Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Samferdselsministeren SD (1 - 12 av 12)

 • Muntlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 20.11.2019

  Besvart: 20.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at dagens usunne konkurranse ikke bare fører til et hardt press på sjåfører og norsk transportnæring, det fører også til farlig tungtransport på norske vinterveier, og hvorvidt det ikke må sterkere virkemidler til i tillegg til å gjøre enkeltsjåfører ansvarlig
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvordan det kan ha seg at folk som frykter farlig tungtransport, ikke ser resultater av det regjeringa sier at den gjør
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvilke tiltak regjeringen vil iverksette for å sikre at førere av utenlandske vogntog har tilstrekkelig kompetanse i kjøring på norske vinterveier
 • Spørretimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at det etterlyses tiltak og virkemidler for å forebygge ulykker med vogntog på norske vinterveier, og hvorvidt statsråden har tenkt å foreta seg noe i denne saken før vi får nok en forferdelig trafikkulykke
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden er trygg på at det er nok tog tilgjengelig til å ta unna for den økte passasjerveksten i årene framover
 • Spørretimespørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.11.2019

  Besvart: 13.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at redselen for dårlig skodde useriøse utenlandske trailere på norske vinterveier øker, og om det vil skje en endring i statsrådens innsats på dette området
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvor mye Kystverket har spart på konkurranseutsettingen av losbåttjenesten siden 2016
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvorfor regjeringen fremmer et opphevingsvedtak for Stortingets gjeldende vedtak om å forhandle fram en miljøbonusordning for de som vant kystruteanbudet
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Besvart: 06.11.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om hvilke grep statsråden vil gjøre for at norske aktører kan være med på de store infrastrukturprosjektene i årene framover, med bakgrunn i at ingen norske entreprenører har meldt sin interesse for den nye Mjøsbrua fordi det var umulig å konkurrere på lovlig vis mot kinesiske selskaper
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Fremsatt av: Kirsti Leirtrø (A)

  Besvart: 16.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om statsråden mener at det er forsvarlig at eneste forbindelse mellom nord og sør er stengt i lange perioder, med henvisning til at E6 i Ballangen kommune sør for Narvik er stengt hele døgnet i perioder på opptil 45 minutter ved Forså tunnel
 • Spørretimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om regjeringa er fornøyd med at de økonomiske rammene for overføringa av ansvaret for fylkesveiene fra Vegvesenet til fylkeskommunene ikke er på plass i en situasjon hvor de jobber på spreng for å legge neste års budsjett
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Besvart: 09.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Om at SV har gjentatt utallige ganger at hyppige nullutslippsferger må erstatte broene og tunnelene i «Fergefri E39», og om statsråden nå vil revurdere i lys av fagetatens vurderinger om å utsette planene på enkelte av fjordkrysningene