Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Statsministeren SMK (1 - 10 av 10)
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1842 (2022-2023)

  Innlevert: 28.03.2023

  Sendt: 28.03.2023

  Besvart: 12.04.2023 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Fosen-saken har tydeliggjort viktigheten av å gi samene større medbestemmelse i saker som angår urfolks rettigheter. Å gi Sametinget forslagsrett på Stortinget kan bidra til å forebygge brudd på menneskerettigheter, og sørge for at urfolksinteresser får større tilstedeværelse i Stortinget. Vil regjeringspartiene ta initiativ til å gi Sametinget forslagsrett på Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1774 (2022-2023)

  Innlevert: 22.03.2023

  Sendt: 23.03.2023

  Besvart: 30.03.2023 av statsminister Jonas Gahr Støre

  SP vedtok denne helgen en innstramming i ruspolitikken sin, hvor de vil involvere politiet mer i avdekking og straffeforfølging av ulovlig rusbruk. Geir Pollestad m.fl i SP har gitt uttrykk for at de nå vil sørge for at politiet kan bedrive utstrakt rustesting og ransaking av personer uten konkret mistanke om rusbruk. Stiller Arbeiderpartiet seg bak denne linjen til Senterpartiet og vil regjeringens forebyggingsreform innebære virkemidler ved bl.a nakenransaking som Riksadvokaten m.fl har karakterisert som uforholdsmessige?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1738 (2022-2023)

  Innlevert: 19.03.2023

  Sendt: 20.03.2023

  Besvart: 27.03.2023 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Ønsker statsministeren ICCs tiltale og arrestordre mot Russlands president Vladimir Putin velkommen, og vil regjeringen følge opp med å arrestere og utlevere Putin dersom han ankommer Norge, slik den tyske regjeringen har uttalt at den vil gjøre om han ankommer Tyskland?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1525 (2022-2023)

  Innlevert: 27.02.2023

  Sendt: 27.02.2023

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Kan statsministeren garantere at vindmølleanlegget på Fosen vil bli fjernet, i tråd med Høyesterettsdommen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1435 (2022-2023)

  Innlevert: 20.02.2023

  Sendt: 20.02.2023

  Besvart: 27.02.2023 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Er statsministeren enig med utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, som i praksis mener det skal utvises forståelse for land som ikke fordømmer Russlands invasjon og som har militært samarbeid med landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1231 (2022-2023)

  Innlevert: 02.02.2023

  Sendt: 03.02.2023

  Besvart: 10.02.2023 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Mener statsministeren at justis- og beredskapsministeren ved å ha den kinesiske applikasjonen TikTok installert på sin tjenestetelefon har handlet i henhold til Nasjonal sikkerhetsmyndighets råd for mobilbruk nr. 12 og nr. 13 (Hvis svaret er ja, bes det om at svaret begrunnes)?
 • Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til statsministeren

  Dokument nr. 15:652 (2022-2023)

  Innlevert: 07.12.2022

  Sendt: 08.12.2022

  Besvart: 14.12.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Hva vil statsministeren foreta seg for å sikre at habilitetsreglene praktiseres i henhold til gjeldende lovverk og veileder, og at Statsministerens kontor har nødvendig kontroll med praktiseringen, og er statsministeren komfortabel med at det overlates til private aktører å regulere Statsministerens kontors tilgang på nødvendig informasjon eller offentlighetens behov for innsyn?
 • Skriftlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til statsministeren

  Dokument nr. 15:651 (2022-2023)

  Innlevert: 07.12.2022

  Sendt: 08.12.2022

  Besvart: 14.12.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Kan statsministeren gjere greie for kva som skil "PR-bransjen" frå "konsulentfirma som driv med økonomisk analyse", og korleis dette skiljet styrer ulike krav til openheit rundt kundelister som SMK stiller til politiske medarbeidarar?
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til statsministeren

  Dokument nr. 15:254 (2022-2023)

  Innlevert: 28.10.2022

  Sendt: 31.10.2022

  Besvart: 07.11.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Vil statsministeren sørge for at det gode fransk-norske samarbeidet om skoler fortsetter innenfor forutsigbare og langsiktige rammer, og vil han ta initiativ ovenfor franske myndigheter for å finne en langsiktig løsning for Den franske skolen i Oslo og den norske seksjonen ved Lycée International de Saint-Germain-en-Laye i Paris?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:228 (2022-2023)

  Innlevert: 25.10.2022

  Sendt: 26.10.2022

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart på vegne av: Finansministeren

  Besvart: 28.10.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Hvilke momenter, herunder størrelse og tidshorisont for avkastningen, legger statsministeren til grunn som kan forsvare at kjøpet av Meraker Brug skal gi en avkastning/meravkastning ifht. SPU som tilsier at kjøpet føres «under streken» i statsbudsjettet?