Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Samferdselsministeren SD (1 - 4 av 4)

 • Spørretimespørsmål fra Steinar Ness (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Til behandling

  Dekningsdirektøren i Telenor uttalar til NRK Sogn og Fjordane 18. oktober 2018 at folk ikkje kan stole på mobilnettet til Telenor ved til dømes straumbrot. Kva samfunnsansvar meiner regjeringa at Telenor har for at infrastruktur som er viktig for folk sitt liv og helse i spreiddbygde strok, ikkje bryt saman i samband med framtidig uvær som storm, regn, flaum, vind og ras?
 • Spørretimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Til behandling

  I forbindelse med Stortingets behandling av Dokument 8:181 S (2017-2018) om behovet for en KVU på jernbanestrekningen Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg la flertallet til grunn at det er viktig å få en avklaring av videreføringen av traseen fra Halden mot Gøteborg, samt en kartlegging av alternativ finansiering av tiltak på strekningen. Hva gjør regjeringen for å følge opp dette?
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden er bekymra for jernbanetryggleiken når det vert EU som skal godkjenne selskap, og om det er i tråd med Grunnlova å avgje suverenitet til EUs jernbanebyrå
 • Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.2018

  Fremsatt av: Siv Henriette Jacobsen (A)

  Besvart: 10.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om å øke kapasiteten på Østfoldbanen med 40 pst., med henvisning til at det er satt i gang en utredning for å kunne erstatte innsatstogene på regiontogtilbudet med dobbeltdekkere, og hvorvidt statsråden er enig i kostnadene og at det haster