Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Statsministeren SMK (1 - 20 av 22)
 • Skriftlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2022 (2021-2022)

  Innlevert: 10.05.2022

  Sendt: 11.05.2022

  Besvart: 16.05.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Danmark, Nederland, Belgia og Tyskland går no saman med EU-kommisjonen om ein felles visjon om utbygging av havvind i Nordsjøen, og Statsministeren i Danmark inviterer til havvind-toppmøte 18. mai for å starte opp dette arbeidet. Kva trur statsministeren er årsaka til at Noreg ikkje er invitert med på toppmøtet, og vil statsministeren ta nødvendige politiske grep for at Noreg blir kobla på dette samarbeidet om ei samla utbygging av havvind i Nordsjøen?
 • Skriftlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1912 (2021-2022)

  Innlevert: 26.04.2022

  Sendt: 27.04.2022

  Besvart: 04.05.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Ytringsfriheten står og skal stå sterkt i Norge. Men det kan fremstå som paradoksalt dersom statlig russisk krigspropaganda skulle ha et sterkere rettsvern enn for eksempel reklame for livssyn eller norske politiske partier på TV. Etter norsk tradisjon er det Stortinget som er nærmest til å tolke rekkevidden av Grunnlovens bestemmelser. Kan statsministeren gjøre nærmere rede for årsakene til at den ikke vil følge EUs sanksjoner på dette området, og hvis mulig oversende de juridiske utredninger regjeringen har fått utarbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1887 (2021-2022)

  Innlevert: 22.04.2022

  Sendt: 25.04.2022

  Besvart: 02.05.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  I skyggen av Gjerdrum-ulykken og økt klimarisiko for kommunene i årene fremover, er statsministeren enig med kommunalministeren i at det bør bli enklere å bygge i ras- og flomutsatte områder?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1675 (2021-2022)

  Innlevert: 25.03.2022

  Sendt: 25.03.2022

  Besvart: 01.04.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Det framkommer i VG at Statsministerens kontor og Finansdepartementet har fulgt opp regelverket for pendlerboliger. Hvorfor informerte ikke statsministeren om dette i tidligere svar til Stortinget, bygger den mulige eksterne gjennomgangen av regjeringens pendlerboligordning statsministeren åpner for på forslaget fra juridisk stab om et regjeringsoppnevnt utvalg og hva har vært av kontakt mellom Statsministerens kontor, finansdepartementet, Stortingets administrasjon og advokatfirmaet Grette i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1554 (2021-2022)

  Innlevert: 11.03.2022

  Sendt: 14.03.2022

  Besvart: 18.03.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Pandemien har vært svært utfordrende for mange barn og unge. Mediebildet fylles nå med grusomme bilder av Putins meningsløse krig i Ukraina. Det skaper grobunn for frykt og redsel hos barna og ungdommene våre. Regjeringen har ansvar for å sikre at barn og unge ivaretas på en best mulig måte, og at den informasjonen som gis er til å stole på. Har regjeringen en overordnet plan for å ivareta barn og unge i denne situasjonen, og hvilke konkrete tiltak har regjeringen iverksatt for ikke å skape unødig frykt blant barn og unge?
 • Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1499 (2021-2022)

  Innlevert: 08.03.2022

  Sendt: 08.03.2022

  Besvart: 14.03.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Hva vil Statsministerens kontor nå foreta seg for å rydde opp i regelverket for og kontrollen av tildeling av pendlerboliger i regjeringsapparatet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1419 (2021-2022)

  Innlevert: 01.03.2022

  Sendt: 02.03.2022

  Besvart: 04.03.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Mener statsministeren at statsråd Tajik, som det fremstår har utnyttet pendlerboligordningen, og som etter det som fremkommer i mediene kan ha utarbeidet en fiktiv kontrakt og gjort seg skyldig i skatteunndragelse, kan sitte som øverste ansvarlige for NAV?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1418 (2021-2022)

  Innlevert: 01.03.2022

  Sendt: 02.03.2022

  Besvart: 04.03.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Var statsministeren kjent med noe av det som har kommet frem i Tajik-saken da hun ble utnevnt til statsråd høsten 2021, og hvis nei, ville hun bli utnevnt dersom disse forholdene var kjent på det tidspunktet?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1354 (2021-2022)

  Innlevert: 22.02.2022

  Sendt: 23.02.2022

  Besvart: 01.03.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Statsministeren viser til at den nye russiske invasjonen av Ukraina representerer et vannskille. Vil dette vannskillet også få konsekvenser for regjeringens holdning til norske kraftkabler som bidrar til å redusere den europeiske avhengigheten av russisk olje og gass?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1269 (2021-2022)

