Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Statsministeren SMK (1 - 20 av 25)
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2695 (2019-2020)

  Innlevert: 18.09.2020

  Sendt: 21.09.2020

  Til behandling

  Vil de om lag 800-1000 kvoteflyktningene Norge ikke klarer å ta i mot på årets kvote, bli overført til neste år?
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2677 (2019-2020)

  Innlevert: 18.09.2020

  Sendt: 21.09.2020

  Til behandling

  Som følge av virusutbruddet iverksatte regjeringen de mest inngripende tiltakene i fredstid. Krisefullmakter ble brukt, og rettigheter ble innskrenket. Koronakommisjonen ble satt ned av regjeringen for å granske myndighetens håndtering av pandemien. Når regjeringen selv har satt ned kommisjonen, er regjeringen enig i at det er avgjørende med åpenhet og debatt om kommisjonens arbeid og oppdragsforståelse for å sikre legitimitet og tillit til kommisjonens arbeid og konklusjoner, og hvordan vil regjeringen i så fall sikre det?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2537 (2019-2020)

  Innlevert: 07.09.2020

  Sendt: 07.09.2020

  Besvart: 14.09.2020 av statsminister Erna Solberg

  Mener statsministeren at LHL-sykehuset Gardermoen skal måtte ta regningen for merkostnader på 20 millioner kroner som er påført i omstilling for å håndtere pasienter med Covid-19 i forbindelse med avlastning av det offentlige helsevesenet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1917 (2019-2020)

  Innlevert: 12.06.2020

  Sendt: 15.06.2020

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart på vegne av: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 24.06.2020 av statsminister Erna Solberg

  Når vil statsministeren innføre et regelverk som gjør at biodrivstoff med høy avskogingsrisiko ikke kan brukes til å oppfylle det lovpålagte omsetningskravet for biodrivstoff, og dermed sørge for at Norge ikke lenger bidrar til å rasere regnskog og frata urfolk livsgrunnlaget gjennom biodrivstoffpolitikken vår?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1901 (2019-2020)

  Innlevert: 12.06.2020

  Sendt: 12.06.2020

  Besvart: 15.06.2020 av statsminister Erna Solberg

  I kjølvannet av black lives matter-demonstrasjonen fremfor Stortinget, uttalte statsministeren i Aftenposten at mange av dem som ville vært rasende hvis demonstrasjonen hadde blitt stoppet, ville reagert annerledes om det hadde vært 15 000 nynazister som demonstrerte. Hva mente statsministeren med denne uttalelsen, mener statsministeren en antirasistisk demonstrasjon og en nazistisk demonstrasjon er sammenlignbare, og hvordan ville statsministeren reagert om 15 000 nynazister demonstrerte i våre gater?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1798 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Besvart: 03.06.2020 av statsminister Erna Solberg

  Vil statsministeren tydelig fordømme all form for rasistisk motivert politivold, uansett hvilken gruppe ofrene tilhører og uansett om det skjer hos Norges allierte stater?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1796 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Besvart: 03.06.2020 av statsminister Erna Solberg

  Mener statsministeren at en viktig årsak til at politiet i USA slår hardere ned på minoritetsbefolkningen enn andre, er rasisme og diskriminering?
 • Skriftlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1734 (2019-2020)

  Innlevert: 27.05.2020

  Sendt: 27.05.2020

  Besvart: 03.06.2020 av statsminister Erna Solberg

  Hvordan stiller statsministeren seg til at familieministeren slår fast at han ikke vil jobbe for å gjennomføre Stortingets vilje?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1518 (2019-2020)

  Innlevert: 06.05.2020

  Sendt: 06.05.2020

  Besvart: 12.05.2020 av statsminister Erna Solberg

  Regjeringen henviser stadig til at man ikke kan snike i køen for å åpne igjen. Hvordan ser denne køen ut, og hvilke kriterier har regjeringen lagt til grunn i prioriteringen av køen?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1486 (2019-2020)

  Innlevert: 03.05.2020

  Sendt: 04.05.2020

  Besvart: 07.05.2020 av statsminister Erna Solberg

  Bør ikke statsministeren sikre at frontlinjen og fotfolket i vårt felles helsevesen er representert i granskingskommisjonen gjennom medlem fra Sykepleierforbundet og Fagforbundet?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1146 (2019-2020)

  Innlevert: 04.03.2020

  Sendt: 04.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  En statsminister kan ikke sitte stille å se på denne utviklingen, hvilke nye grep vil statsministeren ta for å bidra til en positiv utvikling for Nord-Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1145 (2019-2020)

