Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 27)

 • Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.05.2021

  Besvart: 12.05.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hvorfor regjeringen fører en politikk som medfører så enorme utbyggingsprosjekter at det i realiteten bare er utenlandske entreprenører som kan vinne anbudene, og om statsråden mener det er en god idé at f.eks. Acciona bygger vei og står for samferdselsprosjekter i Norge
 • Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.05.2021

  Besvart: 12.05.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden har glemt å bruke kalkulatoren før han strør om seg med prosjekter som vil koste bilistene milliarder av kroner, med henvisning til planer for veiutbygging i Nasjonal Transportplan
 • Spørretimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.05.2021

  Besvart: 19.05.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om å forsikre Stortinget om at det er etablert sikre rutiner for å forhindre enhver form for kryssubsidiering når Spordrift AS og Spordrift Prosjekt AS leverer tilbud på fornyelses- og nybyggprosjekter til jernbanesektoren
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.04.2021

  Besvart: 05.05.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden vil vurdere å bruke bompenger fra store, trafikkerte veier til å finansiere jernbaneutbygginger på samme strekning der det er stort behov
 • Spørretimespørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.03.2021

  Besvart: 24.03.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om å sørge for at løftet om bygging av ny stasjon på Gulskogen i Drammen holdes, da Bane NOR utsetter prosjektet på ubestemt tid, selv om dobbeltspor og ny stasjon er en helhetlig plan framlagt av etaten og vedtatt av kommunen
 • Spørretimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.03.2021

  Besvart: 10.03.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om det er slik at når regjeringen har mislykkes med sin jernbanereform, så velger de ikke å rydde opp i rotet reformen har skapt, men de velger å flytte prosjekter fra Bane NOR til Nye Veier, med henvisning til E16/Ringeriksbanen
 • Spørretimespørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.02.2021

  Besvart: 10.03.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden kan garantere at de rapporter som Statens vegvesen har fått utarbeidet for tunneltraseen i prosjektet Møreaksen, dokumenterer at det er forsvarlig å bygge en tunnel med mer enn 300 meters dybde og 16 km lengde i dette aktive jordskjelvområdet
 • Spørretimespørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 18.02.2021

  Besvart: 24.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden har vurdert å ta grep for å hindre nedleggelse eller flytting av kontrollsentralen på Sola
 • Spørretimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 17.02.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Kystruten er nå i gang med seilinger fra Bergen til Kirkenes med fem skip, noe som betyr at det er anløp på alle de 34 anløpsstedene annenhver dag. Dette er tatt godt imot langs kysten, da det betyr forutsigbarhet for både passasjerer og gods. Havila Kystruten AS, som skulle starte opp med fire skip fra 1. januar 2021, har fått utsatt sin oppstart på grunn av pandemien. Kan statsråden orientere om når regjeringa planlegger at Kystruten skal komme tilbake i normal drift, og når Havila Kystruten AS vil være en del av rutetilbudet vårt?
 • Spørretimespørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2021

  Besvart: 17.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hva statsråden mener Sokndal kommune kan gjøre for å få rettet opp i urettferdigheten for beboerne i grenda Skogen som er nødt til å passere bomstasjonen ved Fossum bru da lokalveien er stengt
 • Spørretimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.02.2021

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Kystruten er nå i gang med seilinger fra Bergen til Kirkenes med fem skip, noe som betyr at det er anløp på alle de 34 anløpsstedene annenhver dag. Dette er tatt godt imot langs kysten, da det betyr forutsigbarhet for både passasjerer og gods. Havila Kystruten AS, som skulle starte opp med fire skip fra 1. januar 2021, har fått utsatt sin oppstart på grunn av pandemien. Kan statsråden orientere om når regjeringa planlegger at Kystruten skal komme tilbake i normal drift, og når Havila Kystruten AS vil være en del av rutetilbudet vårt?
 • Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.02.2021

  Besvart: 10.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hvorfor regjeringen øker ferjeprisene så voldsomt, med eksempel i riksvegferjesambandet Bogenes-Skarberget på E6 i Tysfjord
 • Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 10.02.2021

  Besvart: 10.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om yrkessjåfører som kan miste jobben pga. direktiver og byråkrati i Norge og Brussel som sier at man med nedsatt syn ikke skal få beholde førerkortet, uavhengig av den undersøkende øyelegens oppfatning
 • Spørretimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.02.2021

  Besvart: 17.02.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden erkjenner utfordringene manglende budsjettbevilgning har skapt for Borg havn i Fredrikstad og næringslivet som bruker denne, og hvordan statsråden vil sørge for å ivareta statens ansvar etter havne- og farvannsloven § 6
 • Spørretimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.12.2020

  Besvart: 09.12.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsrådens møte med Wizz Air, og om han kan fortelle hva som ble tatt opp i møtet om fagorganisering og den norske modellen, og hva han vil gjøre videre
 • Spørretimespørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 03.12.2020

  Besvart: 09.12.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hva som er status på arbeidet med konsekvensutredning for Ofotbanen
 • Muntlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.11.2020

  Besvart: 25.11.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden ser at regjeringas samferdselspolitikk er med på å sentralisere dette landet og skape store geografiske forskjeller
 • Muntlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.11.2020

  Besvart: 25.11.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om koronapandemien som har preget landet siden mars, og hvorvidt ikke ministeren på den tiden har innsett at det faktisk er nå man må satse på samferdsel, gi gass og sørge for å holde folk i arbeid
 • Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 25.11.2020

  Besvart: 25.11.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hva samferdselsministeren synes om det som er avdekket når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår i Wizz Air, og hva han gjør med det
 • Spørretimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.11.2020

  Besvart: 18.11.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om at en bred allianse av loser, trafikkledere og seilende advarer på det sterkeste mot å innføre krav om bare engelsk språk i virkeområdet til sjøtrafikksentralene og på norskekysten, og om statsråden deler bekymringen og vil sørge for at muligheten til å kommunisere på norsk/skandinavisk opprettholdes