Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (101 - 120 av 307)
 • Skriftlig spørsmål fra Espen Barth Eide (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:207 (2019-2020)

  Innlevert: 01.11.2019

  Sendt: 01.11.2019

  Rette vedkommende: Utenriksministeren

  Besvart: 08.11.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hvordan vurderer statsministeren ideen om å tilby FN at Norge og Oslo overtar COP25, og hvilke vurderinger ble gjort da byrådslederen i Norges hovedstad inviterte regjeringen til samarbeid om tanken?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:206 (2019-2020)

  Innlevert: 01.11.2019

  Sendt: 01.11.2019

  Besvart: 08.11.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Mener næringsministeren det er en del av forventningene til Telenors samfunnsansvar at de bidrar i samfunnets innsats mot spillavhengighet og ulovlig spillreklame?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:205 (2019-2020)

  Innlevert: 01.11.2019

  Sendt: 01.11.2019

  Besvart: 08.11.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Viser til replikkveksling med Forsknings- og høyere utdanningsministeren 3.10.2018 og dok. nr. 15:1757 (2017-2018) om Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Hva er framdriften for og når konkluderes arbeidet som ble varslet igangsatt før sommeren 2018, og vil internasjonal mobilitet bli en del av NKR blant annet i forbindelse med stortingsmeldingen om studentmobilitet som kommer i 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:204 (2019-2020)

  Innlevert: 01.11.2019

  Sendt: 01.11.2019

  Besvart: 11.11.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Fagskoleundervisere har ikke krav om PPU, men har mange lærere har tatt eller tar PPU likevel. Praksis under utdanninga kan ikke tas ved fagskoler i dag. Hva mener statsråden om at praksis i PPU-utdanning kan tas helt eller delvis ved fagskoler?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:203 (2019-2020)

  Innlevert: 01.11.2019

  Sendt: 01.11.2019

  Besvart: 12.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvorfor anmodet ikke departementet fra starten av om at endringen for utbetaling av trygdeytelser skulle gjelde fra feiltolkningen av forordningen oppstod, eller at NAV i det minste skulle sette i gang grundige undersøkelser av slike saker bakover i tid?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:202 (2019-2020)

  Innlevert: 01.11.2019

  Sendt: 01.11.2019

  Besvart: 08.11.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Kva vil statsråden gjera for at norsk jordbruk har tilgang på plantevernmiddel som er naudsynt for å auka produksjonen av frukt og grønt i Noreg?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:201 (2019-2020)

  Innlevert: 01.11.2019

  Sendt: 01.11.2019

  Besvart: 12.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Er den virkeligheten som Stendi beskriver uttrykk for dagens situasjon, er statsråden kjent med dette fra barnevernet, og hvor langt er statsråden kommet i sitt arbeid med å bidra til å øke kapasiteten i det ideelle barnevern?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Dokument nr. 15:200 (2019-2020)

  Innlevert: 31.10.2019

  Sendt: 01.11.2019

  Besvart: 06.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Har henholdsvis NAV og Arbeids- og sosialdepartementet brukt for lang tid på å ta nødvendige grep i denne saken, og hva er statsministerens syn på at hun ikke ble orientert om en så alvorlig sak på et tidligere tidspunkt?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:199 (2019-2020)

  Innlevert: 31.10.2019

  Sendt: 31.10.2019

  Besvart: 08.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Mener statsråden arbeidsgivere har adgang til å kreve at arbeidstakere skal søke om ulønnet permisjon mens de søker om pleiepenger til sitt syke barn, og hvorfor er reglene annerledes for egen sykdom enn fravær på grunn av barns alvorlig sykdom?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:198 (2019-2020)

  Innlevert: 30.10.2019

  Sendt: 31.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Når kommer finansiering og igangsetting av første byggetrinn av Torgård godsterminal på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:197 (2019-2020)

  Innlevert: 30.10.2019

  Sendt: 31.10.2019

  Besvart: 07.11.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Vil regjeringen ta initiativ til å samarbeide med andre land for å vurdere økonomiske og politiske sanksjoner mot Israel dersom de folkerettsstridige sidene av fengslingspraksisen overfor palestinske barn ikke snarlig endres?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:196 (2019-2020)

