Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Kunnskapsministeren KUNSD (1 - 18 av 18)

 • Spørretimespørsmål fra Abid Raja (V) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2024

  Besvart: 14.02.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om hva statsråden mener om at menigheten Samfunnet i sin undervisning av barn og unge bryter med verdier som likestilling, likeverd og valgfrihet
 • Spørretimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2024

  Besvart: 07.02.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om statsråden vil sørge for at opplæringskontora framleis skal ha ei sentral rolle i fag- og yrkesopplæringa i det pågåande arbeidet med forskrifter til lova
 • Muntlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 31.01.2024

  Besvart: 31.01.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om statsråden mener at de tiltakene som har vært på høring er tilstrekkelig for å snu den kraftige økningen i vold i skolen, og om hun har konkrete planer for å sende enda flere tiltak på høring
 • Muntlig spørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 31.01.2024

  Besvart: 31.01.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om hva statsråden tenker om at skattebetalernes velferdspenger går til eierene av private barnehager
 • Muntlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 31.01.2024

  Besvart: 31.01.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om hvorfor statsråden vil la kommunene overstyre barnefamilienes egne valg om hvor de ønsker at ungene skal gå i barnehage
 • Spørretimespørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.01.2024

  Besvart: 31.01.2024 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om statsråden, som øverste sjef for skolesektoren, mener at Helsedirektoratets råd om matallergi i barnehager og -skoler bør forskriftsfestes
 • Spørretimespørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.12.2023

  Besvart: 13.12.2023 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Hvilke grep vil statsråden ta for å sikre at ungdom som trenger det, får tilbud om å bli lærekandidater, uavhengig av hvor de bor i landet?
 • Muntlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.12.2023

  Besvart: 06.12.2023 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen et kutt til norske friskoler på 51 mill. kr neste år og totalt 515 mill. kr de neste fem årene. Dette skapte store reaksjoner blant lærere, elever og foreldre over hele landet. I Dagsavisen sa steinerskolene at 150 lærere i steinerskolene risikerte å miste jobben. Den 8. november i år var det en storstilt aksjon foran Stortinget mot dette kuttet. Det gjorde spesielt inntrykk å være der og se alle elevene som var til stede med plakater om hvor mye de elsket både sin skole og sine lærere, og de ba politikerne om å redde skolene deres. Ti minutter før aksjonen startet, kom det en pressemelding fra kunnskapsministeren med en beskjed om at hun nå endelig ville involvere friskolene, noe som ikke var gjort tidligere, invitere dem til samtaler og revurdere kuttene i RNB, ikke minst størrelsen på kuttene framover. Kuttet for neste år er allerede vedtatt, og skolene må forholde seg til flertallets vedtak i Stortinget. Jeg ønsker derfor å spørre statsråden om hun åpner for å fjerne kuttet for 2024 i sin helhet i RNB, og om hun i det minste kan garantere at kuttet for neste år blir redusert i RNB.
 • Muntlig spørsmål fra Grete Wold (SV) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.12.2023

  Besvart: 06.12.2023 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Vi har nettopp avsluttet en finansdebatt, hvor alle partier har fått fremmet sin primærpolitikk og fått vist frem de skillelinjene vi har i norsk politikk. Det bør jo være mulig å skille høyresiden og venstresiden i politikken selv om vi er enige om mye. Når det gjelder utdanningspolitikken, kan det noen ganger være litt vanskelig. Jeg vil gjerne spørre statsråden om kartlegging, tester, prøver og undersøkelser i skolen. Statsråden har nylig fått en rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg som har sett på prøver og undersøkelser i skolen, og de foreslår en god del endringer. Vi har mange tester, og vi prøver, veier og måler, både nasjonalt og internasjonalt. Bare på de nasjonale prøvene bruker vi ikke mindre enn 520 mill. kr årlig. Så er spørsmålet: Hva får vi for de pengene? Hva får vi vite? Er det nyttig, er det relevant informasjon, er det noe skolen kan bruke for å gjøre skolen bedre? Hva bruker vi disse resultatene konkret til – utover at vi politikere bruker dem overfor hverandre for å fremme vår egen fortreffelige politikk? Dette er samletall, men det er ting som tyder på at svaret på disse spørsmålene er nei. Da blir mitt spørsmål til statsråden: Vil statsråden sørge for at vi nå avslutter bruken av nasjonale prøver og heller bruker penger og lærernes tid på å gjøre det bedre for den enkelte eleven i klasserommet?
 • Muntlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.12.2023

