Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (61 - 80 av 1863)
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1810 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Til behandling

  Revmatikere og andre har tidligere hatt stor medisinsk nytte av en periode med mer intensiv fysioterapibehandling kombinert med varme, aktivitet og sosialt samvær i varmere strøk enn Norge. Helfos praksisendring kan bidra til at færre får mulighet til denne type behandling. Mener regjeringen at dette er en ønsket utvikling, må Helfos hjemler eller regelverket eventuelt endres for å hindre at færre får mulighet til å motta slik behandling, og mener regjeringen at innføringen av praksisendringen har vært forsvarlig?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1809 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Besvart: 18.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Blå Kors har besluttet at Blå Kors Behandlingssenter Loland blir midlertidig stengt fordi HELFO ikke har gitt godkjenning til å drive videre fra 1. juli som en rusbehandlingsinstitusjon med avtale innen Fritt Behandlingsvalg (FBV). Dette rammer pasienter og ansatte. Femti ansatte står uten jobb fram til godkjenningen er gitt. Mener statsråden HELFOs saksbehandlingstid i denne saken er forsvarlig?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1808 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Til behandling

  Riksrevisjonen overleverte 5. juni en rapport til Stortinget som viser at utenlandske bedrifter i stor utstrekning jukser med internprising for å kunne betale mindre skatt enn norske konkurrenter. Ifølge Riksrevisjonen gjennomfører likevel Skatteetaten svært få kontroller av dette. Hva har statsråden tenkt å gjøre med den omfattende skatteomgåelsen som nå er avdekket, og kommer hun til å sørge for at kontrollen blir bedre i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1807 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 13.06.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Til behandling

  Transport og sjøvettopplæring i leirskoler og skoleressurssenter blir gjort ved hjelp av småbåter over hele landet. Sjøfartsdirektoratet har definert denne type transport og opplæring som næringsvirksomhet, og krever derfor at bruken av disse skal drive etter den såkalte 12 passajersforskriften, altså skipssikkerhetsforskriften. Vil ministeren ta initiativ til å endre dette, slik at disse kan følge "Lov om fritids- og småbåter"?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1806 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 12.06.2018

  Besvart: 18.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Vil statsråden sikre etablering av hjelpelinje for personer med seksuelle følelser for barn?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1805 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 12.06.2018

  Til behandling

  NVE har endret regelverket for nettleie, slik at sesongkraft ikke lengre gis landbruket i perioder der det er behov for vanning. Prisøkningen er så stor at vanning ikke kan skje, selv om det er katastrofalt tørt. Er det Regjeringens hensikt at det skal bli mye dyrere for bønder å bruke strøm for å vanne i slike kritiske tørkeperioder som vi har nå og i så fall er en ikke klar over at matproduksjon er naturbasert og må forholde seg til årstider og vær som ikke lar seg styre og planlegge?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1804 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 12.06.2018

  Til behandling

  Ser kunnskapsministeren behov for at staten også i fremtiden skal ha ansvar for å tilby barn under opplæringspliktig alder og elever i grunn- og videregående skole et tegnspråklig barnehage- og skoletilbud (hel- og deltidsopplæring), og i så fall hvordan vil regjeringen sørge for at alle hørselshemmede barn og elever skal få mulighet til å delta i et tegnspråklig miljø og få opplæring i og på tegnspråk?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1803 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 12.06.2018

  Besvart: 18.06.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hva vil statsråden foreta seg slik at tvangsmulkten ikke rammer landets småbedrifter urimelig?
 • Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1802 (2017-2018)

  Innlevert: 12.06.2018

  Sendt: 12.06.2018

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Til behandling

  Hva er status i utredningsarbeidet og når vil det bli innført et grunder - og investorvisum?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1801 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 12.06.2018

