Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (101 - 120 av 724)
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:627 (2017-2018)

  Innlevert: 29.12.2017

  Sendt: 02.01.2018

  Til behandling

  I VGs artikkelserie om gjengkriminalitet uttaler tidlegare leiar for «Spesielle operasjoner» (SO) at politireforma har ført til at Oslo-politiet sitt arbeid mot gjengkriminalitet har vorte kraftig svekka. Kan justisministeren gjera greie for utviklinga som har vore i arbeidet mot gjengkriminalitet i Oslo-politiet dei siste tre åra og gi ei vurdering av om den tidlegare leiaren for SO har heilt eller delvis rett i påstanden sin?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:626 (2017-2018)

  Innlevert: 22.12.2017

  Sendt: 22.12.2017

  Besvart: 05.01.2018 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Er statsråden enig med politimesteren i Øst politidistrikt i at det må foretas en ny beslutning om inndeling av politistasjons- og lensmannsdistrikter som følge av kommunereformen eller er departementets beslutning av 24. mai 2017 fortsatt å anse som endelig, hvilke steder i landet vil det eventuelt bli foretatt en ny beslutning om inndeling av politistasjons- og lensmannsdistrikter og hva er begrunnelsen i det enkelte tilfelle?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:625 (2017-2018)

  Innlevert: 21.12.2017

  Sendt: 22.12.2017

  Besvart: 05.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  I vedtak av 7. desember 2017 ber Stortinget regjeringen om ikke å videreføre arbeidet med grenseendring mellom Ski og Ås. Til Østlandets Blad 21. desember opplyser statsråden at han har bedt Fylkesmannen om å fullføre sitt utredningsarbeid om grensejustering mellom Ski og Ås. Mener statsråden at Stortingets vedtak av 7. desember ikke skal legges til grunn for departementets konklusjon i saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:624 (2017-2018)

  Innlevert: 21.12.2017

  Sendt: 22.12.2017

  Besvart: 09.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  I NRK 21. desember kommer det frem at varer som selges over internett ikke er underlagt de samme forpliktelsene til å gi kundene informasjon om hvilke miljøgifter varene inneholder, som de som selger varer i butikkene. Vi forbrukere må ha rett til den samme informasjonen uavhengig av om vi kjøper varene i butikker eller over internett. Hva vil Klima- og miljøministeren gjøre for å sørge for at de som selger varer over internett gir kundene informasjon om innholdet av miljøgifter i varene?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:623 (2017-2018)

  Innlevert: 21.12.2017

  Sendt: 22.12.2017

  Besvart: 09.01.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hvordan vil utenriksministeren sørge for at Norge bidrar til at den humanitære responsen i DRC Kongo oppskaleres?
 • Skriftlig spørsmål fra Stefan Heggelund (H) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:622 (2017-2018)

  Innlevert: 21.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 09.01.2018 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  I en tid der handelsstanden viser mangel på respekt for, og kunnskap om, det norske språket ved i stor grad å bruke engelsk som markedsføringsspråk, burde man ikke kunne forvente at norske utdanningsinstitusjoner har navn som ivaretar norske rettskrivningsregler og norsk språk?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:621 (2017-2018)

  Innlevert: 21.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 09.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  MM Karton Follacell AS i Follafoss søkte i oktober 2016 Miljødirektoratet(MD)om tillatelse til å øke produksjonskapasitet fra 130 tonn til 180 tonn. Saken skulle ta 12 måneder å behandle, svært lang saksbehandlingstid. Denne industrien er pålagt å dokumentere at de driver med best tilgjengelig teknologi. Ny beskjed fra MD er nå 20 mnd., tidligst ferdig til sommeren 2018. Hvordan vil statsråden sikre en behandlingstid som ikke setter store investeringer i grønn industri i fare?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:620 (2017-2018)

