Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 22)

 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.03.2021

  Til behandling

  Som en del av jernbanereformen ble Bane NOR opprettet. Ifølge Riksrevisjonen mangler selskapet kostnadskontroll, noe som skaper utfordringer for gjennomføringen av jernbaneprosjekter i NTP. Ifølge lekkasjene fra neste NTP så velger regjeringen å overføre fellesprosjektet E16/Ringeriksbanen til Nye Veier. Er det slik at når regjeringen har mislykkes med sin jernbanereform, så velger de ikke å rydde opp i rotet reformen har skapt, men de velger å flytte prosjekter fra Bane NOR til Nye Veier?
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.02.2021

  Til behandling

  En NGU-rapport bestilt av Statens vegvesen viser til konkrete svakhetssoner med meget dårlig fjell i havbunnen mellom Tautra og Otrøya. Kan statsråden garantere at de rapporter som Statens vegvesen har fått utarbeidet for tunneltraseen i prosjektet Møreaksen, dokumenterer at det er forsvarlig å bygge en tunnel med mer enn 300 meters dybde og 16 km lengde i dette aktive jordskjelvområdet der NGU presiserer at det må planlegges for å tåle jordskjelv på minst 5,0 på Richters skala?
 • Spørretimespørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.02.2021

  Besvart: 24.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden har vurdert å ta grep for å hindre nedleggelse eller flytting av kontrollsentralen på Sola
 • Spørretimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.02.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Kystruten er nå i gang med seilinger fra Bergen til Kirkenes med fem skip, noe som betyr at det er anløp på alle de 34 anløpsstedene annenhver dag. Dette er tatt godt imot langs kysten, da det betyr forutsigbarhet for både passasjerer og gods. Havila Kystruten AS, som skulle starte opp med fire skip fra 1. januar 2021, har fått utsatt sin oppstart på grunn av pandemien. Kan statsråden orientere om når regjeringa planlegger at Kystruten skal komme tilbake i normal drift, og når Havila Kystruten AS vil være en del av rutetilbudet vårt?
 • Spørretimespørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2021

  Besvart: 17.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hva statsråden mener Sokndal kommune kan gjøre for å få rettet opp i urettferdigheten for beboerne i grenda Skogen som er nødt til å passere bomstasjonen ved Fossum bru da lokalveien er stengt
 • Spørretimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Kystruten er nå i gang med seilinger fra Bergen til Kirkenes med fem skip, noe som betyr at det er anløp på alle de 34 anløpsstedene annenhver dag. Dette er tatt godt imot langs kysten, da det betyr forutsigbarhet for både passasjerer og gods. Havila Kystruten AS, som skulle starte opp med fire skip fra 1. januar 2021, har fått utsatt sin oppstart på grunn av pandemien. Kan statsråden orientere om når regjeringa planlegger at Kystruten skal komme tilbake i normal drift, og når Havila Kystruten AS vil være en del av rutetilbudet vårt?
 • Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.02.2021

  Besvart: 10.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hvorfor regjeringen øker ferjeprisene så voldsomt, med eksempel i riksvegferjesambandet Bogenes-Skarberget på E6 i Tysfjord
 • Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.02.2021

  Besvart: 10.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om yrkessjåfører som kan miste jobben pga. direktiver og byråkrati i Norge og Brussel som sier at man med nedsatt syn ikke skal få beholde førerkortet, uavhengig av den undersøkende øyelegens oppfatning
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.02.2021

  Besvart: 17.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden erkjenner utfordringene manglende budsjettbevilgning har skapt for Borg havn i Fredrikstad og næringslivet som bruker denne, og hvordan statsråden vil sørge for å ivareta statens ansvar etter havne- og farvannsloven § 6
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.12.2020

  Besvart: 09.12.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsrådens møte med Wizz Air, og om han kan fortelle hva som ble tatt opp i møtet om fagorganisering og den norske modellen, og hva han vil gjøre videre
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.12.2020

  Besvart: 09.12.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hva som er status på arbeidet med konsekvensutredning for Ofotbanen
 • Muntlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.11.2020

  Besvart: 25.11.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden ser at regjeringas samferdselspolitikk er med på å sentralisere dette landet og skape store geografiske forskjeller
 • Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.11.2020

  Besvart: 25.11.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om koronapandemien som har preget landet siden mars, og hvorvidt ikke ministeren på den tiden har innsett at det faktisk er nå man må satse på samferdsel, gi gass og sørge for å holde folk i arbeid
 • Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.11.2020

  Besvart: 25.11.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hva samferdselsministeren synes om det som er avdekket når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår i Wizz Air, og hva han gjør med det
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om at en bred allianse av loser, trafikkledere og seilende advarer på det sterkeste mot å innføre krav om bare engelsk språk i virkeområdet til sjøtrafikksentralene og på norskekysten, og om statsråden deler bekymringen og vil sørge for at muligheten til å kommunisere på norsk/skandinavisk opprettholdes
 • Spørretimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hvordan statsråden vil sørge for at kystruten utvider sitt tilbud langs kysten, med bakgrunn i at den i dag seiler med et kraftig redusert tilbud, og bare mellom Bodø og Kirkenes, noe som skaper store problemer særlig for godsfrakt på kysten
 • Spørretimespørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hvordan en kan bedre fremkommeligheten i distriktene og gi næringsliv og innbyggere større trygghet i form av nødvendig trafikksikkerhet
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hva regjeringen vil gjøre for å sikre et godt drosjetilbud i distriktene i framtida
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hvorvidt det er svakheter ved modellene for vurdering i utbyggingssaker, der bl.a. hensyn til dyrka mark, naturmangfold, friluftsverdier og klimahensyn blir lite ivaretatt, og om statsråden vil ta noen initiativ for å evaluere disse og eventuelt endre dem
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.10.2020

  Besvart: 04.11.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden vil ta initiativ til å åpne Østfoldbanens østre linje for godstransport mellom Mysen/Rakkestad og Sarpsborg