Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 30)

 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden kan ta initiativ til en omklassifisering av rv. 77 i Saltdal fra riksvei til europavei, som er ønsket på begge sider av grensen
 • Spørretimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om korleis statsråden vil sikre at omdanninga av Statens vegvesen skjer i tråd med regjeringa sine eigne ambisjonar for regional fordeling av statlege arbeidsplassar, og når statsråden ser for seg at det vil bli fatta ei endeleg avgjerd i denne saka
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.03.2019

  Besvart: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvilke grep statsråden vil ta for å sikre at ordningen med enerett opprettholder et godt drosjetilbud for folk i hele landet
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om å få kontroll på grensene av utenlandske vogntog for å sørge for at de har dekk og er skodd for norske vinterveier, har bremser som funker og kjettinger hvis det blir ordentlig glatt, med henvisning til at regjeringen ikke har levert på tiltak for å sikre trygge veier
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt det er nok avgifter for norsk drosjenæring, eller om det kommer en ny runde i neste statsbudsjett, men henvisning til at taxinæringen opplever avgiftshopp og høringsforslag om å deregulere hele næringen
 • Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt samferdselsministeren som generalforsamling i NSB har godkjent navneendringen til Vy
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt statsråden har ført befolkningen i nord bak lyset, og avvist muligheter for jernbane mellom Fauske og Tromsø, selv om det er lenge til prosessen er ferdig
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hva som er grunnlaget for at statsråden kan konkludere om hvorvidt en utbygging av jernbane i Nord-Norge er aktuelt før utredningen foreligger
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvordan statsråden kan ha konkludert angående en jernbane i nord før utredningen foreligger
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2019

  Besvart: 13.02.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden meiner at Posten Norge har høve til å flytte postkassane fleire kilometer bort frå husstandane i Devik, og om det same vil skje i andre grender som ligg nokre kilometer frå hovudvegen
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2019

  Besvart: 06.02.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvordan prisøkningen og den økte momsen på billetter for kollektivtransport, og det varslede skattefradraget på utgifter til bompenger, bidrar til å få flere til å reise kollektivt
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt statsråden synes at en reisevei på fem timer til postkassen ikke volder særlig skade eller ulempe, med henvisning til postloven, der det står at utleveringspostkasse kan settes opp på fremmed grunn når leveringspliktig tilbyder finner det nødvendig av hensyn til en effektiv postomdeling
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart på vegne av: Finansministeren

  Besvart: 16.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvilke initiativer regjeringen kan og vil ta nasjonalt og internasjonalt for å regulere bruk av kryptovaluta og hindre at den brukes til å skjule kriminalitet
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om når ekstrakostnadene for anbudsrotet på Follobanen vil bli kjent for offentligheten, med bakgrunn i at Condotte aldri skulle fått kontrakten, og at Bane NOR har måttet betale flere hundre millioner i erstatning til det selskapet som egentlig skulle fått kontrakten
 • Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.12.2018

  Besvart på vegne av: Finansministeren

  Besvart: 09.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden vil ta initiativ til en bred utredning om vårt framtidige bilavgiftssystem, som omfatter både engangsavgiften og bruksavgiftene, med bakgrunn i enighet om å beholde avgiftsfordelene for nullutslippsbiler
 • Spørretimespørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.11.2018

  Besvart: 09.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hva som er årsaken til at regjeringen og Fremskrittspartiet stemte mot et konkret forslag som faktisk kunne redusert bompengene i de fire store byene
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hva som er begrunnelsen for at Go-Ahead vant anbudet på Sørlandsbanen, til tross for at de skåret dårligere på 12 av 15 kvalitetskriterier enn NSB, og om statsråden synes dette samsvarer med målet for jernbanereformen om å sikre bedre kvalitet til togkundene
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren

  Besvart: 28.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at det skal innføres en nasjonal ramme for vindkraft, og hva statsråden gjør for å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag slik at Stortingets forutsetning om konfliktdemping og forutsigbarhet blir oppfylt
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt statsråden mener det er riktig at samme organ som tildeler anbud, også behandler klagene, og hvorfor ikke klagen på Jernbanedirektoratets tildeling av anbudet til britiske Go-Ahead ble behandlet f.eks. av Klagenemnda for offentlige anskaffelser
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om kvifor statsråden meiner det var rett å velje selskapet som vil levere klart dårlegast kvalitet på Sørlandsbana