Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 28)

 • Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hva som er samferdselsministerens plan for gjenreising av norsk luftfart
 • Muntlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hva som er begrunnelsen for at samferdselsministeren ikke vil reservere seg mot jernbanepakke IV nå, og hva som er den avgjørende begrunnelsen for at topilarprinsippet nå er valgt bort og at viktige myndighetsoverføringer fra norske myndigheter til Europa skal skje gjennom EØS-pilaren
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hvorfor ikke regjeringen ønsker å gi én ekstra krone til Hurtigruten i den krisen selskapet er i nå
 • Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 27.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden vil sørge for at staten en periode bidrar ved å kjøpe flere flyavganger, slik at man øker kapasiteten rundt i hele Norge for å gjøre reisene enklere for pasienter, og ikke minst for næringslivet rundt omkring i hele landet
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden vil sikre en modell for risikoavlastning for å kunne sette flere skip i drift igjen fra 15. juni, i tråd med Hurtigrutens innspill, med bakgrunn i at svært begrenset tilbud for folk, reiseliv og annet næringsliv har særskilt store konsekvenser i Nord-Norge
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2020

  Besvart: 06.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hvorvidt statsråden ønsker å styrke norsk anleggsbransje gjennom nye grep, med henvisning til at norske entreprenører advarer sterkt mot at offentlige kontrakter stadig oftere utformes slik at norske bedrifter taper mot utenlandske selskap
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2020

  Besvart: 06.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hvordan statsrådens utsagn om Fornebubanen og at klima er hans høyeste prioritet samsvarer med at han nå ikke skjærer igjennom med viktige grep for å realisere Fornebubanen, men lar dens skjebne være koplet til at en trafikkøkende E18 blir realisert
 • Spørretimespørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.03.2020

  Besvart: 11.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om at OPS-strekningen Flekkefjord-Lyngdal er stengt pga. tunneloppgradering, hvor mye det vil koste å ferdigstille oppgraderingen, og om det vil tas initiativ til en raskere gjennomføring
 • Spørretimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 26.02.2020

  Besvart: 04.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om at det innenfor transportsektoren er et økende antall direktørstillinger, med eksempel i at antallet direktører i jernbaneselskapene er nesten femdoblet, og hva statsråden vil gjøre med denne utingen, som er en direkte konsekvens av hans forgjengeres politikk
 • Spørretimespørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.02.2020

  Besvart: 04.03.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden vil ta initiativ til å finne en løsning og sørge for at spørsmålet om gjenopptaking av persontrafikken på strekningen Dal-Eidsvoll blir inkludert i KVU-en
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.02.2020

  Besvart: 26.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hvordan det stemmer overens med gjentatte løfter fra regjeringspartiene om at ingen skal miste jobben, at en renholder og et tjuetall av hennes kolleger i Trafikkservice blir oppsagt som følge av jernbanereformen, og om statsråden vil foreta seg noe
 • Spørretimespørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden vil ta ansvar for å finne ordningar som sikrar at fylkeskommunane blir sett i stand til å gi eit godt ferjetilbod
 • Spørretimespørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden vil sørge for at prisen på ferger og hurtigbåter holdes på et slikt nivå at folk faktisk kan bruke tilbudet i stedet for å måtte flytte
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden vil at Vestland skal reversere overgangen til nullutslepp, eller om regjeringa vil løyve midlane som trengs for å få utsleppsfrie ferjer og hurtigbåtar
 • Spørretimespørsmål fra Hans Inge Myrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om på kva måte statsråden vil sikra at ferjereisande og fylkeskommunen ikkje står aleine med den store meirkostnaden som er påført med omlegginga til låg- og nullutsleppsteknologi, med bakgrunn i auka ferjebillettprisar
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.01.2020

  Besvart: 05.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden vil prioritera Bergensbanen med byggjestart av Ringerikstunnel og K5, slik regjeringa lova
 • Muntlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at dagens usunne konkurranse ikke bare fører til et hardt press på sjåfører og norsk transportnæring, det fører også til farlig tungtransport på norske vinterveier, og hvorvidt det ikke må sterkere virkemidler til i tillegg til å gjøre enkeltsjåfører ansvarlig
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvordan det kan ha seg at folk som frykter farlig tungtransport, ikke ser resultater av det regjeringa sier at den gjør
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvilke tiltak regjeringen vil iverksette for å sikre at førere av utenlandske vogntog har tilstrekkelig kompetanse i kjøring på norske vinterveier
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at det etterlyses tiltak og virkemidler for å forebygge ulykker med vogntog på norske vinterveier, og hvorvidt statsråden har tenkt å foreta seg noe i denne saken før vi får nok en forferdelig trafikkulykke