Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (61 - 80 av 592)
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:538 (2018-2019)

  Innlevert: 06.12.2018

  Sendt: 07.12.2018

  Besvart: 13.12.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Mener statsråden at ordningen bør innrettes på en annen måte, slik at oppussing av eksisterende bolighus i større grad tilgodeses av Enova, og er statsråden enig i at forbrukernes påslag på strømregningen bør avspeile det beløpet Enova faktisk bruker til enøk-tiltak i husholdninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:537 (2018-2019)

  Innlevert: 06.12.2018

  Sendt: 07.12.2018

  Til behandling

  Hvordan har den årlige utviklingen vært på nasjonalt nivå i antall korridorpasienter, størrelsen på køene til psykiatrien, og antall personer som har tatt livet sitt mens de har ventet på behandlingsplass i psykiatrien siden Solberg-regjeringen tok over høsten 2013, og hvilke konkrete tiltak vil bli iverksatt i 2019 for å redusere køene og bruken av korridorsenger i psykiatrien?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:536 (2018-2019)

  Innlevert: 06.12.2018

  Sendt: 07.12.2018

  Til behandling

  Fra 1998 til 2017 har antall sengeplasser i psykiatrien blitt bygd ned fra 6276 til 3746. Dersom flere kan få rask og god hjelp nær der de bor uten innleggelse, er det positivt, men hvordan vil statsråden sørge for at antall sengeplasser i psykiatrien er tilstrekkelig for å dekke behovet fremover?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:535 (2018-2019)

  Innlevert: 06.12.2018

  Sendt: 07.12.2018

  Til behandling

  Om jeg brekker en fot, så dekkes dette av fellesskapet. Om jeg knekker en tann, så må jeg betale for behandlingen selv. Når vil regjeringen gjennomføre en reform som ivaretar tennene på lik linje med resten av kroppen, uten at folk flest må betale dyrt?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Faret Sakariassen (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:534 (2018-2019)

  Innlevert: 06.12.2018

  Sendt: 07.12.2018

  Besvart: 13.12.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Det er viktig å bidra til at det palestinske folket frigjøres fra okkupasjon og undertrykkelse, og det vil være et viktig bidrag å anerkjenne Palestina som en fri og selvstendig stat. Hvorfor har ikke den norske regjeringen anerkjent Palestina som en selvstendig stat?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristian Torve (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:533 (2018-2019)

  Innlevert: 06.12.2018

  Sendt: 06.12.2018

  Besvart: 13.12.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Vil fiskeriministeren snart avslutte en 18 måneders lang departemental vurdering av det initiativet som nå foreligger for etablering av et nasjonalt havbruksmuseum slik at et vedtak kan gjøres og et svar endelig kan gis?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristian Torve (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:532 (2018-2019)

  Innlevert: 06.12.2018

  Sendt: 06.12.2018

  Besvart: 11.12.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Mener statsråden det er riktig at overføringer til fylket utelukkende basert på elevtall er en god modell, når det viser seg at elevtall kan reduseres fra ett år til et annet, for så å øke igjen påfølgende år?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:531 (2018-2019)

  Innlevert: 06.12.2018

  Sendt: 06.12.2018

  Besvart: 11.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Vil statsråden reetablere kystradioen i Vardø, eller vil statsråden på en annen egnet måte snarest sikre beredskapen i Finnmark?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:530 (2018-2019)

  Innlevert: 06.12.2018

  Sendt: 06.12.2018

  Besvart: 13.12.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hva vil statsråden gjøre for å bygge opp igjen tilliten til behovet for bompenger og regjeringens prosjekt med store bomselskap?
 • Skriftlig spørsmål fra Leif Audun Sande (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:529 (2018-2019)

  Innlevert: 05.12.2018

  Sendt: 06.12.2018

  Til behandling

  Kan Statsråden gjere greie for framdrifta så langt og vidare framdrift i samband med Norsk Vind Energi AS sin søknad om vindmøller i området Stølsheimen - Fjonfjella, og kva han kan gjera for å stanse planane?
 • Skriftlig spørsmål fra Leif Audun Sande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:528 (2018-2019)

  Innlevert: 05.12.2018

  Sendt: 06.12.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 13.12.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvorfor er ikke endringene i direktivet om virksomhetsoverdragelse som ble vedtatt i forbindelse med EUs endringsdirektiv 2015/1793 implementert i norsk rett enda?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:527 (2018-2019)

  Innlevert: 05.12.2018

  Sendt: 06.12.2018

  Besvart: 13.12.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hva vil statsråden gjøre for å forhindre at et utfall som skjedde med nettet i Øst-Finnmark 30.11.2018 skjer igjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:526 (2018-2019)

  Innlevert: 05.12.2018

  Sendt: 06.12.2018

  Besvart: 11.12.2018 av finansminister Siv Jensen

  Regjeringen jobber med en stortingsmelding om sosial bærekraft og hvordan vi reduserer forskjeller. Vil boligmarkedet og dets påvirkning på ulikheten i Norge omhandles i stortingsmeldingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:525 (2018-2019)

  Innlevert: 05.12.2018

  Sendt: 06.12.2018

  Besvart: 11.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Når vil Norge få en ny handlingsplan mot voldtekt slik Stortinget har vedtatt, hvordan er prosessen før en ny handlingsplan kommer i stand og kan statsråden redegjøre for hvorfor planen har blitt utsatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:524 (2018-2019)

  Innlevert: 05.12.2018

  Sendt: 06.12.2018

  Besvart: 12.12.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Når kan vi forvente at sekretariatet (Fylkesmannen) har foretatt bestemmelse og avgrensning av fellingsområde for Hobøl-reviret?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:523 (2018-2019)

  Innlevert: 05.12.2018

  Sendt: 06.12.2018

  Til behandling

  Et samlet Bioteknologiråd anbefalte 4.12.18 regjeringen om å opprette et offentlig utvalg som kan utrede nærmere forslag til endringer i genteknologilovens bestemmelser om utsetting av genmodifiserte organismer. Vil Klima- og miljøministeren sørge for at et eventuelt offentlig utvalg bidrar til å øke kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser ved utsetting av genredigerte organismer?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:522 (2018-2019)

  Innlevert: 05.12.2018

  Sendt: 06.12.2018

  Besvart: 11.12.2018 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Hva legger statsråden i kriteriet "betydelig innovasjon" for utviklingstillatelser for oppdrett og på hvilken måte skiller Eidfjord Sjøfarm sitt konsept seg fra andre konsepter som oppfyller kriteriet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:521 (2018-2019)

  Innlevert: 05.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Besvart: 12.12.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Er statsråden kjent med rapporten som Autoriserte Trafikkskoler Landsforening viser til på sine nettsider, og som konkluderer med nedleggelse av en rekke trafikkstasjoner, og vil statsråden ta initiativ til å gjennomføre disse med de konsekvenser dette innebærer?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:520 (2018-2019)

  Innlevert: 05.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Besvart: 11.12.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  De første hydrogentogene er nå satt i komersiell drift og vil kunne bidra til vesentlige reduksjoner av kliautslipp sammenlignet med dieseldrevne tog. Vil statsråden på bakgrunn av de åpenbare fordelene som notatet fra SINTEF viser ta initiativ til å vurdere et pilotprosjekt med hydrogentog på Nordlandsbanen?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:519 (2018-2019)

  Innlevert: 05.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Besvart: 10.12.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Vil statsråden ta initiativ til å gjennomgå bruk og omfang av såkalla faktaundersøkingar i arbeidslivet?