Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 24)

 • Spørretimespørsmål fra Morten Wold (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.11.2022

  Til behandling

  Regjeringens forslag til samferdselsbudsjett er på 82,8 mrd. kroner. Ringeriksbanen er et prosjekt beregnet til 37 mrd. kroner, med en byggetid på 10 år – altså en årlig utgift på 4 mrd. kroner, eller cirka 5 prosent av samferdselsbudsjettet per år – med dagens bevilgning og priser. Det finner ikke regjeringen rom for, selv etter at Nye Veier har funnet innsparingspotensial på 5,8 mrd. kroner. Hvorfor vil ikke statsråden ta ut dette et innsparingspotensialet når han stanser fellesprosjektet FRE16 og tar baneprosjektet fra Nye Veier og gir det tilbake til Bane NOR?
 • Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2022

  Til behandling

  NRK Brennpunkt har sett nærmere på bremsetester av vogntog. Her kom det frem flere forhold som gjør at man kan stille spørsmål om dagens tester er gode nok. Feil på kjøretøy kan ha medført ulykker som kan ha fått alvorlige konsekvenser for trafikanter og vogntognsjåfører. Hva har, eller vil, statsråden gjøre for å sikre at man kan være trygge på at testene som gjennomføres, er korrekte?
 • Spørretimespørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2022

  Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

  I 2021, som var det siste budsjettet Fremskrittspartiet var med på å vedta, ble det brukt 995 mill. kroner på rassikring av riksveier. Regjeringen har for 2023 lagt opp til å benytte om lag 300 mill. kroner til større og mindre skredsikringstiltak på riksveier. Regjeringen har selv anslått at samlet kostnad ved å utbedre skredpunktene med middels og høy skredfaktor ble beregnet til om lag 39 mrd. kroner, mens den i 2017 ble vurdert til 18,8 mrd. kroner. Hvorfor velger regjeringen å bevilge mindre til rassikring, samtidig som behovet øker?
 • Spørretimespørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2022

  Besvart: 23.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om statsråden kan forklare når regjeringen ser for seg oppstart av prosjektet på E134 fra Kongsberg til Notodden
 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2022

  Besvart: 23.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om hvorvidt statsråden kan forklare når regjeringen ser for seg oppstart av prosjektene E16/Vossebanen Bergen–Voss samt E16 Voss–Vaksdal
 • Spørretimespørsmål fra Morten Wold (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2022

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Regjeringens forslag til samferdselsbudsjett er på 82,8 mrd. kroner. Ringeriksbanen er et prosjekt beregnet til 37 mrd. kroner, med en byggetid på 10 år – altså en årlig utgift på 4 mrd. kroner, eller cirka 5 prosent av samferdselsbudsjettet per år – med dagens bevilgning og priser. Det finner ikke regjeringen rom for, selv etter at Nye Veier har funnet innsparingspotensial på 5,8 mrd. kroner. Hvorfor vil ikke statsråden ta ut dette et innsparingspotensialet når han stanser fellesprosjektet FRE16 og tar baneprosjektet fra Nye Veier og gir det tilbake til Bane NOR?
 • Spørretimespørsmål fra Liv Gustavsen (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.11.2022

  Fremsatt av: Himanshu Gulati (FrP)

  Besvart: 23.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om statsråden kan forklare når regjeringen vil følge prioriteringen til Statens Vegvesen i Nasjonal transportplan om et nytt løp i Oslofjordforbindelsen på E134
 • Spørretimespørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2022

  Besvart: 23.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om statsråden kan bekrefte Nye Veiers opplysninger om en kostnadsreduksjon på bortimot 6 milliarder kroner ved å bygge Ringeriksbanen som et fellesprosjekt
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.11.2022

  Besvart: 23.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om statsråden kan forklare når ein har tenkt seg oppstart og bygging av ny riksveg 15 Strynefjellet
 • Spørretimespørsmål fra Sveinung Rotevatn (V) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.11.2022

  Besvart: 16.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om kvifor ikkje regjeringa har tatt initiativ til å reforhandle byvekstavtalen for bergensområdet enno, om når regjeringa ønsker oppstart av bybanen til Åsane, og om kor stor andel av finansieringa staten vil ta ansvar for
 • Spørretimespørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.11.2022

  Besvart: 16.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om hvor dokumentasjonen er som viser at fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er blitt mindre fordelaktig
 • Spørretimespørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2022

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Om statsråden kan bekrefte kostnadsreduksjonen på bortimot 6 milliarder kroner på å bygge Ringeriksbanen som et fellesprosjekt slik Nye veier har kommet frem til
 • Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2022

  Fremsatt av: Thorleif Fluer Vikre (FrP)

  Besvart: 09.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om statsråden anser regjeringens ferjeløfter for Kragerø-sambandene som oppfylt
 • Spørretimespørsmål fra Morten Wold (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.11.2022

  Besvart: 09.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om statsråden har fått anbefalinger fra Nye Veier om å bygge Ringeriksbanen og E16 hver for seg og ikke som et fellesprosjekt
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.10.2022

  Besvart: 09.11.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om statsråden kan forklare korleis fylkeskommunane skal klare å oppretthalde dagens drift innan transport og samferdsel i 2023, med dei foreslåtte kutta i statsbudsjettet
 • Spørretimespørsmål fra Morten Wold (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.10.2022

  Besvart: 26.10.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om statsråden er enig med ordføreren i Ringerike om at beslutningen om oppsplitting og utsettelse av E16 og Ringeriksbanen er uakseptabel og skuffende
 • Spørretimespørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2022

  Besvart: 26.10.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om statsråden har vurdert å bygge eit nytt tunnelløp og sett på samfunnsøkonomien ved eit slikt grep framfor heil- og nattestenging av Lærdalsstunnelen
 • Muntlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.10.2022

  Besvart: 12.10.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om hvorvidt statsråden er enig i at Nye Veier AS er en suksess som bør videreføres
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.10.2022

  Besvart: 19.10.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om kvifor statsråden ikkje har fått gjennomslag i eiga regjering for transportsektoren og til heilt nødvendig infrastrukturbygging
 • Spørretimespørsmål fra Erlend Svardal Bøe (H) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.10.2022

  Besvart: 12.10.2022 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om hva som er regjeringens ambisjonsnivå for en byvekstavtale for Tromsø, og hva statsråden mener om den usikkerheten som skapes i Tromsø når regjeringen ikke klarer å komme med tydelige avklaringer