Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Statsministeren SMK (1 - 6 av 6)
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1690 (2023-2024)

  Innlevert: 07.04.2024

  Sendt: 08.04.2024

  Besvart: 15.04.2024 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Mener statsministeren at hans bruk av Tiktok i sin politiske virksomhet er forenelig med PSTs kontraetterretningsfaglige vurderinger som ble formidlet til offentligheten i påsken?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:633 (2023-2024)

  Innlevert: 07.12.2023

  Sendt: 08.12.2023

  Besvart: 14.12.2023 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Statsministeren sa på Stortingets talerstol at mennesker i Norge ikke må gå i matkø for å få hjelp til å få mat, og at man får tilpasset hjelp hos NAV. Når matkøer likevel har vokst de siste årene er det mye som tyder på at NAVs tilbud ikke oppleves som relevant for mange. Hva konkret vil statsministeren gjøre for å sørge for at NAVs tilbud overfor de som står i matkø blir bedre tilpasset deres behov, og kan statsministeren love å fjerne noen av de rigide kravene om trekk i ytelser, dokumentasjon og kontroll som i dag stilles?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:604 (2023-2024)

  Innlevert: 04.12.2023

  Sendt: 05.12.2023

  Besvart: 11.12.2023 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Har regjeringen hatt kommunikasjon med ukrainske myndigheter om problemstillingen rundt ukrainske stridsdyktige menn, som flykter til Norge, hvis ikke, vil regjeringen høre med ukrainske myndigheter hvordan de tenker rundt denne problemstillingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Dokument nr. 15:349 (2023-2024)

  Innlevert: 06.11.2023

  Sendt: 07.11.2023

  Besvart: 14.11.2023 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Kan det bes om en oversikt over hvilke objektive kriterier regjeringen legger til grunn for dialog med stater, nasjoner, regimer og politiske organisasjoner, og hvilke stater, nasjoner, regimer og politiske organisasjoner regjeringen ikke mener det er hensiktsmessig å ha dialog med på politisk og/eller administrativt nivå?
 • Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til statsministeren

  Dokument nr. 15:291 (2023-2024)

  Innlevert: 31.10.2023

  Sendt: 31.10.2023

  Besvart: 07.11.2023 av statsminister Jonas Gahr Støre

  SMK har gjentatte ganger avvist forespørsler fra Sivilombudet om innsyn i sine innsidelister, før Sivilombudet endelig fikk innsyn i listene (E24 28. okt.). Disse listene er viktige for offentlig kontroll av lovligheten rundt aksjehandel. Loven er krystallklar, og ble enda klarere etter stortingsvedtaket som gir Sivilombudet mer innsyn i regjeringens interne dokumenter. Hvor mange runder må Sivilombudet gå med embetsverket før de får nødvendig innsyn, og hvorfor gir ikke SMK sivilombudet innsyn i dokumentene uten opphold?
 • Skriftlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:74 (2023-2024)

  Innlevert: 09.10.2023

  Sendt: 10.10.2023

  Besvart: 16.10.2023 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Mener statsministeren at Norges Bank tar feil når de i sin siste pengepolitiske rapport peker på at høyere petroleumsinvesteringer bidrar til en høyere rentebane for styringsrenten?