  Innlevert: 21.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 05.01.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Hvordan har departementet og fiskeriforvaltningen konkret vurdert forslaget til reguleringer for 2018 opp mot lovbestemmelsene som skal sikre sjøsamisk fiske, hvordan er Sametinget konsultert i saken og har de sagt seg enige?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:619 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 05.01.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Hva vil statsråden gjøre for å oppfylle ambisjonen om de 3 R-ene for mindre bruk av smertefulle forsøk på dyr?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:618 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 05.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kan statsråden redegjøre for hvem det i regelverket for solariebransjen relateres til ved bruk av betegnelsen virksomhet og hvem det stilles krav til om bestått kompetanseprøve (solariumprøven) når solarium er plassert i andre lokaler enn ansvarlig eier?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:617 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 04.01.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvilke nye tiltak vil forsvarsministeren iverksette for å forebygge og forhindre seksuell trakassering i Forsvaret?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:616 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 11.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva mener statsråden avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika innebærer?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:615 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 08.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil statsråden akseptere nedbyggingen av sengeplasser i sykehusene eller vil statsråden sørge for at det økte behovet for sengeplasser oppgitt i Nasjonal Helse- og sykehusplan blir oppfylt?
 • Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:614 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 05.01.2018 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Vi får mange tilbakemeldinger nå om at det foreligger stor usikkerhet rundt hva som skjer vedrørende vedtak fattet i Stortinget den 14. november d.å. om de såkalte "oktoberbarn". Når og hvordan vil statsråden gi informasjon til de asylsøkerne det gjelder om videre fremdrift, og er det planlagt, eller blitt utført, uttransportering av asylsøkere til internflukt etter at vedtaket ble fattet i Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Torhild Bransdal (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:613 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 04.01.2018 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Livsoppholdssatsen for barnefamilier i asylmottak har de siste årene blitt kraftig redusert. Dette kan medføre at barn ikke får nok mat og at de ikke får mulighet til å delta i aktiviteter i lokalsamfunnet, og dermed ikke integreres. Hvordan sikrer statsråden at kuttet i livsoppholdssatsene ikke medfører at barn går sultne i Norge, og hvordan sikrer statsråden at dette ikke bidrar til økt fattigdom blant barn, og dermed også hindrer inkludering og integrering?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:612 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 04.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Kan statsråden redegjøre for hvor mye farlig avfall fra utlandet som deponeres i Norge og hvor stor andel av farlig avfall som deponeres i Norge, kommer fra norske kilder og fra utenlandske kilder?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:611 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 04.01.2018 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Viser til spørsmål 553 og til svaret som ikke avklarer det som er viktig. Kan statsråden redegjøre for årsaken til at utvidelse skyves til 2018 og hvorfor ledige midler ikke er bevilget til formålet når pengene var ubrukte på budsjettet og støttetilbudet selv hadde søkt om å utvide?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:610 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 05.01.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Forsvaret endrer seg rask teknologisk og strategisk. Det er derfor underlig at så liten del av Forsvarets forskningsmidler er knyttet opp mot forsvarets utdanningsinstitusjoner for å sikre kunnskapsbasert opplæring. Det sies også at kun en liten andel av forsvarets forskningsmidler lyses ut offentlig. Vil ministeren bidra til at mer av forsvarets egne forskningsmidler vil bli lyst ut offentlig for å sikre best mulig kvalitet, og at mer av forskningsmidlene knyttes direkte opp til forsvarets utdanningsinstitusjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:609 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 08.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  En stor andel av de som soner i norske fengsler har rusproblemer. Bjørgvin fengsel har som en av få fengsler fått midler til å etablere et Stifinner tilbud til innsatte som er motivert til å ta tak i egne rusproblemer. Men de har ikke fått midler til å etablere et helsemessig forsvarlig avrusingstilbud. Vil ministeren ta initiativ til å få plass et forsvarlig avrusingstilbud i fengslene, og spesielt i de som har fått midler til å motivere innsatte til å starte en endringsprosess under soning?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:608 (2017-2018)

  Innlevert: 20.12.2017

  Sendt: 21.12.2017

  Besvart: 08.01.2018 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Jeg viser til statsrådens svar i dokument nr. 15:14 (2017-2018) sammenholdt med merknader fra Høyre og Fremskrittspartiet i Innst. 6 S (2017-2018) på s. 39-40. Merknadene er motstridende med statsrådens tidligere opplysninger om prosessen for fremtidig lokalisering av politihøgskolen. Står statsråden bak disse merknadene fra Høyre og Fremskrittspartiet, og mener han at de føringene som legges i merknadene skal ligge til grunn for den videre prosessen?