Statsbudsjettet 2016

Her finner du alle publikasjonene fra regjeringen og Stortinget for statsbudsjettet 2016. Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt 17. juni.

Status

Budsjettbehandlingen ble avsluttet 18. desember 2015. Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt 17. juni 2016.

Finansminister Siv Jensen holder finanstalen i Stortinget 7. oktober 2015. Foto: Stortinget.
Finansminister Siv Jensen holder finanstalen i Stortinget 7. oktober 2015. Foto: Stortinget.

Revidert budsjett

Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt 17. juni 2016.

Vedtatt budsjett

Budsjettbehandlingen ble avsluttet 18. desember 2015.

Vedtatt budsjett for 2016, «Blå bok»

Se oversikt over forskjellen mellom regjeringens forslag til statsbudsjett (Prop 1 S med Tillegg 1-2 (2015-2016)) og Stortingets vedtak (Saldert budsjett 2016). Oversikten viser kun kapitler og poster med avvik mellom regjeringens forslag og Stortingets vedtak.

Finansinnstillingen

Finansinnstillingen (Innst. 2 S) ble avgitt 28. november.

Budsjettavtale

23. november 2015 ble Kristelig Folkeparti, Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet enige om en helhetlig avtale om statsbudsjettet 2016.

Finansdebatten

Finansdebatten ble avholdt 3. desember.

Se videoopptak av finansdebatten,  del 1.

Se videoopptak av finansdebatten, del 2.

Budsjettforslagene

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 ble lagt frem 7. oktober.

Se videoopptak av fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett.

Se bilder fra finanstalen m.m

Tilleggsproposisjonene til statsbudsjettet ble fremlagt 30. oktober og 6. november.

Budsjettdokumentene

Prop. 1 S Tillegg 1 (2015-2016)

Prop. 1 S Tillegg 2 (2015-2016)

Statsbudsjettet 2016

Skatter, avgifter og toll 2016

Nasjonalbudsjettet 2016

Tallene bak figurene

Stortingets behandling

Les om Stortingets behandling av statsbudsjettet.


Sist oppdatert: 27.02.2018 18:35 


Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status

    Budsjettbehandlingen ble avsluttet 18. desember 2015. Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt 17. juni 2016.