  Innlevert: 04.03.2020

  Sendt: 04.03.2020

  Besvart: 10.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Tidligere statssekretær Alf Erik Andersen har mottatt lønn både for ordførerverv og statssekretær samtidig, samt etterlønn fra Lindesnes kommune og SMK. Nå må Andersen betale tilbake både den doble lønnen og etterlønnen fra SMK. Har statsministeren og SMK vurdert andre sanksjoner enn tilbakebetaling i lys av at Andersen mottok etterlønn urettmessig og oppga gale opplysninger i søknaden om etterlønn til SMK?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1088 (2019-2020)

  Innlevert: 27.02.2020

  Sendt: 28.02.2020

  Besvart: 06.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Hva konkret la statsministeren i begrepet "sammensurium av folk" i intervjuet med TV2 26. februar, ser statsministeren at hennes uttalelser er en lite respektfull og polariserende måte å omtale meningsmotstandere på av landets statsminister, og vil statsministeren beklage sin ordbruk?
 • Skriftlig spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1078 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 27.02.2020

  Besvart: 04.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Spredningen av Corona-viruset har ledet til at WHO nå mener vi kan stå over for en pandemi. Det betyr at man må påregne spredning av viruset over landegrenser i alle deler av verden. Folkehelseinstituttet varsler at man må påregne at viruset også kan smitte i Norge. Norge har et sterkt og moderne smittevern. Sist vi møtte en pandemi i Norge var under den såkalte svine-influensa-epidemien for over 10 år siden. En rekke land gjennomgår sin beredskap i møte med en spredning av Corona-viruset. Kan statsministeren forsikre om at helsemyndighetene har nødvendige fullmakter, planer og økonomiske ressurser til å møte en spredning av Corona-viruset i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1076 (2019-2020)

  Innlevert: 26.02.2020

  Sendt: 27.02.2020

  Besvart: 04.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Aftenposten dekket 26.02.20 at statsministeren hadde besøkt bedriften GE Healthcare. I saken heter det at bedriften eksporterer 98 % av produksjonen og at 37 % av produksjonen går til EØS-området. Kan statsministeren gjøre rede for hvilke land utenfor EØS denne bedriften har eksportandeler til, og hvordan handelen til disse ulike landene utenfor EØS er regulert?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1053 (2019-2020)

  Innlevert: 24.02.2020

  Sendt: 25.02.2020

  Besvart: 02.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Har statsministeren fortsatt tillit til fiskeriminister Geir Inge Sivertsen som aktivt har søkt om etterlønn samtidig som han hevet dobbel lønn som statssekretær og ordfører?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1048 (2019-2020)

  Innlevert: 21.02.2020

  Sendt: 24.02.2020

  Besvart: 02.03.2020 av statsminister Erna Solberg

  Den senere tid er saken rundt fiskeriministerens etterlønn kommet frem. Dagbladet viser frem handlinger som, i beste fall, må beskrives som tvilsomme. Sivertsen har også tidligere vært kjent for forhold som vanskelig kan kalles ryddige. Hva gjør at statsministeren vurderte, og fortsatt vurderer, Sivertsen som skikket til daværende post som statssekretær og nåværende post som statsråd?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Dokument nr. 15:683 (2019-2020)

  Innlevert: 10.01.2020

  Sendt: 13.01.2020

  Besvart: 17.01.2020 av statsminister Erna Solberg

  Ble Norge varslet av USA i forkant av det amerikanske attentatet mot Bagdads sivile internasjonale flyplass, der irakiske og iranske offiserer ble drept, og vil statsministeren opprettholde norsk deltakelse i den USA-ledede operasjonen i Irak, nå som amerikansk tilstedeværelse ikke lenger har irakiske myndigheters samtykke, men forsøkes opprettholdt av USA gjennom åpne trusler om sanksjoner og tvang?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Dokument nr. 15:478 (2019-2020)

  Innlevert: 04.12.2019

  Sendt: 05.12.2019

  Besvart: 10.12.2019 av statsminister Erna Solberg

  I lys av at Tyrkia nekter å godkjenne NATOs forsterkningsplan for Norge og splittelsen mellom blant andre USA, Tyrkia, Frankrike og Tyskland foran toppmøtet i London, og i lys av at Stortinget 12. desember skal stemme over et forsvarsbudsjett som ensidig bygger på premisset om et samlet NATO: Vil regjeringen informere Stortinget og offentligheten om de alvorlige konfliktene i NATO, som berører Norges sikkerhet, før Stortingets behandling av regjeringens forslag til forsvarsbudsjett?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:306 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 14.11.2019

  Besvart: 22.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Kan statsministeren forklare hva hun egentlig mener med denne uttalelsen og vil hun garantere for at Stortinget skal få seg forelagt en egen sak som en oppfølging av havbruksskatteutvalget?