Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Samferdselsministeren SD (1 - 20 av 32)

 • Spørretimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om kva alternativ som vert utreda og planlagt for når det gjeld miljøtiltak for ubåtvraket ved Fedje, og kva som er framdriftsplanen for dette arbeidet
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden har konkrete tiltak han vil setje i verk, slik at Stortinget sine mål for meir gods på bane og kjøl vert nådde
 • Spørretimespørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.03.2018

  Besvart: 21.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hva som bør gjøres for at norske forbrukere kan få datatrafikk på likere vilkår med de andre nordiske landene, med bakgrunn i at norske mobilkunder betaler vesentlig mer for mobildata, noe som kan skyldes mangel på konkurranse i mobilmarkedet
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.03.2018

  Besvart: 07.03.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden mener det er god bruk av det offentliges midler at den norske stat må utbetale lønn til de ansatte i et italienskeid selskap, dersom Condotte ikke utbetaler lønn til de ansatte, melder oppbud eller går konkurs, og statens lønnsgarantiordning slår inn
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden kan gjere greie for kva tiltak som er sette i verk for å betre toalettkapasiteten langs dei nasjonale turistvegane
 • Spørretimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 20.02.2018

  Besvart på vegne av: Olje- og energiministeren

  Besvart: 28.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden vil sørge for skikkelige utredninger om utbygging av Yme-feltet før beslutning tas, og om utbyggingsplanene vil forelegges Stortinget
 • Spørretimespørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om når statsråden først ble kjent med at det reelle finansieringsbehovet for indre intercity var vesentlig høyere enn det regjeringen foreslo i NTP
 • Spørretimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hva statsråden vil foreta seg for å sikre at Stortingets vedtatte fremdriftsplan for intercityprosjektet på Østlandet opprettholdes og gjennomføres
 • Spørretimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 14.02.2018

  Besvart: 28.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om når statsråden vil opplyse om hvor mange anbud for kystruten som er mottatt, hvem som har levert anbud, og når departementet vil velge anbyder eller anbydere
 • Spørretimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.02.2018

  Besvart: 14.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden vil ta initiativ til at de som berøres av virksomhetsoverdragelsen i NSB, får sin rettmessige pensjon
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.02.2018

  Besvart: 14.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden deler oppfatninga om at riksveg 4 kan byggast utan å vere prioritert i Nasjonal transportplan, og om prosjektet kan få ei rask realisering dersom Nye Veier får ansvaret
 • Spørretimespørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2018

  Besvart: 14.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden er åpen for andre løsninger for riksveg 19 gjennom Moss, og om han kan bekrefte at det er åpning for å bygge en tunnel mot E6 via Årvoll uten å gå veien om en ny konseptvalgutredning
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.02.2018

  Besvart: 14.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hva statsråden mener om en ny tredje rullebane på Oslo Lufthavn Gardermoen, hva prosessen er videre, og om det vil være aktuelt å legge saken fram til ny behandling i Stortinget
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden kan forsikre at det ikkje skal forseinka framdrifta på utbygginga av Follobanen at Bane NOR heva kontrakten med totalentreprenør Condotte, grunna økonomiske problemar
 • Spørretimespørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2018

  Besvart: 07.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om at Bane NOR har hevet kontrakten med Follobane-entreprenøren Condotte, og hvordan staten kunne inngå kontrakt med selskapet etter signaler om at gjelda var skyhøy og at likviditeten var svak, og hvilke tiltak som er gjort for at noe lignende ikke skal skje igjen
 • Spørretimespørsmål fra Steinar Ness (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.01.2018

  Besvart: 07.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om at ein før valet lova ei utgreiing om FOT-rutene, og om Flora lufthamn kunne få FOT-ruter frå sommaren 2018, og når ho vil vere ferdig og offentleg
 • Spørretimespørsmål fra Ingalill Olsen (A) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 29.01.2018

  Besvart: 07.02.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvorvidt overføringen av ansvaret for fiskerihavnene til regionene betyr at regionene fritt kan prioritere hvilke havner som skal bygges ut, og at NTPs prioriteringer ikke er bindende
 • Muntlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 17.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om flere og flere utenlandske lastebiler som ikke er utrustet for norske vinterforhold, og hvorfor ikke disse trafikkfarlige vogntogene stoppes på grensa før de kjører rundt i Norge og skaper store problemer
 • Spørretimespørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om hvorvidt en forringelse av pensjonsrettigheter for ansatte i forbindelse med jernbanereformen er holdbar, med henvisning til konkurranseutsetting av renhold av tog, der over 200 ansatte i praksis mister muligheten til å gå av med AFP
 • Spørretimespørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Om statsråden støtter at Statens vegvesen går bredere ut enn det som ligger i regjeringens konseptvalg fra januar 2015, for å finne en fremtidig løsning for riksvei 19 gjennom Moss, og hvorvidt en slik bred tilnærming er forenelig med byggestart senest i 2024