Statsbudsjettet 2010

Her finner du alle publikasjonene fra regjeringen og Stortinget for statsbudsjettet 2010, informasjon om arbeidsplaner, komiteens høringer m.m.

Status

Stortinget har ferdigbehandlet Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010.

Bildet viser én milliard kroner. Foto: Norges Bank.
Bildet viser én milliard kroner. Foto: Norges Bank.

Revidert budsjett

Regjeringen la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett tirsdag 11. mai. Se Finansdepartementets budsjettportal.

Budsjettet ble vedtatt av Stortinget 18. juni.

Vedtatt budsjett

Se «Blå bok», saldert budsjett for 2010.


Sist oppdatert: 15.02.2021 15:37 


Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status

    Stortinget har ferdigbehandlet Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2010.