Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Samferdselsministeren SD (1 - 3 av 3)

 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Til behandling

  E6 i Ballangen kommune 55 km sør for Narvik er nå stengt hele døgnet i perioder på opptil 45 minutter ved Forså tunnel. Dette er 15 km fra den eneste fergeforbindelsen på E6 der det er halvannen time mellom hver ferge. Gjennomslipp med ledebil skjer uten tanke på fergetidene på E6 eller rv 827. Busser, vogntog, pendlere og andre mister sine forbindelser daglig. Det er ingen omkjøringsmulighet, utrykningskjøretøy kan ikke passere når tunnelen er stengt, og det er ingen skilting i forkant av tunnelen. Mener statsråden at det er forsvarlig at eneste forbindelse mellom nord og sør er stengt i så lange perioder?
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Til behandling

  Overføring av fylkesveiadministrasjon er en stor x-faktor i alle fylkeskommunene sine budsjett for neste år. Fylkesråd for samferdsel i Nordland Bent-Joacim Bentzen, uttaler i en pressemelding at "Tre måneder før vi skal være operativ med en helt ny organisasjon, vet vi altså ikke om vi har penger til å ansette folkene vi trenger". Er regjeringa fornøyd med at de økonomiske rammene for overføringa av ansvaret for fylkesveiene fra Vegvesenet til fylkeskommunene ikke er på plass i en situasjon hvor de jobber på spreng for å legge neste års budsjett?
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kloden vår trenger en radikal og rettferdig miljøomstilling på alle områder. Vi trenger en "grønn, ny deal". Innen transport har vi mange muligheter. Sosialistisk Venstreparti har gjentatt utallige ganger at hyppige nullutslippsferger må erstatte broene og tunnelene i "Fergefri E39". Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud i Statens vegvesen har nylig sagt til Dagens Næringsliv at de snart vil råde samferdselsministeren til å utsette planene på enkelte av fjordkrysningene. Vil statsråden nå revurdere hele, eller deler av "Fergefri E39" i lys av fagetatens vurderinger?