  Innlevert: 15.02.2022

  Sendt: 15.02.2022

  Besvart: 22.02.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Deler statsministeren finansministerens beskrivelse av den såkalte «meteren», stemmer det som finansministeren sier at det var uenighet i regjeringa om å innføre dette kravet, og er det riktig at den kunne vært opphevet tidligere?
 • Skriftlig spørsmål fra Tina Bru (H) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1136 (2021-2022)

  Innlevert: 03.02.2022

  Sendt: 03.02.2022

  Besvart: 03.02.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Hvorfor uttaler statsministeren seg til media om en prosess hvor han har meldt seg inhabil, og på hvilken måte har statsministeren innsikt i ansettelsesprosessen som gjør at han har grunnlag for å gi konkrete karakteristikker av den?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1048 (2021-2022)

  Innlevert: 26.01.2022

  Sendt: 27.01.2022

  Besvart: 04.02.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  I et intervju i Klassekampen 22. januar kommenterer statsminister Støre utviklingen i barnehagesektoren og regjeringens arbeid. Statsministeren refereres: "Konsernene kom inn. Foreldrenes penger havnet i lommer langt utenfor Norge." Mener Statsministeren dette er en dekkende beskrivelse for hvordan foreldrebetalingen forvaltes i private barnehager?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:874 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 12.01.2022

  Besvart: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Kan statsministeren legge frem en samlet oversikt over all kontakt, alle samtaler og all dialog som har vært med Jens Stoltenberg, der temaet sentralbanksjef har vært berørt eller nevnt?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:859 (2021-2022)

  Innlevert: 11.01.2022

  Sendt: 11.01.2022

  Besvart: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Statsministeren har både opplyst at han har snakket med Jens Stoltenberg om stillingen som sentralbanksjef, og at han ikke har snakket med Stoltenberg om dette. Hvilken uttalelse fra statsministeren er feil?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:593 (2021-2022)

  Innlevert: 06.12.2021

  Sendt: 07.12.2021

  Besvart: 15.12.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Kan statsministeren garantere at det i løpet av denne stortingsperioden ikke vil komme noen flere endringer innenfor oljepolitikken etter forhandlinger med SV, enn de som SV fikk forhandlet gjennom i budsjettforliket for 2022 om å ikke gjennomføre konsesjonsrunde 26 og øke CO2-avgiften til 28 % også for petroleumsbransjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Rauand Ismail (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:524 (2021-2022)

  Innlevert: 29.11.2021

  Sendt: 30.11.2021

  Besvart: 07.12.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  I mars 2022 samles FNs medlemsland til fjerde og siste forhandlingsrunde om en global havavtale. Hvordan vil statsministeren, som ny leder av Det internasjonale panelet for en bærekraftig havøkonomi, bidra til at Norge tar en lederrolle i forhandlingene for å sikre en avtale som gjør det mulig å verne minst 30 prosent av verdenshavene innen 2030, slik Erna Solberg tidligere har forpliktet Norge til?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:377 (2021-2022)

  Innlevert: 15.11.2021

  Sendt: 16.11.2021

  Besvart: 25.11.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Hvordan forklarer statsministeren at han til VG ga inntrykk av at hans statsbudsjett ville gi større utslippskutt enn den avgåtte regjeringen, samtidig som han burde vite at det i budsjettdokumentene stod at utslippene ville øke pga. regjeringens omprioriteringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til statsministeren

  Dokument nr. 15:246 (2021-2022)

  Innlevert: 03.11.2021

  Sendt: 03.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Hva gjør statsministeren for å endre Thorbjørn Jaglands bok «År i fred og ufred», hvis den gjengir statsministeren feil?
 • Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til statsministeren

  Dokument nr. 15:239 (2021-2022)

  Innlevert: 02.11.2021

  Sendt: 02.11.2021

  Besvart: 09.11.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Vil statsministeren videreføre og lede Nasjonalt forum for 2030-agendaen?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Dokument nr. 15:230 (2021-2022)

  Innlevert: 01.11.2021

  Sendt: 02.11.2021

  Besvart: 09.11.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Vil statsministeren akseptere Harberg-utvalgets konklusjon om at Stortingets innsynsrett etter Grunnloven § 75 f gjelder alle offentlige dokumenter, eller mener statsministeren at spørsmålet om rekkevidden av innsynsretten er uavklart, slik at det ikke er gitt at et flertall i Stortinget, som begjærer utlevering av dokumenter etter Grunnloven § 75 f og Stortingets forretningsorden § 50, vil bli forelagt «ethvert dokument som er i regjeringens eller den underliggende forvaltningens besittelse»?