Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Hedmark (1 - 20 av 21)
 • Skriftlig spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:296 (2019-2020)

  Innlevert: 13.11.2019

  Sendt: 13.11.2019

  Til behandling

  Torvindustrien er en viktig distriktsnæring og bidragsyter til det grønne skiftet ved å gjøre om store mengder organisk avfall til viktig vekstmedier som brukes i grønnsaksproduksjon og gartnervirksomhet. Hvordan vil Statsråden bidra til å legge til rette for fortsatt torvindustri og at bedrifter som eksempelvis Nittedal Torvindustri skal ha et grunnlag for drift også i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:256 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 11.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Bankplassen asylmottak på Melbu har vært i bruk i ca 30 år. UDI har bestemt at det skal nedlegges. Det bor barn på mottaket som er født i Norge, gått i barnehage og skole her og Melbu det eneste stedet de kjenner. I følge UDI skal det lyses ut konkurranse om drift av basismottak i november og Bankplassen mottak kan søke. Alle beboerne kan måtte flytte for eventuelt å flytte tilbake hvis mottaket vinner anbudet. Mener statsråden dette er god pengebruk og forsvarlig behandling av sårbare voksne og barn?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:251 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Iran krever pass eller ID-papirer for å ta tilbake sine borgere. Likevel har 20 personer blitt tvangsreturnert dit i år. 16 av dem skal være asylsøkere. I følge advokat Møkkelgjerd i Klassekampen 7.11.19, går det rykter om at det er enklere å få Iran til å ta imot personer uten ID-papirer på noen flyplasser, særlig byen Shiraz. Er det fast personell fra PU som følger tvangsutsendte til Iran, hvilke byer blir de returnert til og hva må til for at iranske myndigheter tar imot personer som blir tvangsutsendt fra Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:245 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Til behandling

  Kan statsråden utdype når en revidering av Kulturloven skal finne sted, og hvilken prosess Kulturdepartementet vil legge opp til?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:244 (2019-2020)

  Innlevert: 07.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Hvorfor mener regjeringen det er riktig at det skal kuttes så mye i tjenestetilbudet til innbyggerne i innlandskommunene som budsjettforslaget til regjeringen medfører?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:234 (2019-2020)

  Innlevert: 06.11.2019

  Sendt: 06.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hvorfor har ikke regjeringen tatt nødvendige grep for å sørge for at politiet kommer når det skjer en akutt hendelse som nå i Mehamn, og mener statsråden det er akseptabelt dersom en liknende hendelse gjentar seg enda en gang?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:214 (2019-2020)

  Innlevert: 01.11.2019

  Sendt: 04.11.2019

  Besvart: 11.11.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Det har kommet en ubekreftet melding om at en irakisk asylsøker med avslag som har sittet lenge på Trandum utlendingsinternat har dødd under opphold . Kan det derfor bes om en fullstendig oversikt over oppholdstiden i for de som sitter på Trandum, hvor mange som hjemlandet nekter å ta mot, hvor mange som er registret som syke (somatisk eller psykisk), hva slags helsehjelp de har fått og hvor mange som eventuelt har dødd under opphold de siste 3 år?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:185 (2019-2020)

  Innlevert: 28.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Besvart: 04.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Det er viktig at vedtak i Nav får korrekt utfall på lavest mulig nivå, så nært brukeren som mulig. Sintef har sett på hvorfor så mange klagere i Nav får medhold. De avdekker at Nav gjør en for dårlig jobb i tidlig fase av sakene og at det kan skyldes for mye vekt på å nå måltall om antall vedtak, framfor hensynet til brukerne. En slik ledelse og prioritering vil bryte med forvaltningslovens krav. Hvilke konkrete endringer er gjort i styringen av Navs arbeid som konsekvens av funnene i SINTEF-rapporten?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:152 (2019-2020)

  Innlevert: 24.10.2019

  Sendt: 24.10.2019

  Besvart: 31.10.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Regjeringen har foreslått å øke engangsstønaden til 84 720,- kroner ved fødsel og adopsjon fra januar 2020. Hva er provenyet ved å gå tilbake til stønadsbeløpet fra 2018, altså 63 140,-?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til utviklingsministeren

  Dokument nr. 15:183 (2019-2020)

  Innlevert: 21.10.2019

  Sendt: 28.10.2019

  Besvart: 05.11.2019 av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein

  I statsbudsjettet skriver justisminister Kallmyr at «Eit viktig verkemiddel er å bruke Noregs posisjon, bl.a. som bistandsgivar, for å få på plass fleire returavtalar og arbeide for ei samordna tilnærming til migrasjonsutfordringane gjennom dialog og tiltak overfor slike land.» I februar sa utviklingsminister Ulstein til Tv2: «utviklingspolitikken aldri er slik at vi skal bruke den for å få noe tilbake. Det er ikke egeninteressene våre som skal styre når vi innretter den», og at han vil fremforhandle avtaler, men aldri kutte bistand for å presse fram avtaler. Er det aktuelt for regjeringen å kutte i bistand for å presse fram returavtaler?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:122 (2019-2020)

