Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Statsministeren SMK (1 - 20 av 36)

 • Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.04.2022

  Besvart: 20.04.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hva statsministeren mener skal være den norske strategien for å ivareta norske interesser i samarbeidet med et EU som går svært raskt framover uten Norge
 • Muntlig spørsmål fra Lan Marie Nguyen Berg (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.04.2022

  Besvart: 20.04.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hva som skal til for at regjeringen ikke godkjenner en plan for utbygging og drift (PUD) av hensyn til klimaet
 • Muntlig spørsmål fra Guri Melby (V) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.04.2022

  Besvart: 20.04.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hvordan statsministeren vurderer muligheten for at Norge kan slutte seg til European Peace Facilitys Ukraina-fond, eller på andre måter bilateralt støtte Ukraina med midler til å anskaffe våpen raskt
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.04.2022

  Besvart: 20.04.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Hva som er den norske regjeringens plan i møte med priskrisen, med henvisning til at mange folk med helt vanlig inntekt rammes hardt av de økte prisene på strøm, mat, drivstoff og transport
 • Muntlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.04.2022

  Besvart: 20.04.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om kva regjeringa gjer for å få Noreg ut av situasjonen der dei grøne prosjekta uteblir, vi tener enormt på olje- og gassprisar og det tiltrekk seg kapital og investeringar og bind arbeidskraft til nettopp det heile Europa no med endå høgare tempo skal kvitte seg med
 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.04.2022

  Besvart: 20.04.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hvorfor regjeringen sitter stille og ser på at vanlige familier, enslige og pensjonister nå flås av en prisvekst som løper løpsk, samtidig som statskassen flommer over av inntekter fra strøm, olje og gass
 • Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.04.2022

  Besvart: 20.04.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om faren for at vi går inn i en overoppheting av norsk økonomi, der familiene kommer til å merke ytterligere renteøkninger, og om viktigheten av å føre en budsjettpolitikk som holder igjen for presset i økonomien
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til statsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.03.2022

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Drivstoffprisane er skyhøge her i landet og elles i verda. I andre land ser vi at regjeringssjefar avset ansvarlege for drivstoffprisar, seinast vart sjefen for Petrobras avsett. I Noreg er det finansminister Vedum som har ansvaret for drivstoffprisane og styrer oljeinntektene. Har statsministeren vurdert å gjere det same og avsette finansminister Vedum med bakgrunn i dei skyhøge drivstoffprisane og det faktum at finansministeren ikkje har tenkt å setje ned drivstoffprisane?
 • Muntlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.02.2022

  Besvart: 16.02.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hva statsministeren vil si til Europa om hva som er norske posisjoner i spørsmålet om karbontoll når han reiser til Brussel for å møte beslutningstakere og delta på seminarer om grønn industri
 • Muntlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.02.2022

  Besvart: 16.02.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om at staten får enorme inntekter på grunn av kraftprisene, samtidig som mange sliter med strømregningene, og om hvorfor regjeringen ikke vil støtte for eksempel Kristelig Folkepartis forslag om en makspris på 50 øre
 • Muntlig spørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.02.2022

  Besvart: 16.02.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om kva preg statsministeren sikta til da han uttalde at klimakrisa skulle prege heile statsministergjerninga
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.02.2022

  Besvart: 16.02.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om regjeringen har satt i gang et arbeid med en statlig reguleringsplan for Nye OUS, og hvordan statsministeren mener at Hurdalsplattformens formulering om at tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over, blir ivaretatt i denne saken
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.02.2022

  Besvart: 16.02.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hvorvidt denne regjeringen vil følge opp matmaktutredning som høyresiden mottok i sin tid i regjering, men som de ikke gjorde noe med
 • Muntlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.02.2022

  Besvart: 16.02.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om at regjeringen har stemt ned Fremskrittspartiets forslag om å redusere drivstoffavgiftene, ha makspris på strøm og fjerne avgiftene og momsen, og om det var dette regjeringen mente med at det var vanlige folks tur
 • Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 16.02.2022

  Besvart: 16.02.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om Regjeringens vurdering av situasjonen i Ukraina, og om vi ser en reell tilbaketrekning av de russiske styrkene fra grensen, eller om det fortsatt er sånn at vi må være forberedt på at det kan komme en konflikt i våre nærområder
 • Muntlig spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.01.2022

  Besvart: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hva som er statsministerens vurdering av situasjonen med økt russisk aggresjon i og på grensa til Ukraina, og muligheten for en reell deeskalering gjennom det diplomatiske arbeidet som pågår
 • Muntlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.01.2022

  Besvart: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om statsministeren vil legge debatten om kraftutbygging i vernede vassdrag død en gang for alle, og her og nå klart og tydelig bekrefte at vernede vassdrag er vernet og skal ikke bygges ut
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.01.2022

  Besvart: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om hvilke beregninger som ligger til grunn for statsministerens påstand fra spørretimen 8. desember om at samarbeidet som binder Europa og Norden sammen i et strømmarked, vil tjene Norge over tid
 • Muntlig spørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.01.2022

  Besvart: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om statsministeren kan gjere greie for kva fakta og råd regjeringa la til grunn når ein fyrst vedtok nasjonalt raudt nivå i vidaregåande skule før jul, og så etter jul tviheld på dette også etter at ein ved skulestart kan dokumentere minimalt smittetrykk i mange kommunar
 • Muntlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.01.2022

  Besvart: 12.01.2022 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om statsministeren er enig i at energiloven må endres og strømprisen reguleres