Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 38)

 • Muntlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 29.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt det er høyreregjeringas mål å knekke ryggen på norsk taxinæring, med henvisning til at minister Dale står i spissen for en liberalisering som vil gi oss en overetablering i byene og mangel på taxier i bygdene
 • Spørretimespørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden ser at det er viktig for Elverum å beholde trafikkstasjonen, med henvisning til sjokkbeskjeden om at den foreslås nedlagt, og skjer det, mister en hel region sitt servicetilbud for kjøretøy og kjøreopplæring
 • Spørretimespørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.05.2019

  Besvart: 29.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om liv må gå tapt før regjeringa vil prioritere rassikring, eller om statsråden ikke forstår frykten lokalbefolkningen har for liv og helse når de må passere E16 Kvamskleiva
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.05.2019

  Besvart på vegne av: Finansministeren

  Besvart: 22.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden vil rette opp i urimeligheten for tidligere NSB-ansatte, som etter å ha fått en real skattebombe i fanget med skattlegging av fribilletten, nå får beskjed om at de ikke får rabatt i skatteberegningen som andre ansatte får, en rettighet de har hatt i hele sitt yrkesliv
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hva som er begrunnelsen for at forhandlinger med staten om en byvekstavtale for Tromsø enda ikke er igang, og når kan man forvente en oppstart, med henvisning til at Tromsø kommune og Troms fylkeskommune har gjort alle nødvendige vedtak for å starte forhandlingene
 • Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Besvart: 22.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden kan bekrefte at det nå er regjeringens politikk at Buskerudbypakke 2 kan gjennomføres uten bompenger
 • Spørretimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 06.05.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Bygginga av ny E8 til Tromsø er enda ikke i gang, flere år etter lovnaden fra daværende Høyre-leder Erna Solberg i 2013. Til iTromsø 6. mai sier samferdselsministeren at uenighet med Tromsø kommune om trasévalg er årsaken. Flertallet i Tromsø kommunestyre, unntatt Fremskrittspartiet, har imidlertid vedtatt at de ønsker å få bygd veien uavhengig av trasé, så lenge standarden ikke senkes. Når vedtaket i Tromsø er så tydelig, hva er grunnen til at reguleringsplanen for ny E8 ikke er oversendt Tromsø kommune for endelig behandling?
 • Spørretimespørsmål fra Martin Kolberg (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2019

  Besvart: 22.05.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden kan akseptere Statens vegvesens holdning til lokale beslutningsprosesser, med bakgrunn i at planprogrammet kun foreslår å utrede Jensvoll-, Vitbank- og Husebykorridoren, mens Vikerkorridoren som Lier kommunestyre har vedtatt, ikke er med
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Besvart: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden kan ta initiativ til en omklassifisering av rv. 77 i Saltdal fra riksvei til europavei, som er ønsket på begge sider av grensen
 • Spørretimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 28.03.2019

  Besvart: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om korleis statsråden vil sikre at omdanninga av Statens vegvesen skjer i tråd med regjeringa sine eigne ambisjonar for regional fordeling av statlege arbeidsplassar, og når statsråden ser for seg at det vil bli fatta ei endeleg avgjerd i denne saka
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 21.03.2019

  Besvart: 10.04.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvilke grep statsråden vil ta for å sikre at ordningen med enerett opprettholder et godt drosjetilbud for folk i hele landet
 • Muntlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om å få kontroll på grensene av utenlandske vogntog for å sørge for at de har dekk og er skodd for norske vinterveier, og har bremser som funker og kjettinger hvis det blir ordentlig glatt, med henvisning til at regjeringen ikke har levert på tiltak for å sikre trygge veier
 • Muntlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt det er nok avgifter for norsk drosjenæring, eller om det kommer en ny runde i neste statsbudsjett, men henvisning til at taxinæringen opplever avgiftshopp og høringsforslag om å deregulere hele næringen
 • Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 13.03.2019

  Besvart: 13.03.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt samferdselsministeren som generalforsamling i NSB har godkjent navneendringen til Vy
 • Spørretimespørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt statsråden har ført befolkningen i nord bak lyset, og avvist muligheter for jernbane mellom Fauske og Tromsø, selv om det er lenge til prosessen er ferdig
 • Spørretimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hva som er grunnlaget for at statsråden kan konkludere om hvorvidt en utbygging av jernbane i Nord-Norge er aktuelt før utredningen foreligger
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2019

  Besvart: 13.02.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvordan statsråden kan ha konkludert angående en jernbane i nord før utredningen foreligger
 • Spørretimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2019

  Besvart: 13.02.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden meiner at Posten Norge har høve til å flytte postkassane fleire kilometer bort frå husstandane i Devik, og om det same vil skje i andre grender som ligg nokre kilometer frå hovudvegen
 • Spørretimespørsmål fra Une Bastholm (MDG) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.01.2019

  Besvart: 06.02.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvordan prisøkningen og den økte momsen på billetter for kollektivtransport, og det varslede skattefradraget på utgifter til bompenger, bidrar til å få flere til å reise kollektivt
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt statsråden synes at en reisevei på fem timer til postkassen ikke volder særlig skade eller ulempe, med henvisning til postloven, der det står at utleveringspostkasse kan settes opp på fremmed grunn når leveringspliktig tilbyder finner det nødvendig av hensyn til en effektiv postomdeling