  Til behandling

  I innst. 382 S (2014-2015) forutsettes det at den pålagte tilknytningen til områdeløsningen for kraft fra land vil medføre at all egen kraftgenerering fra gassturbinene på Edvard Grieg fases ut. Man jobber også med alternative løsninger for dekning av varmebehovet. Har kabelen som planlegges for byggetrinn 2 for Johan Sverdrup, stor nok kapasitet til å kunne dekke a) kraftbehovet som i dag dekkes av gassturbinene på Edvard Grieg og b) alt kraft- og varmebehov?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1800 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 12.06.2018

  Til behandling

  Har statsråden forsikret seg om at det så sent som i 2020 vil være mulig å stille krav til oljeselskapet Lundin om at varmebehovet på Edvard Grieg kan dekkes med kraft fra land fra 2022, og er det mulig å bruke de eksisterende gassturbinene på Edvard Grieg til produksjon av varme uten at det produseres kraft fra de samme turbinene?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1799 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 12.06.2018

  Til behandling

  Er det gjennomført et kvalifiseringsprosjekt med el-kjel for å dekke varmebehovet på oljeplattformer, slik Stortinget forventet i forbindelse med behandlingen av Johan Sverdrup utbyggingen, dersom slik kvalifisering ennå ikke er klar, når planlegger statsråden at en slik kvalifisering er på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1798 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 12.06.2018

  Til behandling

  Kan statsråden bekrefte at områdeløsningen med kraft fra land for Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Ivar Aasen og Gina Krogh, innebærer at hele produksjonen av elektrisitet fra gassturbinene på Edvard Grieg feltet, erstattes med kraft fra land, slik Stortinget vedtok 18. juni 2015?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1797 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 12.06.2018

  Rette vedkommende: Justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Besvart: 15.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Kan kreditor ta pant i kryptovaluta, og kan man i så tilfelle begjære urealisert verdi for tvangssolgt?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1796 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 12.06.2018

  Til behandling

  Statnett skal i slutten av juni behandle en ny tariffmodell som skal gjelde fra 2019. I modellen som har vært på høring, har Statnett foreslått tariffendringer som gjør at forbrukere og næringsliv i kraftproduserende regioner får betydelig økte nettariffer, mens hovedstadsregionen kommer gunstigere ut. Vil statsråden sikre at det blir gjennomført en analyse av Statnetts nye modell og dens konsekvenser for de enkelte regionene før modellen blir endelig fastlagt og innført?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1795 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 15.06.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hvordan vil statsråden rydde opp i de vedvarende tekniske feil ved gjennomføring av norskprøvene for voksne innvandrere?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1794 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hvilke miljøgifter og farlig avfall som befinner seg i deponiet og i gruvegangene på Raudsand, hvis ikke vil statsråden sørge for å sette i gang en kartlegging av hvilke miljøgifter og farlig avfall som befinner seg på Raudsand før staten avhender området til private kjøpere, og har statsråden oversikt over om farlig avfall og miljøgifter har lekket ut i fjorden etter i naturen rundt anlegget?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1793 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 15.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  8 februar 2018 kunne vi i Fosna-Folket lese at passkontoret i Indre Fosen kommune ville bli nedlagt som en del av politireformen. Nå fikk Krf heldigvis gjennomslag i RNB på at avstanden til nærmeste passkontor skal være maks 45 minutter for 90 % av innbyggerne og ikke 60 min som regjeringen la opp til. Vil passkontoret i Indre Fosen kommune bli opprettholdt etter denne enigheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1792 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 13.06.2018 av finansminister Siv Jensen

  I Finanstilsynet sin rapport "Finansielt utsyn" som blei lagt fram 6.juni, fortel tilsynet om at fleire aktørar ikkje etterlever retningslinjene for bankar som tilbyr forbrukslån. Vil regjeringa stramme inn overfor desse aktørane, gjennom å gjere retningslinjene om til ei forskrift, med strengare sanksjonsmoglegheiter enn i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1791 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Til behandling

  Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sikre kartlegging av trusselsituasjonen og hjelpebehov gjennomføres for alle barn på krisesenter?