt på å benytte slike muligheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1756 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Besvart: 03.06.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Vil samferdselsministeren ta initiativ til å endre de særnorske reglene vedrørende registrering av bobiler slik at de kan registreres for å kunne kjøre samme antall personer som det er seter og ikke senger?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1755 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Besvart: 03.06.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  26.5.2020 åpnet regjeringen for at Norge kan imot barn fra flyktningleiren Moria dersom 8-10 andre europeiske land gjør det samme. Det er ikke avklart hvor mange barn Norge ønsker å ta imot. Det er heller ikke avklart om andre land må ha tatt imot alle barn de har lovet før Norge iverksetter arbeidet med å hente barn fra Moria. Betyr dette at regjeringen ikke ønsker å bidra dersom det kun er syv land som tar imot, eller hvis et av landene ikke relokaliserer det antallet de har lovet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1754 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Besvart: 04.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva er innholdet og mandatet til de palliative temaene for barn som skal være i alle helseregionene, og hvordan vil statsråden sikre at brukere får god nok informasjon om tilbudet?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1753 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Besvart: 02.06.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Vil regjeringen igangsette forberedelser for å realisere beslutningen om å evakuere barn og sårbare fra flyktningleirene i Hellas ved å melde inn et antall, og umiddelbart sende ned personell for å bistå i utvelgelsesprosessen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1784 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Til behandling

  Siden 2016 har en oversikt (KVU) over kriminalomsorgbehovet i Region Vest blitt lovet å komme til Stortinget. Fra tillitsvalgte får vi tilbakemelding på at KVU-en er klar og at man nå har startet KS1 prosess. Det vises til at tidligere KVU, for andre deler av landet, er blitt offentlig, og en del av den offentlige debatten. Region Vest har store utfordringer med lite funksjonelle bygg, mangel på plasser med ulik sikkerhetsnivå og soningstilbud til kvinner. Vil statsråden offentliggjøre KVU-en for Region Vest?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1752 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 28.05.2020

  Besvart: 04.06.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  NRK skriver 23.mai at det via kilder i det amerikanske regjeringsapparatet har kommet fram at Trump-administrasjonen skal ha diskutert nye atomprøvesprengninger. Hvordan vil Norge stille seg til eventuelt nye atomprøvesprengninger, og hva formidler norske myndigheter til amerikanske myndigheter om dette?