  Besvart: 06.12.2023 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  I dag, en helt vanlig skoledag, vil det i snitt være over 100 meldinger om vold og trusler på norske skoler. Som Aftenposten skrev om i forrige uke, er det snakk om slag, spark og spytting, men også langt mer alvorlige ting. Én av fire lærere har opplevd vold eller trusler, og tidligere i år ble to skoler stengt ned som følge av slike tilfeller. Flere skoler er også blitt vurdert stengt ned. Vi ser en eksplosjon i tilfeller med vold og trusler som står i veien for læring, og det bekymrer både elever, lærere og foreldre. Til tross for dette presterte regjeringen tidligere i år å legge fram en opplæringslov på over 700 sider uten et eneste reelt tiltak mot vold og trusler i skolen. Både i stortingsdebatter og i andre sammenhenger er ansvaret ene og alene skjøvet ned til kommunene, og regjeringspartiene har også stemt ned en rekke forslag fra Fremskrittspartiet i denne sal tidligere i år. Det er riktignok ett unntak, og dette er et forslag som er sendt på høring, om en slags nødhjemmel for å gripe inn når voldelige situasjoner først har oppstått. Men dette er trolig også dekket av dagens nødvergeparagraf, og er også noe Utdanningsforbundet har kritisert. Men det er altså ingen nasjonale tiltak for å hindre vold og trusler i skolen fra regjeringen. Regjeringen har også lagt fram et statsbudsjett uten et eneste tiltak mot vold og trusler i skolen. Nå har vi en ny kunnskapsminister. Jeg vil derfor spørre henne om hun vil ta noe initiativ til nasjonale tiltak for å bekjempe den alarmerende situasjonen mot vold og trusler som vi ser i norsk skole akkurat nå?
 • Muntlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til kunnskapsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 06.12.2023

  Besvart: 06.12.2023 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  PISA-undersøkelsen som kom i går, viser en alvorlig utvikling i flere fag, men særlig i matematikk og naturfag. Den negative utviklingen sammenfaller med flere bekymringsfulle utviklingstrekk i skolen etter pandemien. Mens samfunnet gikk videre, satt skolen igjen med mange elever med både faglige og sosiale kunnskapshull. Høyre og Venstre fremmet derfor forslag om en forsterket innsats, mens regjeringen ville vente og se. Så langt har regjeringen vært mer opptatt av å reversere tiltak fra den forrige regjeringen. Blant annet er matematikkravet for å bli lærer fjernet, kompetansekravene og lærerspesialistordningen er reversert, en ekstra naturfagtime på ungdomsskolen ble fjernet, fraværsgrensen skal svekkes, og nå er det jammen kommet forslag om å fjerne eksamen fra ungdomsskolen også. Når resultatene faller og flere elever presterer på de laveste nivåene, er ikke løsningen å senke kravene. Kunnskapsministeren har varslet at hun vil snu alle steiner. Det er bra. Vi må alle se hva vi kan gjøre bedre for særlig å løfte de elevene som sliter med grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter. Mitt spørsmål til kunnskapsministeren er om hun nå vil legge om regjeringens skolepolitikk og satse mer på lærernes kompetanse og på realfag, og ikke minst legge bort forslaget om å svekke fraværsgrensen.
 • Spørretimespørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Om hvordan statsråden vil sikre at elever med stort læringspotensial får et godt tilbud i skolen
 • Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Besvart: 29.11.2023 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om statsråden er enig i at antallet grunnskoler bør redusers
 • Spørretimespørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2023

  Besvart: 22.11.2023 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om hvor er det blitt av tilliten til lærerne og skoleeierne når kunnskapsministeren (an)befaler skolene om at mobilene skal bort
 • Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2023

  Besvart: 22.11.2023 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om statsråden vil prioritere innføringen av gratis skolemat i grunnskolen eller i videregående utdanning
 • Spørretimespørsmål fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.11.2023

  Besvart: 15.11.2023 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om hvordan statsråden vil bidra til at kommunestyrer og fylkesting blir gode skoleeiere
 • Spørretimespørsmål fra Margret Hagerup (H) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.11.2023

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Hvordan vil statsråden beskrive konsekvensene av kuttet i bevilgninger til friskoler som har 1.–10. trinn samlet, og mener statsråden at forslaget er forsvarlig utredet?
 • Spørretimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2023

  Besvart: 25.10.2023 av kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun

  Om hvilke grep statsråden mener må til for å nå regjeringens mål om å stoppe kommersialiseringen av barnehagesektoren innen utgangen av perioden