Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Samferdselsministeren SD (1 - 10 av 10)

 • Spørretimespørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 27.11.2017

  Besvart: 06.12.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvilke tiltak statsråden vil sette inn for å hindre fremtidige togpåkjørsler av rein og andre dyr
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden vil ta initiativet til en utredning av muligheten for to tog i timen som grunnrute mellom Drammen og Kongsberg på eksisterende enkeltspor, og hva dette vil kreve av tilpasninger og kostnader, der strekningen Drammen-Hokksund vurderes spesielt
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvilke initiativ statsråden har tatt internasjonalt for å finne en løsning på kabotasjespørsmålet etter at han orienterte om dette i Stortinget i vår
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.11.2017

  Besvart: 15.11.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden kan stadfeste at det ikkje har vært gjennomført inspeksjon på bruer i tråd med dei rutinane som ligg føre, og kva han i tilfelle vil gjere for å sikre at bruene er trygge slik lova krev
 • Muntlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvorfor statsråden legger opp til lavere ambisjoner for utslippsreduksjon i kystruteanbudet enn hva regjeringen selv og Stortinget har forpliktet seg til i både Paris-avtalen og i Nasjonal transportplan
 • Spørretimespørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2017

  Besvart: 08.11.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om at man for andre gang har bedt ESA om utsatt svarfrist på uttalelse om den norske drosjereguleringen, og hvorvidt regjeringen har noen som helst plan for å opprettholde et driftssikkert taxitilbud i hele landet som inngår som del av et nasjonalt kollektivtilbud
 • Spørretimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.10.2017

  Besvart: 08.11.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvilke miljøkrav som gjelder for kystruta Bergen-Kirkenes i dag, og hvilke krav det er riktig å legge til grunn i tida framover slik at kysttrafikken også bidrar til å redusere utslipp
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om ubåtvraket U-864 utanfor Fedje, og kva som er årsaka til at regjeringa har trenert denne viktige saka, og kva miljøtiltak som vil bli sett i verk i januar
 • Spørretimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvorfor man har endret status på Svalbard lufthavn, hvilke analyser som er gjort, og hva som skal til for å opprettholde statusen som internasjonal lufthavn av økonomiske og andre ressurser
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2017

  Besvart: 25.10.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden meiner satsinga på post og ekom gjev eit styrka eller svekka kommunikasjonstilbod for folket i heile landet, eller er det slik at ikkje alle skal få delta i informasjonssamfunnet