Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (101 - 120 av 1178)
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1081 (2017-2018)

  Innlevert: 02.03.2018

  Sendt: 05.03.2018

  Besvart: 09.03.2018 av finansminister Siv Jensen

  EU-kommisjonen førebur no eit forslag om å skattleggje inntektene til store teknologiselskap i landet der brukaren held til. Har statsråden og departementet på nokon måte vore ein pådrivar for dette arbeidet, og planlegg statsråden å kome til Stortinget med eit tilsvarande forslag?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1080 (2017-2018)

  Innlevert: 02.03.2018

  Sendt: 05.03.2018

  Besvart: 12.03.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Er kunnskapsministeren fornøyd med den prosessen regjeringen har hatt vedrørende flyttingen av FUG/FUB-sekretariatene til Bø i Telemark, og ser ministeren behov for å følge denne prosessen bedre opp i samarbeid med de berørte parter- i tilfelle hva?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1079 (2017-2018)

  Innlevert: 02.03.2018

  Sendt: 05.03.2018

  Besvart: 12.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  I NTP 2018-2027 har Stortinget vedtatt at det skal gjennomføres en KVU for gods på strekningen Oslo-Gøteborg. På hvilken måte har statsråden tenkt å involvere svenske myndigheter i dette arbeidet og når ser han for seg at en slik KVU vil bli gjennomført?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1078 (2017-2018)

  Innlevert: 02.03.2018

  Sendt: 05.03.2018

  Besvart: 08.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Daglig opplever bilistene på E6 gjennom Østfold farlige situasjoner og lange køer som følge av at lastebiler kjører forbi hverandre i sakte fart på motorveien. Dette er spesielt merkbart både fordi veien har en fartsgrense på opp mot 110 kilometer i timen og fordi tettheten av lastebiler er stor. Kan statsråden se for seg et forsøk med et forbud mot forbikjøring for lastebiler på denne strekningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1077 (2017-2018)

  Innlevert: 02.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 09.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  12.02.2018 avgjorde Beslutningsforum at Norge kun skal tilby Spinraza for SMA-pasienter under 18 år. Hvordan vurderer helseministeren denne beslutningen i forhold til prinsippet Beslutningsforum jobber etter om aldersnøytralitet, og mener ministeren beslutningen er i tråd med Prioriteringsmeldingen, der det fastslås at «Skal en behandling tas i bruk så skal den tilbys alle som har nytte av den»?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1076 (2017-2018)

  Innlevert: 02.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 09.03.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Vil statsråden sørge for at Nobels Fredssenter får oppfylt behovet sitt for mer plass, ved å gi de tilgang til Lokalstasjonen når leieavtalen med Nasjonalmuseet utgår?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1075 (2017-2018)

  Innlevert: 02.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 09.03.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hva gjør Norge for at partene skal fortsette TISA-forhandlingene, arbeider noen av partene i forhandlingene for kompromisser om konfliktfulle temaer, og gjør Norge noe for å dempe uenighetene om e-handel i forhandlingene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1074 (2017-2018)

  Innlevert: 02.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 12.03.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Vil helse- og omsorgsministeren utrede en innføring av 18 års grense for salg og kjøp av energidrikk med høyt koffeininnhold?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1073 (2017-2018)

  Innlevert: 02.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 08.03.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Vil statsråden ta initiativ til å ein klar strategi i NAV for auka bruk av Inn på tunet som arbeidstreningstiltak, der det er i mykje større grad blir praksis at Inn på tunet- tilbydarar kan inngå direkte og langsikitige avtalar med det lokale NAV-kontoret for å yte arbeidstreningstiltak for personar som fell utanfor utdanning- og arbeidsliv, og kan statsråden gje ei oversikt over kor mange avtalar NAV i dag har med Inn- på tunet gardar fordelt på fylke,og utviklinga siste åra?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1072 (2017-2018)

