Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Samferdselsministeren SD (1 - 19 av 19)

 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt statsråden synes at en reisevei på fem timer til postkassen ikke volder særlig skade eller ulempe, med henvisning til postloven, der det står at utleveringspostkasse kan settes opp på fremmed grunn når leveringspliktig tilbyder finner det nødvendig av hensyn til en effektiv postomdeling
 • Spørretimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 09.01.2019

  Besvart på vegne av: Finansministeren

  Besvart: 16.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvilke initiativer regjeringen kan og vil ta nasjonalt og internasjonalt for å regulere bruk av kryptovaluta og hindre at den brukes til å skjule kriminalitet
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.01.2019

  Besvart: 09.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om når ekstrakostnadene for anbudsrotet på Follobanen vil bli kjent for offentligheten, med bakgrunn i at Condotte aldri skulle fått kontrakten, og at Bane NOR har måttet betale flere hundre millioner i erstatning til det selskapet som egentlig skulle fått kontrakten
 • Spørretimespørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 05.12.2018

  Besvart på vegne av: Finansministeren

  Besvart: 09.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden vil ta initiativ til en bred utredning om vårt framtidige bilavgiftssystem, som omfatter både engangsavgiften og bruksavgiftene, med bakgrunn i enighet om å beholde avgiftsfordelene for nullutslippsbiler
 • Spørretimespørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.11.2018

  Besvart: 09.01.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hva som er årsaken til at regjeringen og Fremskrittspartiet stemte mot et konkret forslag som faktisk kunne redusert bompengene i de fire store byene
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hva som er begrunnelsen for at Go-Ahead vant anbudet på Sørlandsbanen, til tross for at de skåret dårligere på 12 av 15 kvalitetskriterier enn NSB, og om statsråden synes dette samsvarer med målet for jernbanereformen om å sikre bedre kvalitet til togkundene
 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren

  Besvart: 28.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at det skal innføres en nasjonal ramme for vindkraft, og hva statsråden gjør for å sikre et oppdatert kunnskapsgrunnlag slik at Stortingets forutsetning om konfliktdemping og forutsigbarhet blir oppfylt
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt statsråden mener det er riktig at samme organ som tildeler anbud, også behandler klagene, og hvorfor ikke klagen på Jernbanedirektoratets tildeling av anbudet til britiske Go-Ahead ble behandlet f.eks. av Klagenemnda for offentlige anskaffelser
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om kvifor statsråden meiner det var rett å velje selskapet som vil levere klart dårlegast kvalitet på Sørlandsbana
 • Spørretimespørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2018

  Besvart: 28.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorvidt det medfører riktighet at det vil bli mye buss for tog på Sørlandsbanen de neste årene, og i så tilfelle, om anbudet på Trafikkpakke 1 for Sørlandsbanen er utformet på en slik måte at dette forholdet er ivaretatt
 • Spørretimespørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.11.2018

  Fremsatt av: Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp)

  Besvart: 21.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at Telenor flere steder i landet kutter internettilgang via eksisterende kabel, begrunnet med at vedlikehold og eventuelle reparasjoner er for kostbart, og hvorvidt statsråden mener at manglende leveringsplikt for internett sikrer hele landet mulighet til å delta i digitaliseringen med gode og rimelige teletjenester
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Besvart: 14.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hva som er regjeringas plan for utbygging og planlegging videre nordover fra Hamar, med bakgrunn i at NTP slo fast at InterCity skulle bygges ut med dobbeltspor til Lillehammer
 • Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Besvart: 07.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorfor Go-Ahead er et så upopulært togselskap, og hvordan selskapet skal lykkes i Norge når det åpenbart ikke gjør det i Storbritannia
 • Spørretimespørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.11.2018

  Besvart: 07.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hva statsråden vil gjøre for at pendlere på Gjøvikbanen får samme kvalitet som før uten at de må betale ekstra for det, slik de nå må gjøre
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 25.10.2018

  Besvart: 07.11.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvordan statsråden vil sikre rutetilbudet i distriktene, med bakgrunn i at avgiftsbelastningen pr. sete/kilometer blir svært høy for fly med få seter som flyr korte strekninger
 • Spørretimespørsmål fra Steinar Ness (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om kva samfunnsansvar regjeringa meiner at Telenor har for at infrastruktur, som er viktig for folk sitt liv og helse i spreiddbygde strok, ikkje bryt saman i samband med framtidig uvær som storm, regn, flaum, vind og ras
 • Spørretimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Besvart: 24.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om jernbanestrekningen Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg, og hva regjeringen gjør for å få en avklaring av videreføringen av traseen fra Halden mot Gøteborg, samt en kartlegging av alternativ finansiering av tiltak på strekningen
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.2018

  Besvart: 10.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden er bekymra for jernbanetryggleiken når det vert EU som skal godkjenne selskap, og om det er i tråd med Grunnlova å avgje suverenitet til EUs jernbanebyrå
 • Spørretimespørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.10.2018

  Fremsatt av: Siv Henriette Jacobsen (A)

  Besvart: 10.10.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om å øke kapasiteten på Østfoldbanen med 40 pst., med henvisning til at det er satt i gang en utredning for å kunne erstatte innsatstogene på regiontogtilbudet med dobbeltdekkere, og hvorvidt statsråden er enig i kostnadene og at det haster