  Innlevert: 30.10.2019

  Sendt: 30.10.2019

  Rette vedkommende: Arbeids- og sosialministeren

  Besvart: 05.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Mener statsråden det er riktig dersom barnebidrag blir utbetalt til personer som ulovlig har bortført barn fra Norge, og vil han eventuelt ta en ny runde på lovteksten for å se på 1) om regelverket virker etter sin hensikt og 2) om det er mulig å utforme et regelverk som åpner for at barnebidrag til en person kan stanses i slike tilfeller som beskrevet, til tross for at en domstol i utlandet har et annet syn enn norske myndigheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:195 (2019-2020)

  Innlevert: 30.10.2019

  Sendt: 30.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hva har Norge gjort for å protestere mot unntakstilstanden, og hvilke initiativer planlegger regjeringen framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:194 (2019-2020)

  Innlevert: 29.10.2019

  Sendt: 30.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Siden det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet skal være et mål for underliggende utvikling i offentlige finanser, kan finansministeren forklare hvorfor det ikke er korrigert for meget store engangs-ekstrainntekter fra salg av klimakvoter i 2020 og noe i 2019, f. eks. ved en glattingsmetode som fordeler engangsinntektene over flere år ved beregning av det strukturelle, oljekorrigerte budsjettunderskuddet, og kan finansministeren si hvor mye salget av klimakvoter alene ventes å redusere handlingsrommet i budsjettet for 2021 og videre?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:193 (2019-2020)

  Innlevert: 29.10.2019

  Sendt: 30.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvilke muligheter har ulike hjelpetiltak i dag for å fange opp et slikt nettverk og hva vil helseministeren gjøre for å forebygge negative og potensielt fatale konsekvenser av at unge møtes og påvirker hverandre på slike møteplasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Sheida Sangtarash (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:192 (2019-2020)

  Innlevert: 29.10.2019

  Sendt: 30.10.2019

  Besvart: 08.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Mener statsråden at NBTS skal drive opplæring eller på andre måter være sentral i opprettelsen av nye behandlingstilbud for transpersoner, og hvordan mener statsråden at dette er en avmonopolisering av behandlingstilbudet?
 • Skriftlig spørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:191 (2019-2020)

  Innlevert: 29.10.2019

  Sendt: 29.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Hva mener statsråden om enkelte forbrukslånsbanker praksis med oppkjøp av sentrale søkeord som "gjeldsregisteret" og overholdelsen av markedsføringsreglene generelt (i lys av Forbrukertilsynets rapporter), og vil statsråden gå nærmere gjennom reglene for å vurdere mulige innstramminger?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:190 (2019-2020)

  Innlevert: 29.10.2019

  Sendt: 29.10.2019

  Besvart: 04.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hva tenker statsråden om at utenlandske kvinner som gifter seg med nordmenn som siden viser seg å mishandle dem psykisk eller fysisk, kan miste oppholdstillatelsen ved separasjon eller skilsmisse, samt konsekvensene dette har for kvinnene og insentivet det gir voldelige menn til å kaste dem på dør?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:189 (2019-2020)

  Innlevert: 29.10.2019

  Sendt: 29.10.2019

  Besvart: 04.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I forslag til statbudsjett 2020 foreslår regjeringen å kutte i antall studieplasser ved Politihøgskolen i Oslo, og ikke Stavern som Politihøyskolens styre foreslår. På hvilket grunnlag mener justisministeren at det tilligger Justisdepartementet å bestemme hvor nedtrekket i Politihøgskolen skal tas?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:188 (2019-2020)

  Innlevert: 28.10.2019

  Sendt: 29.10.2019

  Besvart: 01.11.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Kan statsråden klargjøre kva som er dei samla kostnadane i Prop. 1 S (2019-2020) knytt til flyttinga av maritime overvakingsfly frå Andøya til Evenes flystasjon (altså ikkje medrekna kostnadane knytt til utbygging av QRA-base på Evenes)?