Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (61 - 80 av 1178)
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1122 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Til behandling

  Hvor mange barn fødes i Norge med skader knyttet til alkoholbruk eller andre rusmidler i svangerskapet, hva vet man om omfanget av senskader og hvordan sikrer statsråden at disse barna får god nok oppfølging av helsevesenet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1121 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av statsminister Erna Solberg

  Sett i lys av Metoo-kampanjen, hvordan vil statsministeren vurdere sin egen ledergjerning som regjeringssjef og partileder i Høyre?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1120 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Til behandling

  Har kunnskapsministeren oversikt over kommunenes praksis for oppsigelse av SFO-plass pga. av foreldres betalingsmislighold, samt hvor mange barn som mistet plassen sin av denne grunn i 2016-2017 eller tidligere år?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1119 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  På hvilken måte vil Norge reagere på den kritiske situasjonen for menneskerettighetsforkjempere og demokratiet i Honduras, og hvordan vil Norge ta opp dette i internasjonale fora?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1118 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Til behandling

  På Norges Handikapforbunds hjemmeside framgår det at det fra 1. mars 2018 er slutt på ferjerabatten på 50 pst. for Nav-biler. Har statsråden vært i kontakt med arbeids- og sosialministeren og/eller Nav om konsekvensene dette får for funksjonshemmede, og er han eventuelt villig til å revurdere denne beslutningen dersom det ikke har vært slik kontakt?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1117 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvilken kommunikasjon har vært mellom statsråden og valgkomiteen for Innovasjon Norges styre og har statsråden involvert mindretallseierne?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1116 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Ved Follo politidistrikt er det ikke mulig å oppdrive timer for bestilling av pass de neste 50 dager, og det er ikke med mulig med drop-in timer. Synes at statsråden denne ventetiden er rimelig, og hva vil statsråden eventuelt gjøre for å bedre tilbudet til innbyggerne?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1115 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  I forbindelse med Nærpolitireformen fikk Hemnes Kommune medhold i sin klage om å ikke legge ned tjenestestedet i Hemnes. Kontoret har i dag 5 stillinger. Resultatet er nå slik at dette foreslåes løst med kun en tjenestemann i Hemnes. Det kan ikke sies å ivareta vedtaket fra Departementet i mai 2017. Vil statsråden følge opp denne saken og sørge for at vedtaket blir iverksett som forutsatt og at man minimum beholder dagens stillinger i Hemnes?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1114 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Er ulvene i Julussa nå tatt ut, eller er det oppdaget nye dyr, og dersom det fortsatt er ulv igjen der, hvordan vil statsråden følge opp vedtaket om uttak av reviret?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1113 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 13.03.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  På hvilken måte fordeles nye tiltaksplasser for varig tilrettelagt arbeid, hvilke vurderinger gjøres ved fordeling av midlene til de enkelte fylkene, og hvor mange av de nye plassene for 2018 går til Hedmark?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1112 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 08.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Stortinget vedtok 8. februar at konsekvensene av traktaten om et atomvåpenforbud skal utredes. Mandatet til utredningen er bredt samtidig som vedtaket spesifiserer ulike element som skal eller bør være med i utredningen. Vedtaket spesifiserer også at synspunkt fra relevante ekspertmiljøer og sivilt samfunn bør innhentes. Kan ministeren opplyse om hvordan vedtaket følges opp og hvordan Regjeringen forholder seg til de elementene Stortinget ber om at utredningen skal belyse?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1111 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 08.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Markedet for reinholdstjenester i private hjem er preget av svart arbeid og dårlige arbeidsvilkår. Er statsråden komfortabel med dette, og dersom ikke, hva konkret planlegger hun å foreta seg for å avhjelpe situasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1110 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 08.03.2018

  Besvart: 15.03.2018 av finansminister Siv Jensen

  Senterpartiet har i lang tid tatt til orde for å innføre den såkalte SMB-rabatten i Norge. Denne rabatten vil bidra til at små og mellomstore bedrifter kan få bedre lånebetingelser. Samtidig vil den gi norske banker mer rettferdige konkurransevilkår. Når vil SMB-rabatten innføres, og hvilken innretning vil den få?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1109 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 08.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  Barneombudet har nylig lagt fram rapporten «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes». Rapporten avdekker store og alvorlige hull i helsetjenestene som skal avdekke vold og overgrep, håndtere avdekking og hjelpe barn etter vold og overgrep. Hvordan ser helse- og omsorgsministeren på rapportens funn og anbefalinger, og hvilke forbedringstiltak kan igangsettes umiddelbart?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1108 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 08.03.2018

  Besvart: 15.03.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Vil statsråden ta initativ til å revurdere vedtaket om leiteverksemd og petroleumsutvinning i dei tildelte oljeblokkene 10 kilometer frå Smøla?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1107 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 08.03.2018

  Besvart: 14.03.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Ministeren mener det ikke er grunnlag for å si at rovvilt holder på å knekke reindrifta i Nordland. Nordland har blant de aller høyeste slaktevektene både på kalv og på ungokser. Det viser at reinen er i god kondisjon. Likevel er tilgangen på kalv etter tap lavest her. Nordland har en forholdmessig stor andel av jerve-, gaupe og ørnebestanden. Reineierne på Saltfjellet og i Doukta ønsker ministeren velkommen til å være med på fjellet og dele deres erfaringer med rein og rovvilt. Blir ministeren med og møter næringa?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1105 (2017-2018)

  Innlevert: 07.03.2018

  Sendt: 08.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Mange studenter opplever at deres utdanning ikke forbereder dem godt nok for arbeidslivet. Hva gjør statsråden for å legge til rette for at studentene får relevant arbeidspraksis i sine studier ved universiteter og høyskoler?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1104 (2017-2018)

  Innlevert: 07.03.2018

  Sendt: 08.03.2018

  Besvart: 14.03.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Når og på hvilken måte planlegger regjeringen å legge fram saken om nasjonal strategi for å sikre fortsatt mangfold av villbier og andre pollinerende insekter?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1103 (2017-2018)

  Innlevert: 07.03.2018

  Sendt: 08.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvilke konkrete tiltak vil forsvarsministeren iverksette for å stanse kompetanseflukten fra NH90-helikoptermiljøet og når vil det foreligge en konkret plan for framtidig helikopterkapasitet for Kystvakten?
 • Skriftlig spørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1102 (2017-2018)

  Innlevert: 07.03.2018

  Sendt: 07.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Hvilke tall legger statsråden til grunn når det nå foreslås å legge ned Osterøy, og mener statsråden at det er tilstrekkelig kartlagt hvilke behov Vestlandet har for soningsplasser før KVUen for Vestlandet er klar?