Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 47)

 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2018

  Besvart: 30.05.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden vil ta initiativ til å betre vilkåra for ekspressbusstilbodet i Noreg, med bakgrunn i at Lavprisekspressen mellom Trondheim og Oslo er lagt ned
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2018

  Besvart: 30.05.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden vil gjøre noe for å få raskere fremsendingstid av post til Ofoten, med bakgrunn i situasjonen for Ofotlab, som analyserer grovfôrprøver fra hele landet og er avhengig av rask og pålitelig post
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2018

  Besvart: 16.05.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om avsløringar om systematisk brot på regelverket for kabotasje og køyre- og kviletid, og om statsråden vil lytte til råda om strengare krav overfor transportkjøpar, høgre bøtesatsar og meir kontroll langs veg
 • Muntlig spørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 02.05.2018

  Besvart: 02.05.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden no kan garantera at vi ikkje får fleire kostnader og forseinkingar på Follobane-prosjektet, med bakgrunn i informasjon frå ein intern rapport i Bane NOR, der det kjem fram at utbygginga vert forseinka, bl.a. som følgje av hevinga av kontrakten med entreprenørselskapet Condotte
 • Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 02.05.2018

  Besvart: 02.05.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvorfor det tar så lang tid å få bygd ny veg mellom Bergen og Voss, og hva samferdselsministeren sier til dem som er avhengige av å bruke denne trafikkfarlige vegen hver eneste dag
 • Muntlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 02.05.2018

  Besvart: 02.05.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden kan love at Norge bruker reservasjonsretten dersom det endelige regelverket fra EU innebærer en liberalisering av dagens kabotasjeregelverk, og hvilke grep regjeringen vil ta nasjonalt for å stanse sosial dumping på veiene våre
 • Spørretimespørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 02.05.2018

  Fremsatt av: Eirik Faret Sakariassen (SV)

  Besvart: 09.05.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om når regjeringen vil ta nødvendige grep for å gjenåpne Ålgårdbanen, et togprosjekt som vil gi tusenvis av pendlere på Nord-Jæren en lettere hverdag
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.04.2018

  Besvart: 02.05.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden kan oppgi hvor mye det er beregnet i vedlikeholdsutgifter pr. år for de to tunnelprosjektene Rogfast og Møreaksen i gigantprosjektet Ferjefri E39, der det også er tatt inn nødvendig totalrenovering
 • Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.04.2018

  Besvart: 25.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om på hvilken måte statsråden vil arbeide for å følge opp vedtaket fra Nordisk råd, slik at vi kan få etablert et nordisk ministerråd for transport
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden vil gjøre noe slik det blir mulig med dagsreiser med ferje fra Værøy til Bodø hele året
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.04.2018

  Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren

  Besvart: 18.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at det gjennomføres gode nok kartlegginger av naturen før konsesjonsspørsmål avgjøres, slik at man ikke blir avhengig av at frivillige organisasjoner sikrer dette
 • Muntlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvorvidt vi vil se en endring i nedprioriteringen av skredsikringen på riksveinettet som denne blå-blå regjeringen og Solvik-Olsen har stått for
 • Muntlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om ikke statsråden, ut fra klimahensyn og trafikale hensyn, ser at Ringeriksbanen burde vært bygd først, før utbygging av E16, og så høste erfaringer fra jernbanen og sett om det i det hele tatt var behov for firefelts motorvei til Hønefoss, eventuelt en nedskalert, oppjustert eksisterende vei
 • Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 04.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvem som har det overordnede ansvaret for norsk jernbane, med bakgrunn i forsinkelser og innstillinger og at det nå er så mange ulike selskaper og enheter på jernbanen, og hva samferdselsministeren sier til togpendlere som kommer for sent på jobben, eller som ikke rekker barnehagen
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2018

  Besvart: 11.04.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvorfor eldre bilførere i Norge må framvise helseattest for å beholde førerkortet etter fylte 75 år, mens bilførere i Sverige og Danmark ikke må det, og hvorfor ikke statsråden vil ta initiativ til å endre dette regelverket
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om kva alternativ som vert utreda og planlagt for når det gjeld miljøtiltak for ubåtvraket ved Fedje, og kva som er framdriftsplanen for dette arbeidet
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden har konkrete tiltak han vil setje i verk, slik at Stortinget sine mål for meir gods på bane og kjøl vert nådde
 • Spørretimespørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hva som bør gjøres for at norske forbrukere kan få datatrafikk på likere vilkår med de andre nordiske landene, med bakgrunn i at norske mobilkunder betaler vesentlig mer for mobildata, noe som kan skyldes mangel på konkurranse i mobilmarkedet
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden mener det er god bruk av det offentliges midler at den norske stat må utbetale lønn til de ansatte i et italienskeid selskap, dersom Condotte ikke utbetaler lønn, melder oppbud eller går konkurs, og statens lønnsgarantiordning slår inn
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden kan gjere greie for kva tiltak som er sette i verk for å betre toalettkapasiteten langs dei nasjonale turistvegane