  Innlevert: 21.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Besvart: 28.10.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Ny kommunelov tillater ikke hemmelig valg av ordfører. Dette framgår ikke tydelig verken i forarbeidene eller i innstillingen, men er en implisitt følge av lovendringer. Flere kommuner har derfor misforstått og gjennomført ulovlig valg av ordfører. Vil statsråden ta initiativ til presisering av lovteksten for å unngå at loven blir misforstått?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:104 (2019-2020)

  Innlevert: 17.10.2019

  Sendt: 17.10.2019

  Besvart: 23.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Ny statistikk viser at det er juristkrise ved Innlandet politidistrikt. Dette kan gå ut over rettssikkerheten. Tillitsvalgte for politijuristene sier til avisen Hamar Arbeiderblad at resultatet er flere henlagte saker og at saker ligger så lenge før de kommer til domstol at det Tingretten mener det er brudd på EMK. ' Mener justisministeren dette er akseptabelt og hva gjøres for å rette på den alvorlige situasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:91 (2019-2020)

  Innlevert: 15.10.2019

  Sendt: 15.10.2019

  Besvart: 22.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Ledelse og ansatte i Brønnøysundregistrene melder om at bevilgningene de har fått fra regjeringen fører til at de må kutte 50-60 stillinger over en to års periode. Kan næringsministeren garantere at disse ikke kuttes, samt at stillingene som blir berørt av at Altinn blir overført fra Brønnøysundregistrene til DIFI ikke flyttes bort fra Brønnøysund?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:70 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Besvart: 15.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Hva vil statsråden gjøre med at søkere som søker om en oppholdstillatelse på engelsk får svar på norsk, og at svaret blir sendt til digipost (krever norsk bankkonto med tilhørende id, noe det bare er mulig å ha dersom du har oppholdstillatelse) og kan statsråden sørge for at definisjonen av hva det vil si å være faglært blir konkretisert og regelverket tydeliggjort på UDI sine nettsider?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:63 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Besvart: 18.10.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Hvor stor andel av melkekyrenes proteinopptak kommer fra henholdsvis grovfôr, karbohydratråvare, raps og soya?
 • Skriftlig spørsmål fra Anette Trettebergstuen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:61 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Besvart: 18.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvordan vil Statsråden sørge for at fylkeskommunen blir kompensert for faktisk økte utgifter og får skikkelig forutsigbarhet til å legge til rette for en god overføring for alle involverte når de tar over ansvaret for fylkesvegene fra 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:52 (2019-2020)

  Innlevert: 10.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Rette vedkommende: Justis- og innvandringsministeren

  Besvart: 15.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I forbindelse med forhåndsvarsel om tilbakekall av statsborgerskap har noen foreldre og barn blitt fratatt sine norske pass. Barn som er født og oppvokst i Norge. Kan statsråden sørge for at alle barn umiddelbart får tilbake sine norske pass slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med andre norske barn?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:43 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I statsbudsjettet for 2020 står følgende: "Domstoladministrasjonen og departementet vil halde fram med å følgje opp lokale prosessar om endringar i domstolsstrukturen. Samanslåing av domstolar vil bli vedteken om det er lokal semje, og der det er andre særlege grunnar til det." Dette må forstås som at regjeringen ikke vil legge til grunn et prinsipp om lokal frivillighet for strukturendringer. Kan statsråden redegjøre for hva som kvalifiserer til "andre særlige grunner"?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:40 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Mindre kommuner og distriktsinteresser er sterkt underrepresentert i offentlige utvalg og kommisjoner. Av 23 medlemmer i Domstolkommisjonen og Kraftskatteutvalget er 20 fra større byer. Ingen kraftkommuner er representert og ingen nedleggingstruede domstoler er representert. Mener Statsministeren det er problematisk med en slik sammensetning av offentlige utvalg, og mener hun regjeringen i fremtiden bør endre praksis for å sikre representasjon fra Distrikts-Norge i offentlige utvalg, råd og styrer?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:39 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I NOU 2019:17 foreslås det store endringer i strukturen for tingretter og jordskifteretter. Justisministeren har tidligere opplyst om at saken skal på høring, og at departementet ikke har tatt stilling til hvordan saken skal forelegges Stortinget. Kan statsråden opplyse om han vurderer det slik at det er regjeringen eller Stortinget som skal fatte den endelige beslutningen om struktur, og vil han sørge for at Stortinget får behandlet denne saken i sin fulle bredde?