Statsbudsjettet 2007

Her finner du publikasjonene fra regjeringen og Stortinget for statsbudsjettet 2007.

Status

Stortinget har ferdigbehandlet Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007.

Vedtatt budsjett

Statsbudsjettet for 2007 er vedtatt. Du finner budsjettvedtakene i publikasjonen "Saldert budsjett" og i vedtaksregisteret:

Revidert budsjett

Revidert budsjett for 2007 er ferdigbehandlet i Stortinget. Vedtak om endringer av statsbudsjettet finner du i referatet fra behandlingen av Innst. S. nr. 230 (2006-2007).


Sist oppdatert: 27.01.2021 16:11 


Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status

    Stortinget har ferdigbehandlet Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007.