  Innlevert: 02.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 13.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  I spontanspørretimen 28.2 2018 stilte jeg helseministeren tre konkrete spørsmål. Ingen ble besvart. De er alle spørsmål jeg fortsatt ønsker svar på. Vil statsråden besvare dem skriftlig i stedet?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1071 (2017-2018)

  Innlevert: 02.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 08.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Er samferdselsministeren enig i at hans opplegg for byvekstavtale for byområdet Grenland innebærer at det vil, i følge sitat fra Thorleif Fluer Vikre, «dale ned noen usle millioner i belønning for å loppe innbyggerne i Grenland for ytterligere bompenger», og at «nullvekstmålet ikke bør inkludere vekst som skyldes økt befolkning»?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1070 (2017-2018)

  Innlevert: 01.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Er statsråden enig i at trafikksikkerheten til barn tilsier at ATK-regelverket må oppdateres, og vil han ta et initiativ overfor Vegdirektoratet for å endre på regelverket slik at Oslo og andre byer kan etablere ATK også i gater der fartsgrensen er lavere enn 50 km/t?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1069 (2017-2018)

  Innlevert: 01.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 09.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  Kan helseministeren garantere at Sykehuset Østfold Kalnes har kapasitet til å ta imot innbyggerne fra Vestby fra 1. mai 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1068 (2017-2018)

  Innlevert: 01.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 09.03.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan statsråden klargjøre om det har vurdert å terminere kontrakten om NH-90, hvorfor man eventuelt ikke har gjort dette, og om det ligger noe i kontrakten til kjøpet av NH-90 som gjøre det juridisk svært vanskelig eller umulig for Forsvaret å terminere kontrakten på tross av at leverandøren ikke har levert i nærheten av hva Forsvaret ble forespeilet ved inngåelse av kontrakten?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1067 (2017-2018)

  Innlevert: 01.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 09.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  E16 Kvamskleiva er et delprosjekt i utbedringen av El1 gjennom dalføret Valdres. Utbedring av veistrekningen er på høring med reguleringsendring i disse dager. Hvor mye midler har gått til midlertidig rassikring av Kvamskleiva, og hvor lenge vil departementet drive med bevilgninger til slike tiltak før de gjør en full utbedring av veien?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1066 (2017-2018)

  Innlevert: 01.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hva vil statsråden gjøre for at sammenhengen mellom spesialundervisning og ordinær undervisning blir bedre, og for å rekruttere nok lærere med spesialpedagogisk kompetanse til skoler?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1065 (2017-2018)

  Innlevert: 01.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 05.03.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Vil statsråden ta initiativ til å endre § 3 siste ledd i "Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket", slik at tiltakshaver får mulighet til å få dekket utgifter til kostnadsbesparende tiltak før søknad om tilskudd er avgjort?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1064 (2017-2018)

  Innlevert: 01.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 09.03.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Hvordan vil statsråden følge opp situasjonen som har vært på Agder i vinter knyttet til mange omfattende og langvarige strømbrudd, og hva vil han gjøre for å bidra til at en tilsvarende situasjon ikke skal gjenta seg?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1063 (2017-2018)

  Innlevert: 01.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Fredag den 23. februar ble en familie med tre barn hentet ut, tidlig om morgenen, i en politiaksjon for å returneres til Afghanistan. Ifølge moren i familien bar en av politibetjentene våpen, trukket ut av hylsteret, ved aksjonen. Kan justisministeren bekrefte våpenbruk ved aksjonen, hvilke politifaglige vurderinger ble gjort for bevæpningsordren, og hvilke konkrete instrukser om våpenbruk ble gitt politibetjentene?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1062 (2017-2018)

  Innlevert: 01.03.2018

  Sendt: 02.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  På bakgrunn av de oppsiktsvekkende tallene fra SSBs rapport, mener ministeren at regjeringens innretning av ordningen med redusert forledrebetaling/gratis kjerntid i barnhagene er vellykket, og hva har ministeren foretatt seg i forkant av årets søknadsfrist, slik at alle foreldre som er i målgruppen er gjort kjent med gjeldene moderasjonsordninger for barnehageplass?