Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 23)

 • Muntlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.02.2024

  Besvart: 28.02.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Samferdselsministeren får dette spørsmålet også. I det forrige spørsmålet hadde ikke alt gått på skinner, men det som har gått på skinner hele tiden, er Flytoget. Flytoget har vært en ubetinget suksess. Jonas Gahr Støre har omtalt Flytoget som «arvesølvet», mens statsråd Nygård og den samme Støre nå vil gjøre arvesølvet om til kråkesølv – eller legge ned Flytoget, rett og slett. I forgårs var det et interessant leserinnlegg i Aftenposten. Det er ikke alltid leserinnlegg er det som skal være en del av spørretimen, men tidligere jernbanedirektør Kirsti Slotsvik sier at beslutningen om å legge ned Flytoget må være et arbeidsuhell. I hennes tid som direktør i Jernbanedirektoratet var det uaktuelt å legge ned Flytoget, og hun mener at det er en dårlig idé. Hun representerer nå næringslivet i Ålesund og på Sunnmøre, og hun viser til at sunnmøringer og andre ikke nødvendigvis har Ruter-appen og er vant til å bruke det ordinære togtilbudet. Hun peker også på en rekke andre faktorer som viser at Flytoget som en suksess bør videreføres. Hvorfor har ikke statsråden sett på mindre dramatiske grep enn å legge ned hele Flytoget?
 • Muntlig spørsmål fra Morten Stordalen (FrP) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 28.02.2024

  Besvart: 28.02.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Mitt spørsmål går til samferdselsministeren. Etter åpningen av Follobanen desember 2022 har dette prosjektet vært gjenstand for mange diskusjoner og spørsmål i etterkant, ikke bare om hvordan det kunne skje, men like viktig er håndteringen i etterkant, der det ble stilt spørsmål ved om sikkerheten ble skjøvet til side til fordel for den offisielle åpningsdatoen. Samferdselsministeren har bedyret at han skulle til bunns i saken og nedsette både interne og eksterne granskinger i etterkant. I tillegg bedyret ministeren at det nå er trygt i denne tunnelen. Siste rapport ble levert 26. juni 2023, men for under 14 dager siden ble det kjent at det var store mangler under et branntilsyn i Blixtunnelen senest nå i vinter. Hva har samferdselsministeren konkret gjort for at kunder på Follobanen skal kunne ha tillit til at det er trygt etter disse granskingene og møtene med Bane NOR?
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.02.2024

  Til behandling

  Samferdselsministeren har hevda at elbussar ikkje fungerer dårlegare enn dieselbussar på vinterstid. Likevel har vi denne vinteren opplevd at over 1 000 bussavgangar har blitt kansellert i Oslo-området på ein dag fordi elbussane har stått i sju steinar. Det same har ein opplevd med elbilar til heimesjukepleie og heimehjelp i kommunane, som har stått i ladekø i staden for å hjelpe dei eldre. Meiner statsråden at når det har vore 21 minus utanfor og 20 minus og skøytebane inne i bussen, at dieselbussar er like hjelpelause som elbussar?
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.02.2024

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Samferdselsministeren har hevda at elbussar ikkje fungerer dårlegare enn dieselbussar på vinterstid. Likevel har vi denne vinteren opplevd at over 1 000 bussavgangar har blitt kansellert i Oslo-området på ein dag fordi elbussane har stått i sju steinar. Det same har ein opplevd med elbilar til heimesjukepleie og heimehjelp i kommunane, som har stått i ladekø i staden for å hjelpe dei eldre. Meiner statsråden at når det har vore 21 minus utanfor og 20 minus og skøytebane inne i bussen, at dieselbussar er like hjelpelause som elbussar?
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2024

  Besvart: 14.02.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om statsråden kan lese opp den ulovlege låneavtalen som Statens vegvesen har inngått med Møreaksen AS og legge fram dokumentasjon på at avtalen er terminert
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2024

  Besvart: 07.02.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om statsråden kan forklare korleis Statens vegvesen kan sitte på mange ulike roller og på fleire sider av bordet og drive lobbyverksemd direkte mot sin eigen vegdirektør og Stortinget
 • Muntlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.01.2024

  Besvart: 10.01.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om statsråden kan svare om det er regjeringa eller fylkespolitikarane som veit kva som er den beste måten å sikra eit anstendig kollektivtilbod for kystbefolkningen i Rogaland
 • Muntlig spørsmål fra Geir Jørgensen (R) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.01.2024

  Besvart: 10.01.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om samferdselsministeren garantere at regjeringen har brukt alle muligheter for å sikre at persontogtrafikken ikke privatiseres ytterligere
 • Muntlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.01.2024

  Besvart: 10.01.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om statsråden meiner at dei nye elbussane har takla den norske vinteren på ein god måte
 • Spørretimespørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.01.2024

  Besvart: 10.01.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om hvilket ansvar og forpliktelse føler dagens statsråd for å levere på denne ambisjonen om å kjøre fra Strand til Stavanger sentrum for en hundrelapp slikt det ble lovet i 2012 av daværende samferdselsminister
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.12.2023

  Besvart: 10.01.2024 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om statsråden kan forklare logikken i at sløseriet på Møreasken fortset når ein nedprioriterer vegbygging elles
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.12.2023

  Besvart: 13.12.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om kvifor statsråden taper kampen i egen regjering om å få nødvendige budsjettmidler til trygge og sikre vegar og reduksjon av dødsulykker
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.11.2023

  Besvart: 06.12.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Kvar gong eg er på vegane, opplever eg omfattande problemsituasjonar ikring skilting, mangel på skilting, mangel på fjerning av skilting og heilt uforståeleg skiltbruk ikring ulike vegarbeid både på fylkes-, riks- og motorvegane inn mot dei større byane. På til dømes E6 mot Oslo er det direkte trafikkfarleg når det brått står til dømes 50 skilt, vogntog på 50–60 tonn må bråstoppe, og ingen veit når fartsgrensene er oppheva. Kan statsråden forklare kvifor dette skjer, og kva som blir gjort med dette?
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 23.11.2023

  Besvart: 29.11.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om kva statsråden har gjort for å følge opp systemsvikta rundt Tretten bru
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.11.2023

  Besvart: 22.11.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om statsråden kan forklare hvordan det er mulig at Norge stopper opp ved snøfall, og om hvor beredskapen er
 • Muntlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.10.2023

  Besvart: 25.10.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om statsråden er fornøyd med den jobben Bane NOR har gjort for å forebygge den type hendelser vi nå har sett ved uværet "Hans"
 • Muntlig spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.10.2023

  Besvart: 25.10.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om kvifor regjeringa fører ein livsfarleg samferdselspolitikk som medfører mindre pengar til vegvedlikehald, mindre pengar til asfalt, mindre midt- og kantmerking og farlege vegar landet rundt
 • Muntlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.10.2023

  Besvart: 25.10.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om vi kan forvente at Norge igjen blir et land der folk kan forvente at toget går når det er satt opp
 • Muntlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.10.2023

  Besvart: 25.10.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om regjeringens nye bestemmelser vil få konsekvenser for porteføljen for planlagte veier, som f.eks. E6 Berkåk–Vindåsliene, eller andre som ikke er like gryteklare, som f.eks. Hordfast og Lågendeltaet og når dette eventuelt vil skje
 • Spørretimespørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.10.2023

  Besvart: 15.11.2023 av samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

  Om hvorvidt statsråden meinar at det er klokt å kutte i vegvedlikehaldet når dødstala på norske vegar stig